ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אוחיון דוד נגד אורן עמרם וביטוח ישיר חברה לביטוח :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי באר שבע

ברע000537/09

בפני:

כבוד השופטת רויטל יפה-כ"ץ

תאריך:

27/05/2009

אוחיון דוד

בעניין:

המבקש

ע"י ב"כ עו"ד י. לחיאני ואח'

נגד

1. אורן עמרם

2. ביטוח ישיר חברה לביטוח בע"מ

המשיבים

ע"י ב"כ עו"ד ג. ראובינוף ואח'

בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש השלום בבאר שבע

בת.א. 4442/03 מיום 22/12/08

שניתנה על ידי כב' השופטת מ. וולפסון

פסק דין

1. בתאריך 7.7.03 הגיש התובע (יליד 15.8.1961, הוא המבקש בבקשה זו) תובענה לפיצויו בגין נזקי הגוף שנגרמו לו עקב תאונת דרכים מיום 19.8.2002, בה נפגע בהיותו הולך רגל. יחד עם התובענה הוגשה בקשה למינוי מומחים רפואיים מתחום האורתופדיה, הנוירולוגיה, הפסיכיאטריה והפלסטיקה.

התובענה, שנמחקה מחוסר מעש, חודשה בהסכמת הצדדים בתאריך 1.2.2007 (בש"א 1396/07).

בהתאם להסכמת הצדדים (בש"א 2651/07) מונה פרופ' גנאל כמומחה רפואי מתחום האורתופדיה, ובתאריך 6.12.07 הוגשה לביהמ"ש חוות דעתו המשלימה (לאחר שמסר לצדדים חוות דעת זמניות כבר ביום 1.4.2004, וב–25.9.2005), אשר גם בה, כמו בחוות הדעת הקודמות, העריך את נכותו של התובע בשיעור משוקלל של 19%: 10% בגין חיבור גרוע של שבר בעצם השוקה, לפי סעיף מותאם 47(2)א' לתקנות המל"ל; ו–10% בגין צלקות גוף מכוערות לפי סעיף 75(1)ב' לתקנות.

2. בנוסף לבדיקה החוזרת על ידי האורתופד (בדיקה שנעשתה, כאמור לעיל, ובעקבותיה הוגשה חוות הדעת המשלימה) נתבקש בימ"ש השלום להורות על מינוי מומחים רפואיים גם מתחום הנוירולוגיה, גם מתחום הכירורגיה וגם בתחום הזיהומי (בש"א 3020/07 ו–בש"א 3151/08). בטרם החלטה בבקשות אלה, שלח ב"כ התובע שאלת הבהרה לפרופ' גנאל, במסגרתה ביקש לברר את עמדת המומחה באשר לצורך למנות מונחה מתחום הכירורגיה. בתשובתו (מיום 27.1.2008), השיב פרופ' גנאל, כי בבדיקותיו הראשונות את התובע "לא היתה כל בעיה ידועה בורידים. אי ספיקת הורידים אובחנה בבדיקת על–קול כחמש שנים אחרי התאונה. איני יודע אם יש קשר בין ממצא זה לבין התאונה, ולהבהרת שאלה זו, יש להיוועץ עם כירורג כלי דם (עדיף על פני כירורג רגיל)".

3. בתאריך 27.10.2008, קבע ביהמ"ש (כב' השופטת וולפסון), כי היות ובמל"ל נקבעה לתובע נכות בגין הזיהום בשיעור 10% ונכות בתחום הנוירולוגיה, אף הוא בשיעור 10%, "ומאחר ובטרם הקביעות של המל"ל, לא מונו מומחים בתחומים אלה, מהוות הקביעות הללו קביעה על פי דין לפי סעיף 6ב' לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975, ועל כן אין מקום למנות מומחה בתחומים אלה".

אשר למומחה בתחום כירורגית כלי הדם, ובהתייחס לכך שהתובע סובל מבצקות חוזרות ברגל, קבע ביהמ"ש, כי: "לאור העדר ראשית ראיה והעדר רצף טיפולי, אך בהעדר מידע לסיבות לאי הספיקה והאם יש להן קשר לתאונה, יש מקום למינוי מומחה, אך המינוי של המומחה ימומן על ידי התובע".

4. היות והתאונה בה נפגע התובע לא היתה תאונת דרכים במסגרת העבודה, הסכים ב"כ הנתבע, בהגינותו, שביהמ"ש צריך לתת החלטה לגוף הבקשה למנות מומחים מתחומי הנויורולוגיה והזיהום, שכן קביעת המל"ל בעניינים אלה אינה קביעה על פי דין על פי סעיף 6ב' לחוק הפלת"ד.

