ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הלן סמוכה נגד קרביאן שאאול :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא215450/09

לפני:

כב' השופטת ניב ריבה

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

הלן סמוכה יעל

המבקשת

נ ג ד

קרביאן שאול

המשיב

צו מניעת הטרדה מאיימת

(במעמד צד אחד)

הונחה לפני בקשת המבקשת להורות למשיב שלא להטריד, לאיים, לבלוש או ליצור קשר כלשהו עמה.

המבקשת והמשיב מתגוררים באותו בניין ובאותה קומה. בתצהיר המבקשת מפרטת האחרונה כי המשיב בן ה80 נוהג לבלו אחריה בעינית הדלת, ניסה לפרוץ לביתה ואף תקף אותה.

תלונה בגין כך הוגשה למשטרה.

בהסתמך על תצהיר המבקשת,

ניתן בזה צו למניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד כאמור בבקשה כדלקמן:

1. בית המשפט מורה למשיב להימנע מלהטריד את המבקשת בכל דרך ובכל מקום.

2. בית המשפט מורה למשיב להימנע מלאיים על המבקשת ו/או ו/או ליצור עימה קשר ישיר או עקיף.

3. בית המשפט אוסר בזה על המשיב לבלוש אחר המבקשת, לארוב לה, להתחקות אחר תנועותיה או מעשיה, או לפגוע בפרטיותה בכל דרך אחרת.

4. המשיב יגיב תוך 7 ימים, בין היתר, האם הינו מסכים להשאיר הצו על כנו, למשך ששה חודשים מהיום. העדר תגובה יחשב כהסכמה להארכת תוקף הצו ללא דיון נוסף.

5. הצו ניתן למשך 7 ימים.

6. הנני פוטרת המבקש מהפקדת ערובה או פיקדון לצורך צו זה.

לבצע במסירה אישית ע"י ב"כ המבקש.

_______________

ריבה ניב, שופטת