ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורליאן אופנה נגד מקרקעי מרכז :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא215817/09

בפני:

כב' השופטת אגי זהבה – ס. נשיאה

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

1. אורליאן אופנה בע"מ

2. ישראלה קריבושאי

המבקשות

נ ג ד

1. מקרקעי מרכז בע"מ

2. קניון אביב - ניהול ואחזקה בע"מ

המשיבות

צו מניעה זמני

(במעמד צד אחד)

לאחר עיון בבקשה ובנספחיה ניתן בזאת צו מניעה זמני האוסר על המשיבות להחליף את המנעולים של החנות אותה שוכרות המבקשות מן המשיבות בקניון רמת אביב בתל אביב (חנות מס' 263 וחלק מ- 264), בה מפעילות המבקשות חנות בגדי אופנה, ו/או לנתק את החנות מזרם החשמל ו/או להפריע למבקשות בכל דרך מלנהל את עסקן בחנות וזאת עד להחלטה אחרת.

2. צו זה יפקע במידה ולא יומצאו הערבויות הבאות עד לא יאוחר מיום 31.5.09.

א. התחייבות עצמית של המבקשות ללא הגבלה בסכום להבטחת פיצוי המשיבות על כל נזק שייגרם למשיב כתוצאה ממתן הצו, אם יבוטל או יפקע הצו ו/או ייקבע שלא היה מקום לבקשו ו/או תיפסק התובענה.

ב. ערבות צד שלישי שאינו תאגיד מוגבלת עד לסך 20,000 ₪ להבטחת פיצוי המשיבות על כל נזק שייגרם למשיב כתוצאה ממתן הצו, אם יבוטל או יפקע הצו ו/או ייקבע שלא היה מקום לבקשו ו/או תיפסק התובענה.

ג. פיקדון כספי במזומן או בערבות בנקאית בסך 15,000 ₪ כערבון להבטחת פיצוי המשיבות על כל נזק שייגרם למשיב כתוצאה ממתן הצו, אם יבוטל או יפקע הצו ו/או ייקבע שלא היה מקום לבקשו ו/או תיפסק התובענה.

ד. המזכירות תאשר הפקדת כל הערבויות האמורות.

3. א. צילום הערבויות המופקדות יומצא למשיבות בתוך 7 ימים מהפקדתן, אחרת יפקע הצו.

ב. תובענה עיקרית, אם טרם הוגשה, תוגש בתוך 7 ימים, אחרת יפקע הצו. חובה לציין בה מספרה ומועד הגשתה של הבקשה הנוכחית (בכל מועד בו תוגש התביעה בפועל).

4. הדיון בבקשה במעמד הצדדים יקבע בפני כב' השופטת ניב. הבקשה תובא בפניה לשם קביעת מועד לדיון.

5. החלטה זו, הבקשה ונספחיה, וכל כתבי-בי-דין שהוגשו במסגרת בקשה זו ובמסגרת התובענה העיקרית – יימסרו במסירה אישית ע"י המבקשות למשיבות עד לא יאוחר מיום 31.5.09.

6. תגובה בכתב תוגש ע"י המשיבות עד לא יאוחר מיום 7.6.09.

ניתנה היום, ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009), בהעדר הצדדים