ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מישאילוב נגד סקום )ישראל( בע"מ :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 071530/06

לפני:

כב' השופט אהוד שוורץ

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

1 . מישאילוב אבנר

2 . מישאילוב אולגה

התובעים

נ ג ד

1 . סקום (ישראל) בע"מ

2 . אליאב חב' לפיתוח וקבלנות בע"מ

3 . לירמית הנדסה וקבלנות בע"מ

4 . סוויסל השקעות בע"מ

הנתבעות

פסק דין

זו תביעה על סך 50,100 ₪ בגין ליקויי בניה בדירה שרכשו התובעים מן הנתבעות. הסכום מורכב מ-30,000 ₪ עלות תיקון ליקויים לפי חוות דעת שצרפו התובעים, וכן סך 20,000 ₪ בגין דיור חילופי/עוגמת נפש/אי נוחות, הפסד ימי עבודה ושכר טרחת מומחים.

הנתבעות טוענות לדחיית התביעה מן הטעם שחלפו תקופות הבדק והאחריות.

למניעת התדיינות הוצע לתובעים התיקון הנדרש ועל פי חוות דעת מוסכמת שתגובש. הוכחשו הליקויים ושאר ראשי הנזק כמוגזמים ובלתי ריאליים.

מונתה כמומחית מטעם בית המשפט המהנדסת גב' עופרה גלבוע, שביקרה בדירה ומצאה ליקויים הניתנים לתיקון בסך 5,300 ₪ + מע"מ, וליקוי שלא מומלץ לתקנו בסך 200 ₪. מדובר במחירים לתובעים/הדיירים, כאשר העלות לקבלן/הנתבעים נמוכה בכ-40%.

לאחר מתן חוות הדעת הנתבעים ביקשו ליתן הוראה לתשלום על פיה או על תיקונם לפיה, באשר עלות ההליך עולה על סכום פסק הדין הצפוי. התובעים התנגדו בעיקר מן הסיבה שלטענתם מצב הריצוף גרוע ביותר, ובעניין עיקרי זה טעתה המומחית (פרוטוקול דיון מיום 5.11.07 ו-2.6.08).

ביום 10.12.08 נחקרה המומחית והצדדים סיכמו הטענות, לא ראיתי מן החומר שבפני והדיון, לרבות חקירת המומחית, כי בנסיבות כאן יש להחיל החריג לכלל, ולסטות מחוות הדעת של מומחה בית המשפט. המומחית העדיפה לעניין הריצוף פתרון של תיקון, החלקה והברקה מול דרישת התובעים לעקירת הריצוף הקיים והתקנת ריצוף חדש תחתיו. עיינתי בחוות הדעת בעניין, ובתמונות הצבעוניות המוגדלות שהוצגו בדיון, ולא שוכנעתי שיש להעדיף במחלוקת עיקרית זו, את עמדת מומחה התובעים, ולעניין עקירת הריצוף שיש רזינה, באזור הסלון, המטבח והפרוזדור. אין בעצם קיומו של פתרון שונה ודרסטי יותר, לשלול סבירות הפתרון שמציעה מומחית בית המשפט.

נוכח כל האמור לעיל, אני מחליט לחייב הנתבעות לשלם לתובעים את עלות התיקונים הנדרשים כפי קביעת המומחית ובמחיר עלות לקבלן (הנתבעים), שכן התובעים סירבו לאפשר ביצוע תיקון כאמור על ידי הנתבעות. סך החיוב הינו 3873 ₪ (5300*1.155*60% ובתוספת 200 ₪), צמוד למדד המחירים לצרכן מיום חוות הדעת 27.4.07 ועד היום, וצמוד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

התביעה בגין ראשי הנזק הנוספים, נדחית.

מאידך, לנוכח התוצאה הסופית, מול גדר המחלוקת המקורית, ומשהנתבעות הוציאו עד היום בתיק כ- 16,000 ₪ על פי קבלות שהוצגו וחרף החיוב לעיל, אני מחייב את התובעים לשלם לנתבעות ביחד, הוצאות הדיון, כולל שכ"ט עו"ד בסך 5000 ₪, בצירוף מע"מ, צמוד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

המזכירות תשלח פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009), בהעדר הצדדים.

אהוד שוורץ, שופט