ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד חברת א. אלאסד בע"מ :

59


בתי המשפט

בית משפט השלום קרית גת

ת.פ 001574/97

בפני:

כבוד סגנית הנשיא השופטת טלי חיימוביץ

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

מדינת ישראל/מע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

הדס זוהר

המאשימה

נגד

1 . חברת א. אלאסד בע"מ

2 . פאדל בן עלי - ת"ז 309907582

ע"י ב"כ עוה"ד

הנאשם

נוכחים:

ב"כ המאשימה – עו"ד הדס זוהר

ב"כ הנאשמים- עו"ד מטאלקה ג'מיל

באי כח הצדדים:

ביהמ"ש מפנה אותנו להכרעת הדין מיום 14.2.08, ואנו מאשרים כי ההודאה היא בשם שני הנאשמים, דהיינו גם נאשמת 1 ומסכימים גם להרשעתה.

הכרעת דין מתוקנת

נוכח הודאת הנאשמים בעובדות המיוחסות להם בכתב האישום המתוקן, אני מוצאת אותם אשמים ומרשיעה אותם בעבירות של ניכוי מס תשומות שלא כדין לפי סעיפים 117 (ב) (4) ו- 119 לחוק מס ערך מוסף (X23), מסירת דוחות כוזבים מתוך כוונה להתחמק מתשלום מס לפי סעיפים 117 (א) (3) ו- 117 (ב) לחוק וכן סעיף 119 לחוק.

ניתן היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) במעמד הנוכחים.

טלי חיימוביץ, שופטת

סגנית נשיא

ב"כ המאשימה:

לשאלת בית המשפט, האם במסגרת הסדר הטיעון המקורי, סוכם על הטלת קנס על הנאשם והאם הנאשם שילם את כל הכספים שאמור היה לשלם, הגם ששילמם באיחור, ראשית אנו רוצים להדגיש שהיו מגעים אך לא הסדר. מפנה לעמ' 57 לפרוטוקול.

אני חוזרת בי מהטענה הזו. הנאשם הסדיר את הסכום לפי המגעים. אני מאשרת שהנאשם שילם את כל הכספים על פי ההסדר.

אני טוענת שאם היה משלם גם היה רכיב של קנס, למרות שאני מודעת לכך שלא ציינו זאת בהסדר.

ב"כ הנאשמים:

כן היה הסדר טיעון ולכך התייחסתי גם בטיעוני לעונש.

גזר דין

1. נאשם 2, הוא בעל המניות היחיד, ומנהלה של נאשמת 1, הרשומה כעוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "החוק").

  1. הנאשמים הורשעו על פי הודאתם, בכתב אישום מתוקן, ב-23 עבירות של ניכוי מס תשומות שלא כדין לפי סעיפים 117 (ב) (4) ו- 119 לחוק, ומסירת דו"חות כוזבים מתוך כוונה להתחמק מתשלום מס לפי סעיפים 117 (א)(3) ו- 117 (ב) לחוק וסעיף 119 לחוק.

3. על פי עובדות כתב האישום, בתקופה שבין 12/95-10/96, ניכו הנאשמים מס תשומות המבוסס על 23 חשבוניות מס כוזבות, על שם מוסטפא אלעטרש, בסך כולל של 2,720,804 ₪, שהמע"מ בגינו 399,604 ₪. בנוסף, בשנות המס 1995 ו- 1996, ניהלו מערכת ספרים שכללה פנקסנות כפולה, בכך שהוציאו חשבוניות מס כפולות, בעלות מספר זהה באופנים שונים, כמפורט בכתב האישום ולא כללו בדווחיהם למע"מ את מלוא סכומי העסקאות, בגינם הוציאו חשבוניות.

4. לנאשם 2 אין הרשעות קודמות בעבירות של מס ערך מוסף. בנוסף, אציין כי מאז ועד היום לא נפתחו נגד הנאשם תיקים נוספים בעבירות מס, ולא הורשע בעבירות מסוג זה.

5. בתאריך 14/2/08 הגיעו הצדדים להסדר טיעון, במסגרתו חזרו בהם הנאשמים מכפירתם, הורשעו בכתב האישום המתוקן וסוכם כי תנתן לנאשם ארכה של 10 חודשים להשלים את הסדר התשלומים שנקבע לו, בסך של 150,000 ₪ ואז ישמעו הטיעונים לעונש. היה והנאשם יעמוד בתשלומים, תעתור המאשימה לעונש של שישה חודשי מאסר בפועל, והסניגור יטען לשישה חודשי מאסר בעבודות שירות. כן הוסכם, כי אם הנאשם לא יעמוד בהסדר התשלומים, הטיעון יהא פתוח.

