ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (..ארזים השקעות נגד הרמטיק נאמנות )בתיק ארזים השקעות נגד הרמטי :

3


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא008037/09

בתיק עיקרי: הפ 001331/09

בפני:

כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

27/05/2009

ארזים השקעות בע"מ

בעניין:

המבקשת

נ ג ד

1 . הרמטיק נאמנות בע"מ

2 . גיא, נופר,יהב, גילמן אודם ושות' חברה לנאמנויות

3 . שיף הזנפרץ נאמנים בע"מ

המשיבות

ב"כ המבקשת עו"ד לאבל

ב"כ המשיבה 1 עו"ד שפירא

ב"כ המשיבה 2 עו"ד יורם ל. כהן

ב"כ המשיבה 3 עו"ד קליר

נוכחים:

פרוטוקול

ב"כ המבקשת: לאור הערת בית המשפט ולאור פרק הזמן שעבר מאז הוגשה העתירה ועד היום ולנסיבות שהשתנו, המבקשת מוכנה למשוך את הבקשה למתן סעד זמני ללא צו להוצאות.

ב"כ המשיבה 1, עו"ד שפירא: מצטרפים לדברי בית המשפט והדברים האלו נאמרו כבר בצורה מאוד מפורשת למבקשת מלכתחילה על ידי הצדדים. הצדדים ניהלו מו"מ כדי להגיע להסדר, גם לאחר שהוגשה הבקשה. להליכים כאן לא היה טעם מלכתחילה כפי שבית המשפט ציין.

באשר לפסיקת הוצאות – הושקעה עבודה רבה ונערכנו לדיון היום. בעלי אג"ח הם אינם אנשים פרטיים או אנשי עסקיים פרטיים שיש להם קופה לשלם כספים וגם לא הנאמן על אגרות החוב ויש לשאת בכל סכום שצריך לשלם על כל הגנה להליך. בשטר הנאמנות שצורף בכל מקרה החברה צריכה לשלם, גם אם בית המשפט לא ישית הוצאות במישרין עליה. ברור שלפי שטר הנאמנות החברה חייבת לשאת בכל ההוצאות של ההליך הזה.

ב"כ המשיבה 2: כמובן שאין לנו התנגדות שתמשך הבקשה על ידי חברי אך אנו עומדים על כך שיושתו הוצאות על המבקשת, היתה עבודה רבה, הכנות רבות והערכות לדיון היום.

עו"ד קליר, ב"כ המשיבה 3: אני מצטרף לדברי בית המשפט ולדברי חבריי. לגבי התביעה העיקרית, משנמחק הסעד הזמני לגבי התשלום הקרוב הרי שלתביעה העיקרית אין כל סעד כלפי מחזיקי האג"חים 2 ו-3 והנאמנים שלהם. חברי אמר שבחודש וחצי שחלף מאז הוגשה הבקשה ועד היום התבררו דברים, אני לא סבור כך, מה שהמבקשת ביקשה להשיג זה לחכות את תשובת המשיבה 1.

עו"ד לאבל, ב"כ המבקשת: תמונת המצב המתוארת על ידי חברי עו"ד שפירא אינה עולה לחלוטין עם מה שעולה בבקשה והתצהיר שהוגש. אם הדברים היו כל כך על מי מנוחות לפני חודש וחצי חודשים לא היינו כאן, אבל זה לא מה שהיה.

לגבי הוצאות – מחזיקי אג"ח 2 ו-3 לא היה עליהם להגיש תגובה כל כך נרחבת ולהגיש חוברות עבות כרס. סך הכל היו צריכים לומר שמגיע להם כסף ושאין נגדם כל עתירה. אנו סבורים שאין להשית לטובתם הוצאות.

החלטה

המבקשת ביקשה למשוך את הבקשה שלפני ולכך אין התנגדות מצד המשיבים.

לפיכך הבקשה נמחקת.

אין ספק שלמשיבות נגרמו הוצאות, ואני לא רואה סיבה כלשהי מדוע לא תחוייב המבקשת בהוצאות.

המשיבות נאלצו לשכור עורכי דין כדי להתמודד עם הבקשה, וכידוע עורכי דין גובים שכר גם אם בדיון שנקבע המבקש חוזר בו מהבקשה.

המבקשת תשלם לכל אחת מהמשיבות הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -. 30,000 ₪.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) במעמד הצדדים.

השופט יהודה זפט - סגן נשיא