ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זברה שרותי רכב נ הכשרת הישוב חברה לביטוח :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 065677/06

בפני:

כב' השופטת עינת רביד

27/05/2009

בעניין:

זברה שירותי רכב בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

קולנברג

התובעת

נ ג ד

הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

גרנות

הנתבעת

החלטה

מונחת לפני בקשת התובעת לפסילת והוצאת דוח BDI COFACE מחודש מרץ 2009 (להלן: "הדוח") אשר צורף כנספח לתצהיר העדות הראשית מטעם הנתבעת ולחוות דעת המומחה מטעמה.

1. לטענת התובעת הדוח שעוסק בסקירה ענפית של תחום שירותי הגרירה לא הופיע במסגרת גילוי המסמכים מטעם הנתבעת, כמו גם כי המדובר בדוח שאינו חתום, זהות עורכו אינה ידועה ולא תוכל לבצע חקירה שכנגד על האמור בו. עוד טענה התובעת כי עובדה זו בדבר זהות עורך הדוח בנוסף לסמיכות התאריכים והיעדר כל סימוכין לנאמר בו מעלה את החשש כי מדובר בדוח מוזמן ומוטה עובדתית אשר היא מתנגדת לצירופו מכל וכל. עוד טענה התובעת כי המדובר בדוח אשר נערך בחודש מרץ 2009 והמתייחס לשנת 2008 ועל כן אינו רלוונטי לסכסוך נשוא תיק זה המתייחס לשנים 2005-2006. לאור כל האמור ביקשה התובעת כי בית המשפט יעשה שימוש בסמכותו ויורה כאמור בתקנה 114א' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 על הוצאת הדוח מתצהירי העדות הראשית וחוות דעת המומחה של הנתבעת.

2. הנתבעת הגישה תגובתה בה טענה כי הסיבה לכך כי מסמך זה לא הופיע בגילוי המסמכים מטעם הנתבעת נובע מכך כי המסמך לא היה מצוי אצלה במועד בו הוגשו תצהירי גילוי המסמכים. לגופו של עניין טענה הנתבעת, בין היתר, כי הגשת הדוח אינה גורמת כל נזק לתובעת כיוון שדוח זה הוא מסמך הנגיש לציבור שנערך ופורסם על ידי חברה המתמחה באיסוף ופילוח נתונים עסקיים, אשר בשקידה סבירה גם התובעת יכלה להשיגו. עוד הוסיפה הנתבעת לעניין זה כי המומחה מטעמה מתייחס בחוות דעתו בפרק העוסק בהיעדר פגיעה במוניטין לדוח זה ומצרף חלק רלוונטי ממנו, וכי הוא רשאי להסתמך על מסמכים מסוג זה. לטענת הנתבעת גם אם תצביע התובעת על פגמים מסוימים בדו"ח הרי שאלו יוכלו לבוא לידי ביטוי במשקל שייחס בית המשפט לדוח אך לא להביא לפסילתו כלא קביל.

3. התובעת הגישה תשובתה לתגובת הנתבעת בה התייחסה לטענות הנתבעת וטענה כי הגשת הדוח עבור דיון ההוכחות בתיק פוגעת בזכויותיה הדיוניות ומונעת ממנה את האפשרות להתייחס לדוח זה, וכי על בית המשפט לפוסלו ולהוציאו מתיק בית המשפט.

דיון והכרעה

4. לאחר עיון בטענות הצדדים אני סבורה כי יש מקום להיעתר לבקשת התובעת ולהורות על הוצאות הדוח מן התצהירים ומחוות הדעת, אשר הוגשו על ידי הנתבעת.

5. ראשית אציין כי אינני מקבלת את טענת התובעת כי היה על הנתבעת לגלות הדוח במסגרת גילוי המסמכים מטעמה שהרי דוח זה נערך רק לאחר גילוי המסמכים שנעשה בתיק. כמו כן, אינני מקבלת את הטענה כי היה על הנתבעת להציג דוח זה בהתייחס לשנים קודמות.

6. על אף האמור, אני מקבלת את הטענה כי בהעדר חתימה על הדוח וציון עורכו לא יתאפשר לתובעת לחקור את עורך הדוח על אמיתות תוכנו, וכי דוח זה מהווה עדות שמועה אשר אינו קביל ויש להוציאו מחוות דעת מומחה הנתבעת ומתצהיריה.

7. יוער, כי אומנם קיימת מגמה בעולם המשפט של מעבר מקבילות למשקל וזאת כדי לאפשר לבית המשפט תמונה ראויה, כאשר בית המשפט קובע בהמשך את משקלה של אותה ראיה (ראו לעניין זה רע"א 423/83, מדינת ישראל נ' ורד סילברמן, פ"ד לז (4) 281, וע"א 119/05 אמין מחמוד חליפה נ' מדינת ישראל, משרד הבריאות (טרם פורסם 10.9.06), אך אינני סבורה כי יש מקום להחיל מגמה זאת במקרה הנדון בו אין המדובר במסמך אשר יש קושי בלהעיד את עורכו או כי העדת עורכו תהווה הכבדה על הצדדים והמערכת, אלא המדובר בדוח המהווה חוות דעת לכל דבר ועניין וראוי כי מסמך מסוג זה יוגש באופן שיאפשר לצד העומד מולו לחקור את עורכו ולעמתו עם האמור בו.

8. לאור האמור, אני מקבלת את בקשת התובעת ומורה על הוצאת הדוח מתצהיר דרור גורדון, תצהיר עופר טרמצי ומחוות דעת המומחה מטעם הנתבעת.

9. הוצאות הבקשה יילקחו במסגרת פסק הדין בתיק.

10. המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009), בהעדר הצדדים.

עינת רביד, שופטת