6. עד למועד הטיעונים לעונש, אשר נקבע ליום 5/2/09, לא סיים הנאשם את תשלום החוב, ועל כן עתרה ב"כ המאשימה לטעון לעונש, באופן חופשי.

  1. ב"כ המאשימה טענה כי מדובר בעבירות חמורות, שבבסיסן כוונה להונות את רשויות המס, וכן מדובר בעבירות קלות לביצוע, אשר מהוות פוגעות בקופה הציבורית, על חשבונו של האזרח שומר החוק ועל כן יש למצות עם הנאשמים את הדין. נאשם 2 לא מיצה את ההזדמנות שניתנה לו להסדיר את החוב ושילם רק 38,100 ₪ על חשבון החוב, מתוכם 15,000 ₪ ביום 5/2/09. היה ויסכים הנאשם להעביר כספים ששולמו במסגרת תיקי המעצרים, יוכל להשלים תשלום של 100,000 ₪.

8. ב"כ המאשימה עתרה לפיכך, להשית עליו עונש של מאסר בפועל לתקופה ההולמת את העבירה, מאסר על תנאי, קנס והתחייבות, ועל נאשמת 1 להטיל קנס כספי. עוד עתרה לנכות מעונש המאסר שיושת, את ימי מעצרו של הנאשם מיום 17/11/96 ועד ליום 13/12/06 (כחודש ימים).

9. ב"כ הנאשם הגיש טיעונים בכתב, ועתר להימנע מעונש של מאסר בפועל ולהסתפק בעונש של מאסר על תנאי והתחייבות לתקופה ארוכה, או לחילופין לאמץ את הסדר הטיעון. לטענתו, עולמו הכלכלי של הנאשם חרב עליו ועל משפחתו ולמרות כל זה, הוא עמד בהסדר שנקבע לו, אף אם באיחור. הנאשם החל לעבוד לאחרונה, כנהג הסעות, לאחר שנשלל רשיונו למשך 9 חודשים, ועונש של מאסר ינתק אותו ממקום עבודתו ויפגע בו ובפרנסת אשתו ותשעת ילדיו, אשר יפלו למעמסה על כתפי החברה. כן נטען, כי הנאשם, נעדר הרשעות בעבירות של מע"מ, לא חזר לבצע עבירות נוספות מלבד תיק זה, שמתנהל מזה 12 שנים.

10. ביום 7/4/09, התקבלה הודעת ב"כ המאשימה, לפיה שילם הנאשם סך של 48,100 ₪ על חשבון ההסדר.

  1. ביום 23/4/09, התקבלה הודעת ב"כ המאשימה, לפיה התקבלו כספי הערבויות ששילם הנאשם במסגרת תיקי המעצר, בסך של 96,900 ₪.
  1. היום לבקשתי אישרה באת כח המאשימה, כי כל סכום ההסדר שולם, הגם שכמובן ששולם באיחור, למעט סך של 5,000 ₪.

13. אכן מדובר בתיק ישן מאוד, שרק עתה הגיע אל סיומו, וזאת, בין היתר, ובעיקר בשל אי התייצבות הנאשם לדיונים, הצורך לאתרו והחלפת ייצוגו חדשות לבקרים. אציין כי שמיעת ההוכחות בתיק החלה, ונשמעו מספר עדים, ורק לאחר מכן הגיעו הצדדים להסדר שהוצג.

14. בתי המשפט שבו ודנו בחומרתן של עבירות כלכליות המהוות שליחת יד לקופה הציבורית. כמו כן דנו בצורך להשית ענישה מחמירה על כל רכיביה, תוך מתן משקל יתר לאינטרס הציבורי, לנוכח נפיצות העבירות והקושי שבאיתורן, לשם הבהרת החומרה וכן לשם הרתעה ומיגור תופעה פסולה זו.

