ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אטלן נגד אליהו בע"מ - חברה לבטו :

1


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב - יפו

בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 003492/07

ע"א 003669/07

בפני הרכב:

כב' השופט י' שנלר – אב"ד

כב' השופט ד"ר ק' ורדי

כב' השופטת ר' לבהר שרון

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

יעקב אטלן

ע"י ב"כ עוה"ד

עזרא האוזנר

המערער ב-ע"א 3492/07

המשיב ב-ע"א 3669/07

נ ג ד

אליהו חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

לביא יעקב

המשיבה ב-ע"א 3492/07

המערערת ב-ע"א 3669/07

פסק דין

1. הצדדים הסמיכו את בית המשפט בשני הערעורים לפסוק על דרך הפשרה וללא מתן נימוקים לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, כמפורט בפרוטוקול הדיון מיום 20.05.09.

2. לאחר ששמענו את הצדדים ועיינו בהודעות הערעורים ובעיקרי הטיעון, אנו פוסקים, כי על המערער ב-ע"א 3492/07 (והמשיב ב-ע"א 3669/07), יעקב אטלן, להחזיר לאליהו חברה לביטוח בע"מ, סך כולל של 35,000 ₪ שישאו ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום פסק הדין של בימ"ש קמא (9.8.07) ועד היום (להלן: "החוב").

3. החוב ישולם למשיבה בתשלומים כדלקמן:

א. הפקדון שהופקד על ידי המערער בע"א 3669/07 בסך 20,000 ₪ על פירותיו - יועבר במלואו למשיבה באמצעות ב"כ, וזאת ע"ח החוב הנ"ל.

ב. יתרת החוב תשולם על ידי המערער למשיבה ב- 5 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, תשלום ראשון ביום 1.7.09. לא שולם תשלום אחד במועדו - תעמוד כל היתרה לפרעון מיידי ותישא ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום, כאשר פיגור של עד 10 ימים לא ייחשב כפיגור לצורך הוראה זו.

4. כל צד יישא בהוצאותיו בהליך זה.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ד' בסיון תשס"ט (27 במאי 2009).

י' שנלר, שופט

אב"ד

ד"ר ק' ורדי,

שופט

ר' לבהר שרון,

שופטת