ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (..קורון תעשיות ב נגד דיין מוצרי ק)בתיק דיין מוצרי קירור נגד ק :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא155609/08

בתיק עיקרי: א 017862/06

בפני:

כב' הרשמת לימור בן-שמן

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

קורון תעשיות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד סולומונוביץ' אלכס

מבקש/ת

נ ג ד

דיין מוצרי קירור

משיב/ה

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד וסרצוג יורם

החלטה

1. בפני בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה מיום 13.7.06.

2. התביעה הוגשה בסדר דין מקוצר, לפירעון יתרת חוב בגין חלקי חילוף אשר סופקו למבקשת.

לכתב התביעה צורפו טופס פתיחת כרטיס לקוח על שם המבקשת בלבד (להלן:"קורון תעשיות"), כרטסת הנה"ח, חשבוניות ותעודות משלוח.

3. המבקשת הגישה בקשה לביטול פסק דין מחובת הצדק ומפאת שיקול דעת בית המשפט.

4. בקשה לביטול מחובת הצדק-

פסק הדין ניתן לאחר שהוצג אישור מסירה בצירוף תצהיר המוסר.

בהתאם לתצהיר בוצעה המצאה למורשה של המבקשת, שוקי פישלר, שהינו מנהל החברה ברח' שועלי שמשון 5/3 ברמת-גן.

בהתאם להערות בגוף התצהיר נכחה במקום עוזרת הבית.

לטענת המבקשת ביצעה המשיבה מסירה של כתב התביעה בכתובת שגויה, שכן מנהלה מר פישלר, מתגורר ברח' גרניט 29 בשוהם וכי בכתובת בה בוצעה המסירה התגוררה באותו מועד אימו ז"ל יחד עם מטפלת.

המוסר נחקר בפני.

תצהירו של המוסר לא נסתר.

הנני נותנת אמון בדברי המוסר אשר אין לו עניין בתוצאות המשפט ומעדיפה את גרסתו על פני גרסת נציג המבקשת.

תמיכה לגרסת המוסר ניתן למצוא בדו"ח רשם החברות ממנו עולה כי כתובתו של מר פישלר הינה אכן בכתובת בה בוצעה המסירה.

חיזוק נוסף מתבטא בהמצאת אזהרה, אשר לא הוכחשה, לידי מר פישלר באותה כתובת בה נמסר כתב התביעה.

5. בקשה לביטול מפאת שיקול דעת בית המשפט-

המבקשת כופרת הן בשיעורו של החוב הנטען והן בחבותה כלפי המשיבה בתשלום החוב הנטען.

נטען כי לצד המבקשת קיימת חברה נוספת- קורון הנדסת מיזוג אוויר בע"מ ח.פ. 511209694 (להלן:"קורון הנדסה").

שתי החברות היוו לקוחות של המשיבה ולשתיהן היה קיים כרטיס לקוח אצל המשיבה.

המבקשת כמעט ולא רכשה בתקופה הרלבנטית לתביעה מוצרים אצל המשיבה.

על כן נטען כי ככל שקיים חוב, הרי יש לשייכו לקורון הנדסה, אשר נקלעה לקשיים כלכליים בסוף שנת 2004 והפכה לחדלת פירעון.

הנני דוחה טענות אלה.

המבקשת מודה כי רכשה חלק מהפריטים אך לא פירטה מהם הפריטים אשר רכשה, מתוך הפריטים אשר נתבעה בגין תמורתם.

המבקשת לא נתנה התייחסות פרטנית לתעודות המשלוח אשר צורפו לכתב התביעה.

נציג המבקשת נשאל האם יש לה חוב למשיבה והשיב "צריך לבדוק את הניירות..." (עמוד 2 מול שורה 6).

עוד נשאל האם הוא יכול לקבוע בוודאות שאין חוב לגוף כלשהוא והשיב כי "... לגבי קורון תעשיות התשובה היא שיכול להיות שמתוך החיובים שהוצאו פה השתרבב חיוב קטן של כ-5000 ₪ לקורון תעשיות.

זו לא תשובה ברורה של כן ולא.." (עמוד 2 מול שורה 9).

