ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד.ש. קרמיקה ושיש נגד מנורה חברה :

1


בתי-המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 057228/07

בש"א 210803/09

לפני:

כבוד השופטת דליה אביֿֿגיא

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

מנורה חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד סלעית ואח'

המבקשת

נ ג ד

ד.ש. קרמיקה ושי השרון בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ברמן ואח'

המשיבה

החלטה

בקשה זו עניינה בקשת נתבעת 1 מיום 2.2.09, לדחות את הגשת תמלילי דוח החקירה עד לאחר תום שמיעת העדים.

טענת ההגנה העיקרית של נתבעת 1 היא כי האירוע הנטען בתביעה לא התרחש כלל ולמצער לא התרחש כנטען על ידי התובעת וכי היקף דרישתה של התובעת לקבלת תגמולי ביטוח מהווה ניסיון לקבלת תגמולי ביטוח במרמה, השולל מהתובעת את זכותה לקבלת תגמולי ביטוח (ראה סעיף 3 לבקשה).

טענותיה של נתבעת 1 מגובות בתמלילי החקירה שערך נתבע 3, בהן נשמעות עדויותיהם של נציגי התובעת ועובדיה.

נתבעת 1 מבקשת לדחות את הגשת תמלילי החקירה עד לאחר תום שמיעת העדים, כולם, שכן לטענתה, חשיפת התמלילים מראש, תפגע קשות ביכולתה לקיים חקירה מועילה של העדים ותפגע ביכולתה לבסס את טענותיה במשפט, כאשר החשש העיקרי הוא כי העדים יוכלו להתאים גירסאותיהם לאמור בתמליליהם ועל כן החקירה הנגדית לא תהיה יעילה ולא ניתן יהיה לעמוד על מהימנותם או אמינותם של העדים ולעמת אותם עם גירסאותיהם שבתמלילים, על אחת כמה וכמה ביחס לעדים או נציגים או עובדים של התובעת שלא נתנו תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת ונתבעת 1 מתכוונת להזמין אותם באמצעות ביהמ"ש למתן עדות כחלק מפרשת ההגנה (ראה סעיפים 5 7 לבקשה).

נתבעת 2 תומכת בקשתה בהלכה שניתנה בת.א. (עכו) 4780/94 המאם לה נסיונל חברה לביטוח ואח' פ"מ תשנ"ז (4) 509 בעמוד 515, 517 לפסה"ד, בהלכת סוויסה (רע"א 4249/98) ועוד (ראה סעיפים 9 ו 10 לבקשה).

המשיבה, היא התובעת, מתנגדת לבקשה להעדיף את זכות החיסיון על פני הזכות לגילוי מסמכים, טוענת כי ההלכה אליה הפנתה המבקשת (בפרשת סוויסה ופרשת נתיב 1056/91) מציינת חריג לעיקרון לפיו על בעל דין לחשוף את כל ראיותיו בטרם שלב החקירות, חריג אשר יש לאמצו רק במקרים מיוחדים.

המשיבה מפנה להלכה הנוהגת, בבחינת הכלל ולא החריג, לפיה תכלית המשפט היא שהאמת תצא לאור, כאשר הגילוי והעיון במסמכים נועדו לאפשר גילוי מירבי שתכליתו חשיפת האמת והצדק, כאשר הגשת הראיות בטרם החלה חקירת העדים נובעת משיקולי יעילות ומהתפיסה לפיה אין הצדדים "משחקים מחבואים" או "בקלפים סגורים" אחד עם השני (ראה סעיפים 4 ו 5 לתגובה).

המשיבה סבורה כי תמלילי החקירה מהווים מסמכים אקוטיים וחיוניים ביותר שיש בהם כדי להוות את חלק הארי של תצהיר העדות הראשית מטעם המבקשת.

לא זאת אף זאת, דוח החוקר לרבות עדותם המפורטת של נציגי המשיבה ועובדיה כבר קיים ואף גולה במלואו למשיבה, משכך יכולתה של המבקשת לקיים חקירה מועילה לא תפגע מגילוי המשך התמלילים.

על מנת להכריע במחלוקת שבין הצדדים, כפי שמפורטת לעיל, ביקשתי וקיבלתי לידי שש (6) חבילות תמלילים שהונחו בקלסר שהוגש ביום 16.2.09 (להלן: "תמלילי המריבה").

לאחר שעיינתי בכל תמלילי המריבה וגם בדוח החקירה על נספחיו, הגעתי למסקנה כי באיזון שבין זכויות התובעת לגילוי ועיון מוקדם במסמכים, אל מול זכות הנתבעת 1 לקיים חקירה מועילה, תוך מניעת מצב של התאמת גירסאות העדים, גם לאור החומר שכבר גולה, לרבות דוח החקירה על הנאמר בו והנסמך אליו, יש מקום לדחות את גילוי המסמכים אך ורק ביחס לחבילה מספר 2558, מיום 27.1.098, הכוללת 88 עמודים, שיש בה כדי "להוסיף" על החומר שכבר גולה.

אני סבורה שאין בגילוי שאר חומר התמלילים כדי לפגוע בזכות מזכויות הנתבעת 1 בניהול ההליך.

לפיכך, חבילה זו בלבד תשמר בכספת ביהמ"ש עד לסיום פרשת התביעה או מתן החלטה אחרת.

ניתנה היום, ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009), בהעדר הצדדים.

המזכירות תעביר עותק ההחלטה למשרדי ב"כ הצדדים, בדואר רשום.

דליה אבי-גיא, שופטת

קלדנית: ריקי כהן