ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מזור נגד אליהו בע"מ - חברה לבטו :

4


בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

א 004615/08

בפני:

כבוד השופטת ריבה שרון

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

מזור אהרון

ע"י ב"כ

עו"ד גפני יואב

התובע

- נ ג ד -

אליהו חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד אלסטר נעמי

הנתבעת

החלטה

1. לאחר שבחנתי את הנספחים לבקשה למינוי מומחה, בהמשך להחלטתי מיום 06/04/09, להודעת התובע מיום 06/05/09 ולהודעת הנתבעת מיום 21/05/09, הנני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי את ד"ר משה פרי (להלן: "המומחה") .

2. המומחה יואיל לחוות את דעתו בעניין מצבו הרפואי של התובע שנפגע בתאונה נשוא התביעה מיום 12/04/07 (להלן: "התאונה"), לקבוע אם קיים קשר סיבתי בינה ובין תלונות התובע והטיפולים שעבר- חלקם או כולם וכן האם נותרה נכות, תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה, אם בכלל. כן יואיל המומחה להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים, למהותם של כאלה, אם בכלל. הכל,- בשים לב אף לרקע הרפואי הרלוונטי כפי שיוצג בפניו ע"י הצדדים.

3. כדי למנוע עיכובים עתידיים בניהול התיק ו/או תקלות,- מתבקש המומחה לבחון כבר עתה את זהות הצדדים ולהודיע לבית המשפט, למקרה שקיימים/היו קיימים קשרי עבודה על בסיס פרטי בינו ובין מי מהצדדים ו/או גופים הקשורים בהם ו/או באי כוחם, שיש בהם כדי להצדיק את שינוי זהות המומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.

ב"כ הצדדים מתבקשים אף הם לבחון את זהות המומחה ולהודיע האם קיימת מניעה שמקורה בקשרי עבודה והיכרות אישית כאמור, שבגינם יש מקום לשקול את מימוש המינוי בתיק זה.

4. בשכ"ט המומחה תישא בשלב זה שא בשלב זה התובע ובסיום ההליך יוכל כל צד להעלות טענותיו לענין זה.

התשלום ייעשה מראש טרם הבדיקה ותשומת לב המומחה מופנית לכך כדי למנוע עיכובים מיותרים בחוות הדעת.

5. ב"כ התובע יפנה אל המומחה כבר עתה ויקבע בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, החל מבעוד 45 יום מהיום ויידע את ב"כ הנתבעת בדבר מועד הבדיקה, מיד עם תיאומו.

המומחה יואיל לבדוק את התובע ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בהקדם האפשרי.

6. הצדדים יעבירו למומחה את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובע והבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת, וזאת בהתאם לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986.

7. עם קבלת חוות-הדעת יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן: התובע- עד ליום 10/08/09, והנתבעת- עד ליום 24/08/09, כשהגשת תחשיב נזק ע"י צד כלשהו אינה מותנית בקבלת תחשיב הנזק של משנהו. תחשיבי הנזק יהיו מגובים באסמכתאות ויכללו התייחסות לאפשרות שתינתן פסיקה לפי סעיף 4 ג'.

לתחשיבי הנזק יצורף פירוט/חוו"ד לענין שווי ניכויים.

8. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב יושלמו הדדית בתוך 30 יום מהיום.

התובע יגיש בתוך 14 יום מהיום תצהיר נסיבות לגבי התאונה, תוך התייחסות לשאלה אם מדובר בתאונת עבודה אם לאו.

9. פגרות, חופשות, שביתות, עיצומים וכו' יבואו במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי לעיל.

10. נקבע לתזכורת פנימית ובדק תחשיבים ליום 25/08/09.

המזכירות תואיל לשלוח לצדדים ולמומחה את העתק החלטתי באמצעות הדואר, עם אישור מסירה.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009), בהעדר.

ריבה שרון, שופטת

004615/08א 126 אפרת