ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין האפוטרופוס נגד ערוסי :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא 205617/09

ת.א 12661/06

לפני:

כב' השופטת עידית ברקוביץ'

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

ערוסי ניסים

נטלי ערוסי

ע"י ב"כ

עו"ד מגי הלפרין

המבקשים /הנתבעים

נ ג ד

האפוטרופוס הכללי כמנהל הנכסים העזובים של ברלינסקי צילה ז"ל

ע"י ב"כ

עו"ד מיכל ליבוביץ

המשיב/ התובע

החלטה

בפני בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין.

המשיב הגיש כנגד המבקשים תביעה לפינוי וסילוק יד מדירה שברח' יפרח 3 תל אביב (להלן: "הדירה") וכן תביעה כספית ע"ס 11,204 ₪.

ביום 16/2/09 ניתן פסק דין המקבל את התביעה ( להלן: "פסק הדין").

פסק הדין ניתן בעקבות הסכם שנכרת בין הצדדים ביום 19/6/06, ואשר קיבל תוקף של החלטה, בו הוסכם כי:

" במידה ובית המשפט לענייני משפחה ידחה את הבקשה למתן צו קיום צוואה, הנתבעים נותנים בזאת מראש הסכמתם הבלתי חוזרת כי יינתן פסק דין נגדם בתיק ת.א 12661/06 והתובע יהיה זכאי לקבל את מלוא הסעד, כפי שפורט בכתב התביעה".

הואיל וביום 21/12/08 ניתן בבית המשפט לענייני משפחה פסק דין הדוחה את הבקשה לקיום צוואה, הרי בהתאם להסכם האמור וכפי שפורט בפסק הדין, התקבלה התביעה.

המבקשים עותרים לעיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור שהגישו על פסק הדין שניתן בבית המשפט לענייני משפחה.

הכלל הוא כי הגשת ערעור כשלעצמה איננה מעכבת את אכיפתו של פסק הדין ( תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי- התשמ"ד). פסק הדין חורץ בשלב זה את הדין וצריך טעם מיוחד כדי למנוע מהזוכה את פרי זכייתו. לכן הנטל להצדיק מתן צו עיכוב ביצוע מוטל על המבקש.

הלכה היא כי במסגרת דיון בבקשת עיכוב ביצוע יבחן בית המשפט את סיכויי הערעור ואת הקושי להשיב את המצב לקדמותו אם הערעור יתקבל לאחר מימוש פסק הדין. כמו כן שוקל בית המשפט את מאזן הנזקים והנוחות ואת התוצאות שייגרמו לכל אחד מהצדדים אם תתקבל הבקשה או תידחה. (ראה: א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, עמ' 527 והאסמכתאות שם).

כאמור, פסק הדין בתיק זה ניתן על יסוד הסכמת הצדדים כי תוצאות ההליך בבית המשפט לענייני משפחה, יכריעו את התביעה הנוכחית. מטעם זה לא נשמעו ראיות ופסק הדין אינו קובע ממצאים.

בנסיבות אלה, ומאחר שאין מותב זה יושב כערכאת ערעור על פסק דין שניתן בבית משפט לענייני משפחה, לא יתמקד הדיון בסוגיית סיכויי הערעור.

באשר למאזן האינטרסים והנזקים-

בפתח הדברים אדגיש, כי נתתי דעתי לכך שפסק הדין הוא פסק דין לפינוי, אשר לגביו יש לנהוג משנה זהירות ובמיוחד כאשר מדובר בדירת מגורים. חרף כך, אין בידי להיעתר לבקשה.

ראשית, מלבד הצהרה כללית וסתמית לפיה "אין לך נזק ברור ובלתי הפיך יותר מסילוק ידו של אדם מדירת מגורים" (סעיף 1 לתצהיר המבקשים), לא הונחה תשתית עובדתית מפורטת בתצהיר לביסוס הנזקים הנטענים.

זאת ועוד.

בפועל, נכון להיום המבקשים כלל אינם שוהים בדירה. המבקש אישר בתצהירו כי:

" לאור עבודות שיפוץ שמתבצעות בדירה הסמוכה לדירה בה אני ומשפחתי מתגוררים נאלצה משפחתי לעזוב את הדירה לתקופה קצרה.... אני מרצה תקופת מאסר ויש בכוונתי לשוב ולהתגורר בדירה".

יצויין, כי בבקשתם נמנעו המבקשים מלפרוס את התמונה לאשורה ולא ציינו כי אינם מתגוררים בדירה. רק בעקבות תגובת המשיב ולאור החלטה המחייבת מתן תשובה בתצהיר, אישרו המבקשים כי אכן אינם מתגוררים בדירה, אך לא ציינו מועדים, לא פירטו מהי התקופה שבה אינם גרים בדירה ומה מועד שובם המשוער.

על המבקשים היה לבוא לבית המשפט בידיים נקיות ולפרט בתצהיר התומך בבקשה את מלוא העובדות כהווייתם. מחדל המבקשים מלעשות כן, עומד לחובתם ומטה את הכף כנגדם.

כאמור, יש למבקשים קורת גג, אשר בה הם חוסים כיום ועל כן לא שוכנעתי, כי ייגרם להם נזק בלתי הפיך ממימוש פסק הדין.

מאידך, מקובלות עלי טענות המשיב כי הוא, כמנהל הדירה מחויב לדאוג לאינטרסים של בעלי הרכוש אותו הוא מנהל וכי בשל החזקת המבקשים בדירה נמנעה ממנו האפשרות להיכנס לדירה ולדאוג למימוש זכויות הבעלים האמיתיים. יש יסוד איתן לטענות המשיב, כי כל יום בו מחזיקים המבקשים בדירה בלא תשלום גורם לנזק הולך ומצטבר.

בשים לב לכך שהמבקשים אינם שוהים בדירה, הרי אי הנוחות שתיגרם להם אם יבוטל פסק הדין, ניתנת לפיצוי כספי ואין חשש כי המשיב בהיותו גוף ציבורי לא יוכל לעמוד בתשלום הפיצוי.

לאחר שערכתי את מאזן האינטרסים והנזקים, לא מצאתי כי יש להעדיף את האינטרס של המבקשים להחזיק בדירה על פני זכות המשיב למימוש פסק הדין ועל כן אין להיעתר לבקשה.

עם זאת, יש לסייג את דחיית הבקשה בכך שהמשיב יימנע מלמכור את הדירה או להשכירה בשכירות מוגנת לצד שלישי עד מתן פסק דין חלוט. (יצויין, כי בתגובתו, הצהיר המשיב כי לא ישכיר את הדירה בשכירות מוגנת עד אשר יסתיימו ההליכים).

תכלית הגבלות אלה היא להבטיח, כי לא תהיה מניעה להשבת המצב לקדמותו אם יתקבל הערעור ובכך יש כדי להוות את האיזון הראוי בין האינטרסים הנוגדים של הצדדים.

בכפוף לאמור לעיל, הבקשה לעיכוב ביצוע- נדחית.

בנסיבות הענין, אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

­

עידית ברקוביץ', שופטת