ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מונה טורס בע"מ נגד לאון מושאילוב :


בפני כבוד הרשמת בכירה ליאת דהן חיון

מבקשת

מונה טורס בע"מ

נגד

משיב

לאון מושאילוב

החלטה

1. בפני בקשה לביטול פסק דין, שניתן על ידי בתאריך 12.1.15 בהיעדר התייצבות מטעם המשיבה.

2. המבקשת הגיש ה בקשה לביטול פס"ד תוך שטען כי ההזמנה לדין לא התקבלה לידי ה.
עוד טוענת המבקש כי כתב התביעה התקבל בידיה אולם לא צורף אליו הזמנה לדין.

3. עיון בתיק מלמד כי למבקשת נשלח העתק מכתב התביעה אשר אין עוררין כי נתקבל בידיה ואליו צורפה הזמנה למועד הדיון. מכאן הרי שמנסיבות הבקשה ונימוקיה לא קמה כל חובה שבדין לבטל את פס"ד משיקולי צדק שכן המבקשת זומ נה כדין לישיבה , וחרף זאת לא התייצב ה לדיון הקבוע .

המשיב בתגובתו טוען כי דין הבקשה להידחות תוך שככל והמבקשת קיבלה לידיה את כתה התביעה , אזי , סביר כי ההזמנה לדין נתקבלה אף היא.

4. מכאן , עסקינן בהעדר התייצבות לדיון , לאחר שהמבקשת זומ נה כדין , והביטול המבוקש הינו בתוקף שיקול דעת של בית הדין . במקרה כגון דא , ההלכה הינה ברורה ובחזקת מן המפורסמות , ולפיה על מבקש הביטול להוכיח שני יסודות מצטברים :

א. סיבה טובה למחדלו .
ב. סיכויי הצלחה בתביעה אם יבוטל פסק הדין .

5. כאמור לעיל , לא מצאתי כל סיבה למחדלו של המבקשת ובקשתה איננה מצביעה על סיכויי הצלחה בתביעה באם יבוטל פס"ד. מכאן הרי שדין הבקשה להידחות.

6. יחד עם זאת , ומטעמים שבשיקול דעת ועל מנת ליתן למבקשת את יומ ה בבית המשפט הנני מורה כי פסה"ד יבוטל בכפוף למילוי התנאים הבאים:

6.1 הפקדת סכום של 500 ₪, לטובת המשיב והעד מטעמו וזאת בגין אובדן זמנם בתאריך הדיון הנזכר מעלה. הסכום יופקד בגזברות בית המשפט בתוך 14 ימים מיום קבלת החלטתי זו. לאחר ההפקדה יוכל המשיב לקבל סכום זה לידיו.

6.2 הפקדת סכום של 1 750 ₪ בגזברות בית המשפט וזאת תוך 14 ימים מיום קבלת החלטתי זו זאת לשם הבטחת התייצבות המבקשת לדיון הנדחה. סכום זה יישאר בקופת בית המשפט עד להחלטה אחרת.

6.3 התייצבות לדיון שיתקיים לגופו של עניין , ואשר מועדו ייקבע לאחר קיום האמור בסעיפים 6.1 ו – 6.2 לעיל.

מובהר למבקשת כי ביטול פס"ד מותנה בקיום שלושת התנאים המצטברים האמורים לעיל ובהיעדר קיומם יוותר פס"ד על כנו.

7. תשומת לב הצדדים לכך שעליהם להתייצב לדיון כשבידיהם כל ראיותיהם, וכל צד יזמן את עדיו לדיון.
אי התייצבותם של העדים, או של מי מטעם בעלי הדין, לא יהווה הצדקה לדחיית הדיון.
צד המבקש לזמן עד אשר איננו בשליטתו, יגיש בקשה לזימונו עד 21 ימים לפני הדיון, ובקשתו תיעתר בכפוף לפירוט תמצית העדות הצפויה בבקשה, וכן פירוט כתובת מלאה של העד והתחייבות לשאת בשכרו.
תשומת לב הצדדים לכך, שאי התייצבותו של התובע תביא לדחיית התביעה, ואי התייצבות הנתבע תביא לקבלתה של התביעה, בכפוף לשמיעת עדותו של התובע.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים בדואר רשום .

לאחר הפקדת האמור בסעיפים 6.1 ו- 6.2 לעיל , תקבע המזכירות מועד דיון חדש ותזמן את הצדדים.

ניתנה היום, י"ט שבט תשע"ה, 08 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מונה טורס בע"מ
נתבע: לאון מושאילוב
שופט :
עורכי דין: