ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אייזנמן נגד עיריית פתח תקוה :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 014153/08

בפני:

כב' השופטת בלהה טולקובסקי

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

אייזנמן מתילדה

התובעת

נ ג ד

1 . עיריית פתח תקוה

2 . שירביט חברה לביטוח בע"מ

3 . "אי.די.סי. חברה להנדסה ופיתוח יועצים בע"מ

4 . שירותי בריאות כללית

5 . כלל חברה לביטוח בע"מ

6 . מילר בלום ושות' תכנון סביבתי בע"מ

הנתבעות

החלטה

בהמשך להחלטה קודמת, אני ממנה בזאת את פרופ' אברהם גנאל, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 6.4.05 ובמיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?

מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?

ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?

ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל.

ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים.

ה. המומחה יתיחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום ולרבות חוות דעת רפואיות מטעם הצדדים.

העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

בשכר טרחת המומחה, בסך של 4,000 ₪ בצרוף מע"מ, ישאו הצדדים, בשלב זה, בחלקים שווים (20% - כל צד) וכל טענה, בעניין זה, שמורה להם להמשך ההליכים.

המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו, תוך 30 יום ממועד הבדיקה ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם.

ב"כ התובעת ימציא העתק החלטתי למומחה.

המזכירות תעביר החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום 27 במאי, 2009 (ד' בסיון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

בלהה טולקובסקי, שופטת

קלדנית: כהן מיטל.