ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חיימוביץ הנדסת נגד אטלון פרוייק :

1


בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בתל-אביב – יפו

עא 001718/08

עא 001751/08

בפני:

הרכב כב' השופטים:

ישעיהו שנלר, שופט – אב"ד

ד"ר קובי ורדי, שופט

רות לבהר שרון, שופט

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

חיימוביץ הנדסת חשמל בע"מ

המערערת בע"א 001718/08

המשיבה בע"א 001751/08

נ ג ד

אטלון פרוייקטים הנדסיים 2002 בע"מ

המשיבה בע"א 001718/08

המערערת בע"א 001751/08

פסק דין

1. הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק בדרך של פשרה וללא מתן נימוקים, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984, כמפורט בפרוטוקול הדיון מיום 6.5.09.

2. לאחר ששמענו את הצדדים ועיינו בהודעות הערעור ובעיקרי הטיעון, אנו פוסקים כי במקום הסכום שנפסק על ידי בית משפט קמא, תשלם המערערת בע"א 1718/08 (חיימוביץ) למשיבה (אטלון) סכום של 54,000 ש"ח נכון למועד פסק דינו של בית משפט קמא.

בנוסף שכ"ט עו"ד בבית משפט קמא יועמד על סך של 7000 ₪ + מע"מ נכון למועד פסק דינו של בית משפט קמא.

שאר רכיבי פסק הדין של בית משפט קמא יעמדו בעינם.

3. הפקדונות הכספיים שהפקידו המערערים בשני הערעורים, יוחזרו למערערים המפקידים באמצעות בא-כוחם.

4. המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ד' בסיון תשס"ט (27 במאי 2009).

ישעיהו שנלר, שופט

אב"ד

ד"ר קובי ורדי, שופט

רות לבהרֿֿשרון, שופטת