ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איריס שלם נגד בנק מזרחי-טפחות ס :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

הפ 200069/08

בפני:

כב' השופט אטדגי יונה

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

איריס שלם

המבקשת

נ ג ד

בנק המזרחי טפחות בע"מ

המשיב

פסק דין

1. המבקשת נטלה הלוואה מהמשיב, אך לא פרעה אותה.

המשיב הגיש נגדה תביעה (ת.א. 34955/03) וביום 19.10.03 ניתן פסק דין המחייב את המבקשת לשלם למשיב את סכום התביעה (נספח ה' לתגובה).

המבקשת לא פרעה את החוב שנפסק בפסק הדין והמשיב פתח תיק הוצאה לפועל לגביית החוב.

2. ההלוואה נועדה לרכישת חנות, אשר היתה אמורה להיות ממושכנת לבטחון החוב והמבקשת חתמה על שטר משכון.

בפועל החנות לא נמכרה למבקשת וממילא לא נעשה כל משכון.

3. ואלה הסעדים, שבית המשפט התבקש לתת בתובענה זו:

"1. לקבוע כי חובה של המבקשת כלפי המשיב הינו חוב שנוצר בעקבות הסכם מישכון של החנות להבטחת חוב למשיב

2. לקבוע כי החנות מושכנה להבטחת החוב לתובע וכי לפי חוק המשכון לא ניתן להיפרע מהחוב אלא על דרך המשכון – לשון אחרת – לא ניתן היה להגיש כנגד הנתבעת תביעה כספית לפירעון ההלוואה מכח משכון החנות, אלא ניתן לנקוט רק בהליכים משפטיים למימוש המשכון ומכאן

3. להורות על סגירת תיק ההוצל"פ שנפתח, כנגד, החייבת בעקבות נקיטת הליך שגוי וקבלת פסק דין שגוי ולחילופין

4. להורות על עדכון החוב בתיק ההוצל"פ שנפתח ולהעמידו על סך של 224.000 ₪ ליום 31.12.07 במקום הסך של 567,000 ₪ הרשומים היום, ללא ידיעתו של התובע."

4. יצוין, כי למרות שעל פי המצוין בכתב התביעה (סעיף 9), המבקשת הסתייעה בעורך דין לשם הגשת התביעה, הרי שהדבר לא ניכר, וזאת בלשון המעטה.

התובענה מנוסחת באופן מסורבל ומעורפל, וקשה להבין מתוכה דבר. קשה להבין גם מהו הקשר בין הנספחים שצורפו לדברים שפורטו בכתב התביעה.

לשם הדגמה בלבד אציין כי פסק הדין של כב' השופטת גרוסמן שצורף כנספח לתביעה אינו מתייחס כלל לכתב התביעה הנזכר, ת.א. 34955/03, אלא לכתב תביעה אחר שמספרו ת.א. 715380/02.

פסק הדין המתייחס לת.א. 34955/03 הוא פסק דינו של כב' השופט כספי הנזכר לעיל (צורף כנספח ה' לתגובה).

במהלך הדיון היתה המבקשת מיוצגת על ידי עורך דין שאף הגיש סיכומים מטעמה. למרבה הצער, הדבר לא תרם להבהרת הסוגיה.

5. דווקא מתוך תגובת המשיב ניתן היה להבין לכל הפחות את העובדות הנדרשות. ב"כ המבקשת הלין על כך שהמשיב לא צירף תצהיר בתמיכה לתגובתו. מלכתחילה, מוטב היה אילו נעשה כן, אך בפועל טענות המשיב הסתמכו על הנספחים שצירפה המבקשת עצמה ועל מסמכים נוספים שלא הוכחשו על ידי המבקשת.

6. לעצם הסעדים המבוקשים, המבקשת לא הבהירה איזו סמכות יש לבית משפט זה לבטל את פסק הדין שניתן בת.א. 34955/03 ולהורות על סגירת תיק ההוצאה לפועל שנפתח בעקבותיו.

המבקשת גם לא הראתה כל עילה לעשות כן. ככל שירדתי לסוף דעתה ודעת בא כוחה, טענתם היא כי היה על המשיב להיפרע מהמשכון ולא לתבוע את המבקשת בגין ההלוואה.

ראשית, היה על המבקשת לטעון טענה זו במסגרת התביעה שהוגשה נגדה בת.א. 39955/03 הנ"ל.

שנית, המשכון לחוד וההלוואה לחוד. קיומו של משכון איננו מונע מהמשיב לתבוע את המבקשת בגין אי פרעון ההלוואה שנטלה.

שלישית, הן לדברי המבקשת עצמה (עמ' 4) המשכון לא נוצר בכלל.

גם בא כוחה בתביעה הנוכחית, אשר ייצג אותה בהליך אחר הצהיר במפורש באותו הליך, שהמבקשת לא רכשה אותה חנות וכי "החנות לא קיימת" (מש/2). דברי המבקשת ובא כוחה הם בגדר פליאה ממש.

7. מטעם המבקשת הוגש תצהיר נוסף של בן זוגה לשעבר, עמנואל שלם, שהעלה טענה מפתיעה, לפיה החתימה הנחזית להיות של המבקשת בהסכם ההלוואה זויפה והיא אינה חתימתה.

טענה זו, מלבד זאת שהיא לא נטענה על ידי המבקשת עצמה, מקומה היה להטען בתביעה במסגרתה ניתן פסק הדין, אך היא לא נטענה שם.

אגב, המבקשת הודתה בחתימתה על שטר המשכון (עמ' 6 למעלה) ולאיזה צורך היה אמור להעשות המשכון לגירסתה, אם לא להבטחת פרעון ההלוואה?

8. טענה נוספת של המבקשת (סעד 4 המבוקש) נוגעת לגובה החוב. מלבד זאת, שטענה זו צריכה להתברר במסגרת תיק ההוצאה לפועל, ומלבד זאת שלא הוברר על מה היא נסמכת, היא גם נזנחה בסיכומי המבקשת.

9. התוצאה:

התובענה נדחית.

המבקשת תשלם למשיב הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתן היום, ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009), בהעדר.

המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים בדואר.

אטדגי יונה, שופט

קלדנית: חיה י.