ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רשת רהיטי אלקנט נגד א.ל. היבואנ :

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

לפני כבוד השופט יחזקאל ברקלי

ה"פ 000774/08

27/05/2009

12


בעניין:

רשת רהיטי אלקנטרה בע"מ

ח"פ 3240119-51

ע"י ב"כ עו"ד אשר חיון

המבקשת

נ ג ד

1 . א.ל. היבואנים בע"מ

2 . רחמים חיים

ע"י ב"כ עו"ד דוד דוגה

המשיבים

פסק דין

לפניי בקשה למתן פסק דין הצהרתי שיכריז כדלקמן:

א. שהמבקשת אינה חייבת בתיק הוצל"פ שנפתח בעקבות פסק הדין בת"ק (שלום י-ם) 3412/07 (להלן: "פסק הדין").

ב. שהמטלטלין המפורטים בנספח ב' לבקשה הינם בבעלות המבקשת.

ג. להורות על המשיב 2 להפקיד בקופת בית המשפט את הסכום של 12,400 ש"ח עד למתן החלטה בבקשה.

הרקע

1. ביום 8/8/07 ניתן לבקשת משיב 2 פסק דין נגד "כהן עמי - רהיטי אלקנטרה".

2. פסק הדין הוגש ע"י משיב 2 לביצוע בהוצאה לפועל נגד המבקשת.

טענות הצדדים

3. המבקשת טוענת שלא הייתה צד להליך בבית המשפט לתביעות קטנות.

4. המשיב 1 לא הגיב לבקשה.

5. משיב 2 טוען שזה אינו ההליך הנכון לתקוף את פסק הדין ולבקש את ביטולו.

דיון

6. השאלה לפניי אם פסק הדין מחייב את המבקשת?

7. פסק הדין על פי הכתוב בכותרתו ניתן נגד עמי כהן - "רשת רהיטי אלקנטרה" ומזהה את החייב בשמו הברור.

8. הדבר דומה לפסק דין שניתן נגד אדם בשם כהן ללא ציון מספר הזהות שלו. אין ספק שאם בעקבות פסק דין כזה נפתח תיק הוצל"פ נגד כהן שאינו חייב הוא רשאי לבקש שיוצהר כי אינו חייב ושפסק הדין לא ימומש נגדו. במקרה כזה בית המשפט ישמע ראיות לגבי זהות האדם שחוייב בדין ואם ישתכנע שלמרות פרטי הזיהוי החסרים מדובר באותו אדם ידחה את הבקשה ואם ישתכנע כי אכן אין מדובר באותו אדם, יקבל את הבקשה. בענייננו אין ספק שמדובר ברשת רהיטי אלקנטרה בע"מ (המבקשת) שקשורה בקשר עסקי עם החנות בה נמכרו רהיטים (ראה את השלט במקום את החשבונית שניתנה למשיב 2 ואת המסמכים שהגישה המבקשת לתמיכה בבקשה שלפניי) כך שאין מדובר בטעות בזהות ותיק ההוצאה לפועל נפתח נגד המבקשת כדין.

9. אם סבורה המבקשת שפסק הדין שגוי או כי ניתן שלא כדין מכל סיבה שהיא הדרך לשנותו או לבטלו היא ע"י פנייה בבקשה לבית המשפט לתביעות קטנות לביטולו או בערעור לבית המשפט המחוזי.

10. בנסיבות אלה, אני דוחה את הבקשה למתן פסק הדין ההצהרתי ומחייב את המבקשת לשלם למשיב 2 הוצאות משפט בסך 4,000 ש"ח בתוספת מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

יחזקאל ברקלי, שופט

000774/08הפ 130 מ.ב.