ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוידוב נגד איילון :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בש"א 213570/09

ת.א. 31178/08

בפני:

כבוד השופט מֹשה סובל

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

דוידוב רובי

מערער

נ ג ד

איילון חברה לבטוח בע"מ

משיבה

החלטה

1. לאחר עיון בהודעת הערעור על נספחיה, נוכחתי כי אין מקום לקיום דיון בערעור וניתן להכריע בו על סמך טיעונים בכתב.

2. המערער יעביר למשיב את העתק הודעת הערעור ונספחיה במסירה אישית.

3. לנוכח האמור, מורה על הגשת עיקרי טיעון באופן הבא:

המערער יגיש עיקרי טיעון וסיכום טענות בכתב לא יאוחר מיום 15.6.09.

המשיבה תגיש עיקרי טיעון וסיכום טענות בכתב לא יאוחר מיום 5.7.09.

4. עיקרי הטיעון וסיכום הטענות יערכו בצורה קצרה ותמציתית עפ"י הקבוע בתקנה 446 (ב) ותקנה 448 (א) לתקנות סדה"א.

5. העתקים של עיקרי הטיעון וסיכום הטענות יועברו ישירות בין הצדדים.

6. המזכירות תמציא לצדדים החלטתי זו ותשיב התיק לעיוני יחד עם ת.א. 31178/08 ביום 8.7.09.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

סובל משה, שופט