ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בן מוחה נגד מדינת ישראל :

8

בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים

ב"ש 8648/09

פ"ח 605/09

לפני כבוד השופטת גילה כנפי-שטייניץ

27/05/2009

בעניין:

מאיר בן מוחה ת.ז. 69238939

ע"י ב"כ עו"ד דוד הלוי

המבקש

נ ג ד

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים

המשיבה

החלטה

1. נגד המבקש הוגש כתב אישום הכולל שני אישומים. האישום הראשון, המתייחס ל"א", מייחס למבקש עבירות של הדחת קטין לסם מסוכן (חשיש), החזקת סם ושימוש בו בחצרי בית ספר, הבאת קטין לעיסוק בזנות והחזקת מקום לשם עיסוק בזנות. האישום השני, המתייחס ל"ב", מייחס למבקש עבירות של הדחת קטין לסם מסוכן, החזקת סם ושימוש בו בחצרי בית ספר, הספקת סם מסוכן, הבאת אדם לעיסוק בזנות, והחזקת מקום לשם עיסוק בזנות. בהחלטת בית המשפט מיום 8.2.09 נקבע כי קיימות ראיות לכאורה בעלות עוצמה ממשית לעבירות המיוחסות למבקש באישום הראשון, וכי קיימות ראיות לכאורה שעוצמתן מספקת ביחס לעבירה של הספקת סם מסוכן (חשיש), הבאת אדם לעיסוק בזנות, והחזקת מקום לשם עיסוק בזנות, המיוחסות למבקש באישום השני. כן נקבע כי קיימת עילה למעצרו של המבקש. לאחר שהוזמן תסקיר מעצר, ואומצה המלצתו, שוחרר המבקש, בהחלטת בית המשפט מיום 4.3.09, לחלופת מעצר של מעצר בית מלא בבית אחותו בבית שמש, בתנאים של איזוק אלקטרוני, ערבויות כספיות, ופיקוח של קצין מבחן לתקופה של חצי שנה.

2. המבקש הגיש בקשה לעיון חוזר בתנאי שחרורו, בה העלה שתי בקשות: האחת, לאפשר לו לצאת לעבודה בחברת ש. שטרית מערכות, שבבעלות אחיינו, ובפיקוחו. המבקש טוען כי בינתיים נשמעה עדותה של "א", וכי יש בעדותה כדי לכרסם בתשתית הראייתית הקיימת נגד המבקש, ולהחליש את העילה למעצרו. עוד הוא טוען כי בשל מעצר הבית בו הוא שוהה, הורע מאוד מצבו הכלכלי ואין הוא מסוגל עוד לסייע בפרנסת משפחתו. בנו של המבקש אמור להגיע למצוות בחודש הבא, ויהיה בעבודתו של המבקש כדי לסייע גם במימון טקס הבר מצווה. נטען עוד כי יציאתו של המבקש לעבודה תהא בתנאים מבוקרים ותחת פיקוח הערב המוצע, ולא יהיה בה כדי לפגוע בתכלית לשמה הושם במעצר בית. כן נטען כי המבקש מקפיד באדיקות על תנאי שחרורו וכי מאז שוחרר ממעצרו, לא נרשמה כל הפרה. הבקשה השנייה שהועלתה היא לאפשר למבקש לצאת למפגשים של טיפול משפחתי עם ילדיו הנערכים ע"י אגף הרווחה בעירית בית שמש.

3. לאחר שהוזמן ונתקבל תסקיר מעצר, שהמליץ להיעתר לשתי הבקשות, ובהסכמת המשיבה, הותרה יציאתו של המבקש למפגשי הטיפול המשפחתי. המשיבה מתנגדת ליציאתו של המבקש לעבודה. המשיבה טוענת כי מאז החלטת בית המשפט חלפו כשלושה חודשים, ואין בחלוף הזמן כדי להצדיק עיון חוזר בתנאי שחרורו של המבקש. עוד נטען כי שמיעת הראיות נמצאת בעיצומה וסיומו של הדיון איננו רחוק, וכי מקום העבודה המוצע איננו מוגדר גיאוגרפית, באופן שלא יאפשר פיקוח על תנאי שחרורו של המבקש.

4. שירות המבחן ממליץ להיעתר לבקשתו של המבקש. שירות המבחן התרשם כי המבקש עובר תהליך של התבוננות פנימית והבנה של התנהלותו הבעייתית בעבר, וכי הוא מבטא רצון אמיתי לפתוח דף חדש בחייו. בשל מצבו הכלכלי הקשה, הוא רוצה לצאת לעבודה כדי לסייע בכלכלת ילדיו. שירות המבחן ציין כי התרשם כי המפקח המוצע מבין ומודע למשמעות תפקידו כמפקח על המבקש, וכי יידע לשים גבולות למבקש. לאור זאת, המליץ לאפשר יציאתו של המבקש לעבודה תוך הסרת הפיקוח האלקטרוני, ומסר כי יעקוב אחר השתלבותו של המבקש בעבודה, ויעדכן את בית המשפט.