15. יפים לעניין זה דברי בית המשפט העליון ( כב' הש' פרוקצ'יה) ברע"פ 512/04 מוחמד בן נבהאן אבו עבייד ואח' נ' מדינת ישראל, תק-על 2004(2), 209 ,עמ' 211:

"בית משפט זה חזר והדגיש לאורך השנים את החומרה שבה יש להתייחס לעבריינות כלכלית, ועבריינות מס בכלל זה, נוכח תוצאותיה ההרסניות למשק ולכלכלה ולמירקם החברתי, ופגיעתה הקשה בערך השוויון בנשיאת נטל חובות המס הנדרש לצורך מימון צרכיה של החברה ופעילותן התקינה של הרשויות הציבוריות. העבריינות הכלכלית, ועבריינות המס בכללה, איננה מסתכמת אך בגריעת כספים מקופת המדינה. היא פוגעת בתודעת האחריות המשותפת של אזרחי המדינה לנשיאה שוויונית בעול הכספי הנדרש לסיפוק צורכי החברה, ובתשתית האימון הנדרשת בין הציבור לבין השלטון האחראי לאכיפה שוויונית של גביית המס - פגיעה הנעשית לרוב באמצעי מרמה מתוחכמים, קשים לאיתור. כבר נאמר לא אחת בפסיקת בית משפט זה כי על מדיניות הענישה לשקף את הסכנה הגדולה הטמונה בעבריינות הכלכלית לפרט ולציבור כאחד, ואת יסוד ההרתעה הנדרש ביחס לביצועה ."

16. נסיבות ביצוע העבירות בענייננו חמורות, שכן במהלך תקופה ממושכת, הגיש הנאשם דו"חות לא נכונים לרשויות המע"מ, במסגרת החברה אותה ניהל, כשסכום קרן המס היתה כ- 400,000 ₪. על כן לא ניתן להסתפק בעונש של מאסר על תנאי והתחייבות, להם עותר ב"כ הנאשם.

  1. אל מול שיקולי החומרה, שקלתי לקולא את הודייתו של הנאשם, בסופו של עניין, מעידתו החד פעמית בעבירות מע"מ, סיום תשלום הסדר התשלומים, הגם שבאיחור ומעט בחוסר, ונסיבותיו האישיות. כמו כן שקלתי את העדר הסתבכויותיו מאז ועד היום במהלך 12 שנים.
  1. בשים לב לכל האמור לעיל, סברתי כי לא יהא זה נכון, לאחר שהנאשם ערך את המאמץ שערך ושילם כמעט את מלוא הסכום, להכניסו לבית סוהר שנים כה רבות לאחר ביצוע העבירה. וכן סברתי כי יהיה בענישה של מאסר בעבודות שירות כדי לקיים את אלמנט ההרתעה בתיק זה.
  1. כמו כן, הנאשם שהה חודש במעצר, וחודש זה לא יובא על ידי בחשבון בחשבון המאסר הכולל, כך שבנוסף לעונש שירצה הנאשם בעבודות שירות בגין גזר דין זה, ריצה למעשה עונש מאסר בפועל נוסף של חודש ימים.

20. אשר לרכיב הקנס, אילו היה הנאשם עומד בהסדר התשלומים בזמן ובמלואו, קרוב לוודאי ועל פי הבנתי את הסדר הטיעון, לא היה מקום להטיל עליו קנס. יחד עם זאת, מאחר והנאשם לא עמד בהסדר במלואו, לא שילם את כל התשלומים ושילם אותם באיחור, ומאחר ובכל הנוגע לרכיב המאסר הקלתי עם הנאשם, אטיל על הנאשם קנס כספי משמעותי במסגרת הרכיבים.

21. אשר על כן, אני גוזרת על הנאשמים את העונשים הבאים:

א. לנאשמת 1 – קנס כספי בסך 75,000 ₪.

ב. לנאשם 2 - מאסר למשך 6 חודשים, אשר ירוצה בעבודות שירות בתחנת כיבוי אש באר שבע, בפיקוחו של מר כנפו מאיר, בימים א-ה בין השעות 08:00-16:00 ובערבי חג, בין השעות 08:00 ועד 13:00.

ג. תחילת ביצוע המאסר בעבודות השירות בתאריך 1.7.09 בשעה 08:00במפקדת מחוז דרום של עבודות השירות אלא אם כן יודיע הממונה על עבודות השירות על מועד אחר לתחילת העבודה.

ד. שישה חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור במשך שלוש שנים מהיום עבירה בה הורשע בתיק זה.

ה. קנס כספי בסך 10,000 ש"ח או 100 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים בסך 1,000 ₪, כל אחד, החל מיום 1.12.09 ואילך. פיגור בביצוע אחד התשלומים יעמיד את יתרת הקנס לפירעון מיידי.

ו. הנאשם יחתום על התחייבות כספית בסך 5,000 ₪ לפיה לא יעבור כל עבירה בה הורשע תוך שנתיים מהיום. אי חתימה על ההתחייבות תגרור מאסר של 7 ימים.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

ניתן היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) במעמד הנוכחים.

טלי חיימוביץ, שופטת

סגנית נשיא