ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המוסד לביטוח נגד הפניקס הישראלי :

בתי המשפט

1


בית משפט השלום ירושלים

א 014674/08

לפני: כב' השופט אברהם רובין

תאריך:27/05/200927.5.09

בעניין:

המוסד לביטוח לאומי

התובע

ע"י ב"כ עו"ד עופר בן צבי ואח'

נ ג ד

1 . הפניקס הישראלי חב' לביטוח בע"מ

2 . אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ

הנתבעות

ע"י ב"כ עו"ד בלטר ואח'

פסק דין

1. ניתן בזאת תוקף של פסק דין להודעת הצדדים מיום 06.05.09.

2. לאור האמור, נותרה לדיון שאלת ההוצאות, שלגביה טענו הצדדים בעל פה.

3. הכלל הוא שבעל דין אשר תביעתו נדחית מחוייב לשאת בהוצאות יריבו ובשכר טרחת עו"ד. התובע טוען כי במקרה שלפניי יש לחרוג מן הכלל כיוון שתשובת הנתבעות לדרישת התשלום שהופנתה אליהן היתה לאקונית. לטענת התובע אילו הנתבעות היו מגישות לעיונו מראש את אישור רואה החשבון שמלמד כי הרכב היה בבעלות המעביד, אזי התביעה לא היתה מוגשת. טענה זו אינה משכנעת משני טעמים ; ראשית – עמדתו העקרונית של התובע הינה שלפי ההסכם, הבעלות נקבעת אך ורק לפי הרישום במשרד הרישוי. לפיכך יש רגליים לסברה שגם אילו היה מוצג לתובע המסמך בנוגע לבעלות הקניינית, הוא היה מגיש את תביעתו. ושנית – בפני התובע היה טופס תביעת הנפגע לקבלת גמלת נכות מעבודה, שבו רשם המעביד במפורש כי הרכב בו נהג הנפגע היה בבעלות המעביד. לאור זאת ידע התובע היטב מה שורש המחלוקת בינו לבין הנתבעות והוא יכול היה לברר עם המעביד מה היסוד לטענתו לפיה הרכב היה בבעלותו.

4. אשר לשיעור ההוצאות ; בקביעת שיעור ההוצאות על בית המשפט להתחשב בהסכם שכר הטרחה שנכרת בין הלקוח לבין בא כוחו, אך יש להביא בחשבון גם את היקף העבודה שנדרש מעורך הדין (ראו – ע"א מחוזי י-ם) 2259/08 המל"ל נ' שמגד ; ע"א (מחוזי י-ם) 11313/07 המל"ל נ' מנורה – פורסמו באתר נבו). הסכם שכר הטרחה בין הנתבעות לבין בא כוחן לא הוצג. היקף העבודה שנדרש מב"כ הנתבעות בתיק זה אינו רב בשים לב לכך שהתקיימו רק שתי ישיבות בתיק, ולא התקיימה ישיבת הוכחות.

5. לאור כל האמור התביעה נדחית. התובע ישא בהוצאת הנתבעות וכמו כן ישלם התובע לנתבעות שכר טרחת עו"ד בסך של 20,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

אברהם רובין, שופט