5. ס' 52 (א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, קובע כי תנאי לעיון חוזר בהחלטת בית המשפט הוא גילויין של עובדות חדשות, שינוי נסיבות או מעבר זמן ניכר מעת מתן ההחלטה נשוא הבקשה. יחד עם זאת נקבע, כי הדרישה לחלוף זמן ניכר מעת מתן ההחלטה, היא גמישה, ותלויית נסיבות:

"נראה כי הקביעה שעבר 'זמן ניכר' מעת מתן ההחלטה, באופן המקים עילה לעיון חוזר בהחלטה, הינה תולדה של נסיבות העניין. פרק זמן מסוים ייחשב כ'ניכר' בשים לב, בין השאר, למאזן שבין הפגיעה הנגרמת לנאשם הספציפי, בשל חלוף הזמן, אל מול האינטרס הציבורי כי ימשיך לשהות במעצר באותם תנאים. במסגרת מאזן זה יובאו בחשבון, בין היתר, חומרת העבירות המיוחסות לנאשם, מידת המסוכנות שלו, התנהגותו במעצר או אופן עמידתו בתנאי חלופת המעצר ונסיבותיו האישיות: המשפחתיות, הכלכליות, והנפשיות" (בש"פ 6286/06 פלוני נ' מדינת ישראל, ניתנה ביום 21.8.06).

בהתאם לכך, מצא בית המשפט העליון הצדקה לעיון חוזר בעניינם של נאשמים והתיר יציאתם לעבודה, גם חודשיים וחצי ושלושה חודשים לאחר ששוחררו למעצר בית (וראה: בש"פ 6845/07 קוסטריקין נ' מדינת ישראל, ניתנה ביום 19.8.07, בש"פ 2857/06 אליהו ממן נ' מדינת ישראל, ניתנה ביום 11.4.06, בש"פ 6286/06, שם).

5. הנני סבורה כי ניתן לאפשר יציאתו של המבקש לעבודה. המבקש נעצר ביום 18.1.09. בשל המעצר, ובהמשך מעצר הבית, בו הוא נתון, מנותק המבקש מזה זמן ניכר מכל עיסוק מפרנס, ואין ביכולתו לתמוך בילדיו. זכותו של אדם להתפרנס ולדאוג לצרכי מחייתו הוכרה ע"י בית המשפט כטעם להקלת תנאי שחרורו של נאשם, בנסיבות בהן אין בהקלה זו משום פגיעה באינטרס ציבורי סותר או בתקינות ההליך המשפטי. כך נקבע, כי מקום בו ניתן להשיג את תכלית חלופת המעצר גם כאשר הנאשם יוצא לעבוד, יהיה ראוי לאפשר זאת:

"במכלול השיקולים יש ליתן את הדעת גם למהות הבקשה. במידה שמדובר בבקשה מצד נאשם המשוחרר לחלופת מעצר לעבוד ולהתפרנס, יטה בית המשפט להיענות לבקשה, וזאת ככל שהדבר לא פוגע באינטרס הציבור או בהליכי המשפט, ובכפוף לתנאים מסויימים אשר יאיינו את מסוכנותם" (בש"פ 6845/07, שם, בש"פ 2857/06, שם).

כפי שנאמר בהחלטת בית המשפט מיום 4.3.09, בוצעו העבירות, לרבות עבירות הסמים, לא על רקע מסחרי, ולא מתוך ניצול או כפיה, אלא על רקע יחסיו החברתיים הקרובים של המבקש עם שתי המתלוננות, ביוזמתן ועל פי בקשתן. קשרי המבקש עם המתלוננות במתכונת המתוארת בהודעותיהן, פסקו עוד בטרם הוגש כתב האישום. עובדות אלה, כמו גם התהליך אותו עובר המבקש כיום, כפי שתואר ע"י שירות המבחן, מצמצמים את הסיכון הנשקף מן המבקש, ומאפשרים יציאתו לעבודה מבלי לסכן את האינטרס הציבורי. הפיקוח הצמוד של מעבידו, כמו גם מעקב שירות המבחן אחר השתלבותו בעבודה, מצמצמים אף הם את הסיכון הנשקף מן המבקש. יוסף כי מאז שחרורו של המבקש למעצר בית, לא נרשמה כל הפרה של תנאי השחרור.

לאור כל השיקולים שנמנו לעיל, הנני סבורה כי ניתן להקל בתנאי מעצר הבית שהוטלו על המבקש ולאפשר לו לצאת לעבודה, בכפוף לתנאים הבאים:

א. המבקש יהיה רשאי לצאת מבית אחותו לעבודה בימים א'-ה', בין השעות 08:00 עד 17:00. בהתאם, יבוטל הפיקוח האלקטרוני. כפוף לכך, יוותרו כל תנאי שחרורו של המבקש, על ערובותיהם, על כנם.

ב. המבקש יעבוד באתר עבודה קבוע שכתובתו תימסר למשיבה טרם תחילת העבודה.

ג. הערב, שלמה שטרית, ילווה את המבקש, בהתאם להתחייבותו, בלכתו לעבודה ובחזרתו ממנה ויפקח עליו לאורך כל שעות העבודה.

ד. הערב יחתום על כתב ערבות ע"ס 20,000 ₪. למותר לציין כי על הערב לדווח למשטרה על כל הפרה של תנאי שחרורו של המבקש.

שירות המבחן יעקוב אחר השתלבותו של המבקש בעבודה, וידווח על כך לבית המשפט.

ב"כ המבקש יעביר העתק החלטה זו לערב, וימסור על כך הודעה לבית המשפט.

לבקשת המשיבה, ולאור החג הקרב, הנני מעכבת את ביצוע ההחלטה עד ליום 1.6.09, על מנת לאפשר למשיבה להגיש ערר.

מזכירות בית המשפט תעביר העתק החלטה זו לב"כ הצדדים באמצעות הפקס'. כן תעביר העתקה לשירות המבחן למבוגרים.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009), בהעדר הצדדים.

גילה כנפי-שטייניץ, שופטת