מנהל המבקשת חזר בו מגרסתו כי המבקשת אינה חבה דבר למשיבה :" חשבתי בזמן התצהיר שאין חוב של קורון תעשיות אבל אני לא יכול להגיש ב-100%. עשיתי בדיקה מול הנה"ח של קורון תעשיות שהעלתה כי קורון תעשיות שילמה עבור קורון הנדסה פה ושם אך לא משכה סחורה" (עמוד 2 מול שורה 14)

מנהל המבקשת מודה כי הוא חתום על חלק מהחשבוניות.

מתוך עדותו למדים אנו כי בניגוד לנטען בתצהיר, אכן קיים חוב של המבקשת למשיבה.

על המבקשת הנטל לסתור ולו לכאורה את היקף החוב הנטען.

המבקשת לא עמדה בנטל זה.

המבקשת לא הביאה גרסה סדורה ומפורטת מתוכה ניתן ללמוד מהם הרכישות שנעשו לטענתה על ידי המבקשת ומהם הרכישות אשר נעשו על ידי קורון הנדסה, ככל שנעשו.

אומנם הליך זה הינו הליך ביניים בו לא נשמעות הוכחות אולם החסר בתצהיר לא הושלם באסמכתאות אשר הינן בהישג ידה של המבקשת.

המבקשת לא תמכה את בקשתה בתשתית ראייתית מינימלית.

המבקשת לא הציגה כל כרטסת הנהלת החשבונות מטעמה או כרטסת הנהלת חשבונות של קורון הנדסה.

המבקשת לא הציגה כל מסמך ממנו עולה כי נפתחו שני כרטיסי לקוח שונים או כי יש להפריד בין הרכישות של שתי החברות, ככל שאכן אלו נרכשו על ידי שתי חברות שונות.

לאחר ששמעתי את הצדדים הגעתי למסקנה כי הגנת המבקשת סתמית וכללית, אינה מפורטת ויש לסווגה כ- "הגנת בדים".

6. בקשה להארכת מועד-

על פי הרישום בתיק הוצאה לפועל שמספרו 0163396068 בוצעה מסירה למבקשת ביום 18.10.06.

אף על פי כן, הוגשה הבקשה רק ביום 25.2.08.

מר פישלר טען כי ידע על פסק הדין רק בסוף חודש ינואר 2008, כאשר סידר את המסמכים בבית אימו מהם למד כי פתוח כנגד המבקשת תיק הוצאה לפועל לטובת המשיבה, אך בקשתו אינה מפרטת כל טענה כנגד מסירת האזהרה, במועד ובאופן כפי שמעודכן בתיק ההוצאה לפועל.

טענות המבקשת כנגד מסירת כתב התביעה אינן רלבנטיות לעניין סוגיית הארכת המועד.

מנין הימים לביטול פסק הדין הינו תוך 30 יום מהמצאת פסק הדין, היינו ממועד האזהרה.

אשר על כן אחרה המבקשת בתקופה משמעותית בהגשת הבקשה לביטול פסק הדין, מבלי שהגישה בקשה להארכת מועד ומבלי שבקשתה לביטול פסק דין, כפי שהוגשה, מגלה טעם ראוי לאיחור זה.

בהתאם למסמכי האזהרה ולתצהיר המוסר, מר חרמון, בוצעה מסירת האזהרה ברח' שועלי שמשון 5/3 ברמת-גן, לידי מר פישלר, מנהלה של המבקשת, אשר סירב לקבל את האזהרה.

מר חרמון נחקר אך ורק לעניין מסירת התביעה אך לא נחקר על מסירת האזהרה, למרות ששתי המסירות בוצעו באותה כתובת.

לא נסתרה הטענה כי בוצעו עיקולים בתיק ההוצאה לפועל החל משנת 2007.

7. סיכום- לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות הנני סבורה כי הבקשה הינה בקשת סרק, אשר דינה להדחות.

הנני מחייבת את המבקשת בהוצאות בסך של 3000 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

לימור בן-שמן, רשמת
בית משפט השלום בתל-אביב יפו

155609/08בשא120 רעיה שוקרי