ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שטיינר יוסף נגד קישון יאיר :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא178528/08

בפני:

כב' הרשמת לימור בן-שמן

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

יוסף שטיינר

ע"י ב"כ עו"ד

טימסית

מבקש/ת

נ ג ד

יאיר קישון

משיב/ה

ע"י ב"כ עו"ד

רבינוביץ'

החלטה

1. בפני התנגדות לביצוע השטרות הבאים:

מס'

מס' שטר

סכום

ת. פרעון

בנק

סניף

חשבון

1

5505574

6,400.00

01/10/2007

אגוד

066

6601559384

2

5505575

6,400.00

01/11/2007

השטרות חוללו מסיבת חשבון מוגבל.

המשיב הינו הנפרע על פי השטרות אשר נמשכו על ידי המבקש.

המבקש והמשיב הינם צדדים קרובים לשטרות.

2.מסירת האזהרה בוצעה לידי המבקש ביום 15.8.08.

אף על פי כן הוגשה התנגדות זו רק ביום 28.10.08.

הוגשה בקשה להארכת מועד בה נטען כי המבקש, שהינו קשיש, הגיע למזכירות וביקש להגיש את ההתנגדות ביום 18.9.08,אך נדחה מהטעם כי לא הוגש צילום תעודת זהות.

אף אם, טענה זו נכונה, על אף שלא נמצא לכך כל תיעוד בתיק בית המשפט או בתיק ההוצאה לפועל, הרי אין הסבר בתצהירו של המבקש מדוע לא הוגש המסמך הנדרש על ידי המזכירות מיום 18.9.08 ועד ליום 28.10.08.

רק במהלך חקירתו החוזרת של המבקש, נטען כי הסיבה לכך קיומה של שביתה, אך מבלי שטענה זו נטענה טרם לכן ומבלי שצורפה אסמכתא כי במהלך כל התקופה שררה שביתה בלשכת ההוצאה לפועל.

אשר על כן, לא שוכנעתי כי קיים טעם ראוי על פי ההלכה הפסוקה למתן אורכה.

עם זאת, אינני פוסלת את הבקשה על אתר אלא אבחן את המחדל לאחר בחינת הבקשה לגופה.

3. לטענת המבקש, התומך את בקשתו בתצהיר לקוני, ביקש ממנו מר קינן הלוואה לרכישת רכב.

המבקש מסר למר קינן 13 שיקים ע"ס כולל של 103,800 ₪ וביניהם גם השיקים נשוא התנגדות זו.

סה"כ נפרעו 6 שיקים מתוך השיקים שנמסרו בסכום כולל של 59,000 ₪.

המבקש אינו מפרט בתצהירו כל הגנה שטרית.

לבקשה זו צורף גם תצהיר מר ניסים קינן.

מר קינן טוען בתצהירו כי במסגרת עסקה לרכישת רכב מהמשיב, "הועברו בטעות על ידו", 13 שיקים על סך כולל של 103,800 ₪.

עוד מכביר מר קינן טענות שונות לרוב, לענין עסקת הרכב בינו לבין המשיב אשר כללה בהמשך ביצועה מספר שינויים וכן התווספו אליה במרוצת הזמן גורמים אחרים.

למעשה נטען כי עסקת היסוד הינה בין מר קינן והמשיב והינה עסקה לרכישת רכב.

4.

א. ב"כ המשיבה ויתרה על חקירת מר קינן.

ב. המבקש נחקר על תצהירו. מעדותו עולה כי המבקש הלווה כספים למר קינן באמצעות שיקים.

תצהירו של המבקש אינו מפרט את עסקת ההלוואה בינו לבין מר קינן, היינו מהם התנאים אשר סוכמו בין השניים, באשר למועד החזר ההלוואה ובאלו תנאים.

למעשה אין בפני גרסה עובדתית מספקת ובין השאר גרסה באשר לכישלון תמורה, כנדרש בהלכה הפסוקה.

"על המבקש רשות להתגונן להיכבד ולהכנס לפרטי העניין שעליו מבוססת הגנתו ואיננו רשאי להסתפק בהעלאת טענות כלליות (כב' השופט (בדימוס) ד.בר-אופיר,' סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה', עמוד 155).

ג. השטרות, נשוא בקשה זו, הינם שטרות לפקודה.

מר קינן אינו צד לשטרות. מר קינן החזיק בשטרות בטרם מסירתם למשיב.החזקתו זו לא עלתה כדי "אחיזה" בשטרות, כמשמעותה בפקודת השטרות, שכן מר קינן איננו הנפרע או הנסב של השטרות.

סחרות השיקים אשר נמסרו למר קינן לא הוגבלה.

"טעותו" הנטענת של מר קינן, אינה מהווה הגנה כדין כנגד השטרות.

השטרות אכן חוללו מסיבת חשבון מוגבל.

ככל שיש למבקש טענות שונות כנגד מר קינן באשר לעסקת ההלוואה או טענות אלו ואחרות למר קינן, באשר לעסקת הרכב שנערכה בינו לבין המשיב, הרי פתוחה לכאורה בפניהם הדרך לעשות כן, אך לא בהליך זה.

לסיכום, הבקשה אינה מגלה סיכויי הגנה לכאורה כנגד השטרות המבוצעים בתיק ההוצאה לפועל.

5. אשר על כן הנני דוחה את הבקשה ומחייבת את המבקש בהוצאות בסך של 700 ₪ בצירוף מע"מ.

הנני מורה על חילוט הערבות הבנקאית המופקדת בתיק והעברתה לב"כ המשיב, על חשבון החוב.

הנני מורה על שפעול ההליכים בתיק ההוצאה לפועל שמספרו 0181060088.

ניתנה היום ט"ו בטבת, תשס"ט (11 בינואר 2009) בהעדר הצדדים

לימור בן-שמן, רשמת
בית משפט השלום בתל-אביב יפו