לפיכך, וביום 22.12.08, ביטל ביהמ"ש – בהסכמת הצדדים – את החלטתו הקודמת והורה על מינוי מומחה מתחום כירורגית כלי דם ומומחה בתחום הזיהומי. ביהמ"ש גם קבע, כי בהעדר יכולת של התובע להפקיד את שכר המומחים, תישא הנתבעת – בשלב ראשוני זה – בשכרם.

אשר לבקשה למינוי מומחה גם מתחום הנוירולוגיה, קבע ביהמ"ש, כי על פי תקנותת הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז, "הנכות בהקשר לפגיעה בעצבי הגפיים התחתונות נקבעת לפי מבחנים של רמת שיתוק (סעיף 32 לתוספת)" והיות ו"התובע אינו מלין על שיתוק כלשהו - אין תיעוד רפואי לביסוס תלונה כאמור" – ודחה את הבקשה.

על ההחלטה הנ"ל הוגשה הבר"ע נשוא החלטתי דלהלן, בה נתבקש ביהמ"ש להורות על מינוי מומחה גם מתחום הנוירולוגיה.

  1. לטענת המבקש (הוא, כאמור, התובע בביהמ"ש השלום) שגה ביהמ"ש, שכן בניגוד לאמור בהחלטה, התלונן המבקש ממושכות על חוסר תחושה, כאבים, תרדמת של הרגל והגבלה בתנועה. כך, למשל, נערכה למבקש בדיקת EMG ביום 4.4.2005, ונמצא העדר תגובה מוטורית לאחר גירוי עצב הפרוניאלי הימני באזור ראש הפיבולה; בתאריך 5.3.2006, עבר המבקש בדיקת EMGנוספת, בה אובחן כסובל מפגיעה בעצב הפרוינאלי; וכן - בחומר הרפואי המצורף לבקשה נמצאות תלונות רבות של המבקש בגין הפגיעה העצבית. ב"כ המבקש ציין עוד, כי בעקבות התאונה ותוצאותיה פנה המבקש למל"ל, למחלקה לנכות כללית, ושם נקבע, כי בעקבות הפגיעה ברגלו והממצאים ההדמייתיים – נותרה למבקש נכות צמיתה בתחום הנוירולוגיה בשיעור של 10%.
  1. ב"כ המשיבה התנגד לבקשה וטען, כי כל התיעוד הרפואי הרלוונטי עמד בפני פרופ' גנאל, אשר בדק את המבקש ואף התייחס לפגיעות העצביות הנטענות על ידו תוך שקבע כי "התחושה ברגליים תקינה". לחילופין, הסכים ב"כ המשיבה, כי המבקש יפנה בשאלת הבהרה לפרופ' גנאל, בה יישאל המומחה אם יש צורך, לדעתו, במינוי מומחה בתחום הנוירולוגי מעבר למומחים שכבר מונו בתיק.
  1. אכן, כדברי ב"כ המשיבה, לעיתים משיקים תחומי האורתופדיה והנוירולוגיה ולעיתים תלונותיו של החולה יכולות להצביע אם על בעיה נוירולוגית ואם על בעיה אורתופדית. לכן, הצעתו החלופית של ב"כ המשיבה, לקבל את תשובתו של פרופ' גנאל באשר למחלוקת נשוא הבקשה – יש בה ממש והיא הדרך הנכונה שיש לילך בה, ממש כשם שעשה ביהמ"ש בכל הנוגע לשאלת ההיזקקות למומחה נוסף מתחום הכירורגיה.
  1. לאור כל האמור לעיל, ולאחר עיון בתגובות הצדדים ובתיק של בימ"ש השלום, החלטתי לדון בבקשה זו כאילו ניתנה הרשות לערער והוגש ערעור על- פי הרשות שניתנה.

הערעור מתקבל במובן זה, שהחלטת ביהמ"ש השלום, בכל הנוגע למינוי מומחה מתחום הנוירולוגיה – מתבטלת.

ב"כ המבקש יפנה שאלת הבהרה לפרופ' גנאל, בה יתבקש המומחה להשיב לשאלה האם יש, להערכתו, מקום למנות מומחה גם מתחום הנוירולוגיה, מעבר למומחים שכבר מונו בתיק. עם קבלת תשובת המומחה, ישוב ביהמ"ש לדון בשאלה זו, לאחר שישוב וישמע את עמדות הצדדים.

בנסיבות העניין – אין צו להוצאות.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

רויטל יפה-כ"ץ, שופטת

000537/09ברע055 נורית ג'ורנו