ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רויטל כהן נגד יגאל ששון :

בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובעת

רויטל כהן

נגד

נתבעים

  1. יגאל ששון
  2. הכשרה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפני בקשה למינוי מומחים רפואי ים בתחום ה אא"ג ובתחום רפואת הריאות.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים במסמכים הרפואיים הנוספים שצורפו לכתב התביעה המתוקן ולאור ההמלצה של כבוד השופטת צ'רניאק מיום 20.11.14 ברע"א 9071-11-14 (שהוגשה על החלטת כבוד הרשמת הבכירה קצבוי ) , שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האא"ג עקב תאונת הדרכים מיום 4.2.13.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר מיכאל ביזר כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האא"ג על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבה הרפואי של התובע ת בגין תאונת הדרכים מיום 4.2.13.

המומחה הרפואי בתחום האא"ג יח ווה דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה רפואי בתחום רפואת הריאות.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובע ת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובע ת, לעבודתה ולמקצועה.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע ת.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש, ככל שדרש, ולאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:

התובעת תגיש תחשיב נזק מטעמו בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.

הנתבעים יגישו תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלוונטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית.

תז"פ- 15.7.15.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתן היום, י"ט שבט תשע"ה, 08 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רויטל כהן
נתבע: יגאל ששון
שופט :
עורכי דין: