ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלקלעי עמליה נגד איילון :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 042082/08

לפני:

כב' השופטת ארנה לוי

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

אלקלעי עמליה

תובע

נ ג ד

איילון חברה לביטוח בע"מ

נתבעת

החלטה

1. לאחר עיון בבקשה למנוי מומחה בתחום מחלות הריאה ובתגובה החלטתי להיעתר לבקשה. התיעוד הרפואי, יחד עם המלצתו של מומחה בית המשפט בתחום אורטופדי, מגבשים ראשית ראיה למינוי המבוקש. אני ממנה בזאת את פרופ' טופילסקי מרסל טל' מס' 6973376-03 כמומחה רפואי בתחום מחלות הריאה בתיק זה.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 11.8.07 ובמיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובעת כיום בנכות עקב התאונה? אם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?

ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?

ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, גם בשים לב לעבודתה ולמקצועה?

ד. האם תהא התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד? אם כן, מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים בהתאם למחירים הנכונים להיום?

ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר בין התאונה ובין מצב התובעת נכון להיום וכן למצבה הרפואי הרלוונטי עובר לתאונה.

2. על מינויו של המומחה כאמור בהחלטה זו יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986.

3. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידם ואשר נוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום.

העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

4. בשכר טרחת המומחה, בסכום של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ ובהעדר טעמים מיוחדים לסטות מהוראות הדין בעניין זה, תישא בשלב זה התובעת עפ"י חשבונית שתומצא לה ע"י המומחה. המומחה לא יבדוק התובעת טרם תשלום שכר טרחתו.

5. המומחה מתבקש ליתן את חוות דעתו בתוך 60 יום מיום תשלום שכר טרחתו. המומחה יציין בחוות דעתו מה היו המסמכים הרפואיים שעמדו בפניו.

6. ב"כ התובעת ימציא העתק החלטתי למומחה.

7. הצדדים יגישו תחשיבי נזק לצרכי פשרה, התביעה לא יאוחר מ – 30 יום טרם הדיון הבא, ההגנה תוך 14 יום נוספים. התחשיבים שיוגשו יכללו את כל המסמכים התומכים בתחשיב הצד המגיש, לפי העניין. עותקים יועברו ישירות בין הצדדים.

8. נקבע לקדם משפט נוסף ליום 19.10.09 בשעה 09:00.

ניתנה היום, ‏י"ב תמוז תשס"ט, ‏04 יולי 2009, בהעדר הצדדים.

המזכירות תעביר עותק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ארנה לוי, שופטת