ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (..עיריית תל-אביב נגד א.א. צידון ב)בתיק תמיר פלג נגד עיריית תל :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 011679/08

בפני:

כב' השופט אבי פורג

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

תמיר פלג

ע"י ב"כ עו"ד

וולף

תובעים

נ ג ד

1 . עיריית תל-אביב

2 . חברת גני יהושע בע"מ

3 . אריה בע"מ - חברה לבטוח

4. א.א. צידון בע"מ

הנתבעים 1-3

הנתבעת 4 ע"י

ע"י ב"כ עו"ד גב' פוגל

ב"כ עו"ד חרל"פ

נתבעים

נ ג ד

1 . א.א. צידון בע"מ

2 . הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

חרל"פ

צדדי ג'

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מיום 21.5.09, ובהתאם לתקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, הנני ממנה את ד"ר ישראל דודקביץ', כמומחה רפואי מטעם בית משפט, בתחום האורטופדיה, מרח' אלוף דוד 40 רמת-גן, טלפון: 6771873-03, 6787435-03.

2. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות האירוע מיום 13.6.03 ובמיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות?

ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?

ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לגילו, מקצועו ותפקידו?

ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?

ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין האירוע לבין מצב התובע נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיו הרפואיות של התובע עובר לאירוע, אם היו לו כאלה.

ו. המומחה יתייחס במפורש לחוות דעת הצדדים.

3. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום. על המומחה לציין בחוות דעתו מה היו המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו טרם מתן חוות דעתו.

4. המומחה יתבקש ליתן חו"ד תוך 30 יום לאחר בדיקת התובע והמצאת מלוא המסמכים הרפואיים ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

5. בשלב זה, הצדדים ישאו בשכר טרחת המומחה הרפואי באופן שהתובע ישא ברבע, נתבעות 1, 2 ו- 3 יחדיו ישאו בחצי ונתבעת 4 ברבע.

6. אני קוצב את שכר טרחת המומחה בסך של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ.

7. קובע לקד"מ ליום 26.11.09 בשעה 09:00. נושא הגשת תחשיבי נזק ישקל בישיבה זו.

8. המזכירות תמציא החלטתי זו לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009), בהעדר.

אבי פורג, שופט