ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נאמן נגד אילוז :

3


בתי המשפט

בית משפט השלום רחובות

א 001647/08

בפני כבוד השופטת נילי קוצר

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

1 . נאמן יהודה

2 . לוי נורית

ע"י ב"כ עוה"ד

אהרון רוזן

התובעים

נ ג ד

1 . אילוז נילי

2 . אילוז גיל

ע"י ב"כ עוה"ד

יצחק שטרית

הנתבעים

נ ג ד

1 . יהודה גפן

2 . יערה ספיר

ע"י ב"כ עוה"ד שטיינר אליהו

3 . אריק שחר-תיווך מזכרת בתיה

4 . הוועדה המקומית לתכנון ובנייה "זמורה"

ע"י ב"כ עוה"ד

קובי אסולין

צדדי ג'

החלטה

1. בהמשך להחלטת בית המשפט מיום 21/4/2009, ובהתייחס להודעת ב"כ צד ג' 2 מיום 26/5/2000, ומכוח סמכותי לפי סעיף 79ג לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד-1984, החלטתי להעביר את כל הסכסוכים שבין הצדדים, לרבות העניין שבפני, להליך של גישור אצל עו"ד חזי כהן מרחוב הארבעה 16 תל אביב, טלפון: 5629442-03, פקס: 5629443-03.

2. כל צד רשאי לשלוח למגשר את החלטתי זו.

המגשר ידאג לזמן הצדדים בהקדם.

בהתאם להוראות סעיף 79ג(ה) לחוק – אני מעמידה ההליכים בתיק זה למשך 3 חודשים מהיום.

3. כל צד רשאי להפסיק את הליך הגישור בכל עת, ולבקש את חידוש ההליכים בבית המשפט, לאחר שהודיע על כך בכתב לבעלי הדין האחרים ולמגשר.

אף המגשר רשאי להפסיק את הליך הגישור, ובמקרה שבחר לעשות כן – יודיע זאת בכתב לבית המשפט, עם העתק לצדדים, ללא כל נימוקים וחוות דעת.

4. הגיעו הצדדים להסדר גישור – יודיע על כך המגשר לבית המשפט בהקדם האפשרי, עם העתק לצדדים.

רצו הצדדים במתן תוקף של פסק דין להסדר – יצרף אותו המגשר להודעה, ויציין זאת במפורש.

עם הגשת הודעה כאמור, ניתן יהיה להורות על החזרת האגרה, למעט הסכום לפי פרט 34 לתוספת לתקנות בית משפט (אגרות), התשס"ז-2007.

5. אני קובעת את התיק לישיבת קדם משפט ליום 29/12/2009 שעה 13:00.

6. ב"כ הנתבעים יואיל ליידע צד ג' 1 במסירה אישית.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

_____________

נילי קוצר, שופטת

001647/08א 133 חלי סלומון