ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלפי נגד הטלויזיה החינוכית :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בש"א 215792/09

בפני:

כב' השופטת בלהה טולקובסקי

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

1. נורית גרסטנהבר שלמן

2. אלברטו גרסטנהבר

3. ד"ר גרסטנהבר נורית

המבקשים

נ ג ד

שושנה וולף

המשיבה

החלטה

1. בפני בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת, במעמד צד אחד.

לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, ניתן בזאת צו למניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד, האוסר על המשיבה כדלקמן:

א. להטריד ו/או לאיים על המבקשים, בכל דרך ובכל מקום.

ב. ליצור קשר עם המבקשים.

היה והמשיבה מבקשת ליצור קשר עם המבקשים בעניין כלשהו הנובע מיחסי השכנות, תעשה כן בפניה בכתב.

ג. כן ניתן צו האוסר על המשיבה להיכנס לקליניקה של המבקשים ברחוב אמיל זולה 14, תל אביב.

תוקף הצו, משך 7 ימים ממועד המצאתו למשיבה.

2. המשיבה תודיע, תוך 3 ימים ממועד קבלת הצו, אם היא מסכימה להותרת הצו בתוקפו, למשך 6 חודשים מהיום.

בהעדר הסכמה, נקבע לדיון במעמד הצדדים ליום 4.6.09, שעה 09:00.

3. הבקשה והחלטה זו ימסרו, במסירה אישית שתבוצע ע"י פקיד מסירה.

ניתנה היום, 27.5.2009, בהעדר הצדדים.

בלהה טולקובסקי, שופטת

קלדנית: כהן מיטל.