ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרופ' גורסקי מאיר נגד ליעד גורד :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 019996/08

בפני:

כבוד השופט מֹשה סובל

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

ליעד גורדון

המבקש

הנתבע

נ ג ד

1 . פרופ' גורסקי מאיר

2 . לנדסמן גליה אורי

המשיבים

התובעים

החלטה

1. לפניי בקשה שהגיש המבקש- הנתבע, ביום 23.4.09, "להבהרה ותיקון", בה עותר המבקש כי יופחת מפסק הדין סך של 28,022 ₪, המהווה את ריבית הפיגורים בגין האיחור בתשלום הפיצוי המוסכם.

2. בתגובה שהוגשה מטעמם ביום 18.5.09, מתנגדים המשיבים לבקשה. לטענתם, הבקשה הוגשה באיחור ניכר, כן טוענים המבקשים כי בקשתו של המבקש אינה אלא ערעור על הסכומים שנפסקו כנגדו ואינה בגדר תיקון טענות בחישוב. לגופו של עניין טוענים המשיבים כי ממילא הסכום אותו מבקש המבקש להפחית בגין הריבית כלל לא נתבע על ידם במסגרת כתב התביעה ברכיב הפיצוי המוסכם.

3. המבקש הוסיף והגיש ביום 26.5.09, תשובה לתגובה.

4. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות מצאתי כי דין הבקשה להידחות.

5. סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, קובע כי בית המשפט רשאי לתקן בהחלטה מנומקת טעות בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן, תוך עשרים ואחד ימים מיום נתינתם.

6. פסק הדין ניתן על ידי ביום 27.1.09.

על פי רישומי אישורי המסירה במזכירות בית המשפט, פסק הדין נמסר לידי המבקש ביום 28.1.09.

ברי כי בקשת המבקש מיום 23.4.09, להבהרה ותיקון הוגשה באיחור ניכר, בלא שהוגשה בקשה להארכת מועד.

מטעם זה בלבד דין הבקשה להידחות.

7. למעלה מן הצורך, אוסיף לציין כי אף לגופו של עניין אין ממש בטענת המבקש. עיון בכתב התביעה מעלה כי סך הפיצוי המוסכם שנתבע לא כלל בחובו רכיב של ריבית פיגורים בגין איחור בתשלום הפיצוי המוסכם.

8. אשר על כן הנני דוחה הבקשה.

9. המבקש יישא בהוצאות המשיבים בבקשה בסך 1,000 ₪, בצירוף מע"מ כדין.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

סובל משה, שופט