ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סולל אורן נגד הראל בע"מ - חברה :

5

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 066401/07

בפני:

כב' השופט י. קורן

תאריך:

27/05/2009

תובעים (מבקשים)

נגד

הראל בע"מ - חברה לבטוח

נתבעת (משיבה)

נגד

יוניברסל מוטורס בע"מ

צד ג' (משיבה)

ב"כ התובעים עו"ד מיכאל לב

ב"כ הנתבעת עו"ד יקיר קול

ב"כ צד ג' עו"ד יעקב מוסקונה

החלטה

לפני בקשה לפסול את חוות דעת המומחה שמונה מטעם בית המשפט, השמאי עמוס ז'ורבסקי ונתבקש לחוות דעתו בעניין הפער שבין חוות דעת השמאי מטעם התובעים, מר ויקטור עידן, לחוות דעת השמאי מטעם הנתבעת.

התובעים טוענים כי נגד משרד השמאות שבבעלות מר ז'ורבסקי תלויה ועומדת תביעה המבוססת על חוות דעת שנתן השמאי ויקטור עידן, ומצביעה על ליקויים בחוות דעת שניתנה על ידי משרדו של השמאי ז'ורבסקי. לטענתם, בנסיבות אלה אין זה מן הראוי שהשמאי ז'ורבסקי יחווה דעתו כמומחה מטעם בית המשפט, בשל חשש מפני ניגוד עניינים.

הבקשה הועברה לתגובת המשיבים (הנתבעת וצד ג'). נתבקשה גם תגובתו של המומחה – השמאי עמוס ז'ורבסקי. המשיבים כולם מתנגדים לבקשה וטוענים כי הוגשה בשיהוי וכי אין להטיל דופי בחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים החלטתי לקבל את הבקשה.

אינני מטיל ספק במקצועיותו, ביושרו וביושרתו של השמאי עמוס ז'ורבסקי, וברור לי שאת חוות דעתו כתב לפי מיטב שיקול דעתו המקצועי, ללא פניות וללא משוא פנים. השמאי ז'ורבסקי ערך חוות דעת, כפי שנתבקש לעשות, ועל כן הוא זכאי גם לשכר ששולם לו כפי שנקבע.

יחד עם זאת, אני מקבל את טענת התובעים לפיה על מומחה מטעם בית המשפט להיות נטול כל נגיעה אישית בעניין הנדון בפני בית המשפט ובכלל זה, נגיעה אישית שמקורה במי מהצדדים, העדים או המומחים מטעם הצדדים. ודוק, לא הרי היכרות אישית ומקצועית, שאין בה כדי לפסול מינוי מומחה כאמור, כהרי זיקה שמקורה בהליך משפטי המתנהל נגד המומחה עצמו או משרד שבבעלותו. במקרה האחרון, ראוי להימנע ממינוי כמומחה מטעם בית המשפט על מנת למנוע לזות שפתיים וחשש ממשוא פנים. (ראה פסיקה שצורפה לבקשת התובעים).

לפיכך, אני פוסל את חוות הדעת של השמאי ז'ורבסקי, ולא ייעשה בה כל שימוש בהליך זה, על ידי בית המשפט או על ידי הצדדים.

תוך 14 יום ימסרו ב"כ הצדדים לבית המשפט שם של שמאי מומחה אחר שימונה מטעם בית המשפט. (נקבע לתז"פ ליום 21/6/09).

ניתנה היום, ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009).

המזכירות תשלח העתק לב"כ הצדדים, ולשמאי מר עמוס ז'ורבסקי.

___________________________

ישי קורן, שופט

בימ"ש השלום ת"א – יפו