ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בירמן בכר נגד מגדל חברה לבטוח ב :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 020367/08

בפני:

כב' השופטת ח. וינבאום וולצקי

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

בירמן בכר נועה

ע"י ב"כ עוה"ד א. דואר ואח'

התובעת

נ ג ד

1 . מגדל חברה לבטוח בע"מ

2 . אבנר אגוד לבטוח נפגעי רכב בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד דביר לוין ואח'

3 . הראל חברה לבטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד ח. דוד חיות ואח'

הנתבעות

החלטה

1. לאחר שהתקבלה חוות דעתו של המומחה בתחום האורטופדי, ד"ר לוינקופף, ולאור בקשת התובעת למינוי מומחים נוספים ראיתי למנות מומחים נוספים בתחום הפסיכיאטריה ובתחום א.א.ג וזאת לאור התיעוד הרפואי שצורף לבקשה.

2. אני ממנה בזאת את ד"ר מרדכי הימלפרב מבית חולים איכילוב כמומחה רפואי בתחום א.א.ג. וכן את ד"ר גיא אור כמומחה בתחום הפסיכיאטרי בתיק זה.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונות מיום 4.4.01, 3.11.05 ו – 24.2.07 ובמיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?

מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?

ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?

ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתה ולמקצועה.

ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?

ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.

3. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת מטעמם בתוך 30 ימים מהיום.

תשומת לב הצדדים מופנית לתקנות ובמיוחד לתקנה 8, לגבי המצאת מסמכים למומחה. הצדדים לא יעבירו כל מסמך המהווה חוות דעת למעט חוות דעתו של ד"ר לוינקופף.

העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

4. בשכר טרחת המומחה בתחום א.א.ג בסך 4,000 ₪ בתוספת מע"מ, ובשכר טרחת המומחה בתחום הפסיכיאטרי בסך 5,000 ש"ח ישאו הנתבעות ישירות בשלב זה עפ"י חשבונית שתומצא להן ע"י המומחים, לאור העובדה שכבר נקבעה נכות בתחום האורטופדי. אולם באם יקבעו המומחים כי לא נותרה לתובעת נכות בגין מי מהתאונות, יהיו הנתבעות רשאיות לעתור לקיזוז סכום שכר טרחת המומחים מסכום הפיצויים שישולמו לתובעת.

5. המומחים מתבקשים ליתן את חוות דעתם בתוך 60 ימים מיום קבלת התיעוד הרפואי ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

6. קדם משפט קבוע ליום 22.9.09 שעה 09:30.

7. המזכירות תעביר העתק ההחלטה למומחים ולצדדים.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

ח. וינבאום וולצקי, שופטת

הדסה/קלדנית