ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבי אבוחצירה נגד כלל חברה לביטוח :

4


בתי המשפט

בית משפט השלום רחובות

א 003205/05

בפני כבוד השופטת נילי קוצר

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

אבי אבוצחירה

ע"י ב"כ עוה"ד

דותן לינדנברג

התובע

נ ג ד

כלל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

חיים דוד חיות

הנתבעת

החלטה

לאור הודעת ב"כ הנתבעת מיום 26/5/2009, אין מנוס אלא לקבוע התיק להגשת תצהירי עדות ראשית, במועדים כדלקמן:

תצהירי התובע ועדיו יוגשו לא יאוחר מיום 1/10/2009.

תצהירי הנתבעת ועדיה יוגשו לא יאוחר מיום 1/12/2009.

לתצהירים יצורפו כל המסמכים התומכים בתצהיר או בטיעוני הצדדים ואשר יש כוונה לעשות בהם שימוש במהלך הדיון.

כל התצהירים יוגשו עם העתקים ישירות לצד שכנגד.

במידה ובדעת מי מהצדדים לזמן עד שאין לו שליטה עליו, ומכח הנ"ל אין בידו להמציא תצהיר של העד הנ"ל – עליו לציין מפורשות בנספח לתצהירו את זהות העד, ולנמק סיבת זימונו לעדות באי מתן תצהיר מטעמו, וכן לציין תוכן עדותו.

על הצדדים עצמם להופיע לדיון, כאשר אי התייצבות מי מהצדדים תראה כהמנעות מהופעה לדיון, על כל ההשלכות המשפטיות הנובעות מכך.

על ב"כ הצדדים להצטייד בהנחיות מקסימליות לצורך סיום התיק בפשרה, ועל עורכי הדין המטפלים בתיק להופיע לדיון לצורך הנ"ל.

נקבע לקדם משפט נוסף ליום 8/12/2009 שעה 12:30.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

_____________

נילי קוצר, שופטת

003205/05א 133 חלי סלומון