ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק ירושלים נגד בריכטא אברהם צב :

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 002194/04

בפני:

כב' השופטת אביב מלכה

1

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

בנק ירושלים בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד צנטלר עמנואל

התובע

נ ג ד

1 . בריכטא אברהם צבי אלימלך

2 . בריכטא סאסיא שושנה

3 . סרור שמעון

4. ביאליסטוצקי צבי פרץ

5. אברהם יעקב שוורץ

6. אברהם ביאליסטוצקי

7. ברנה ביאליסטוצקי

הנתבעים

פסק דין חלקי לעניין הנתבע 5

החומר האפל ביקום, כמו גם האנרגיה האפלה, הוא חומר שלא ניתן לצפות בו ולא ניתן לבצע בו מדידות או ללמוד על תכונותיו באופן ישיר.

על קיומו של החומר האפל, ביחד עם האנרגיה האפלה, ניתן ללמוד רק בעקיפין, על פי השפעותיהם על מסות ביקום, בהן ניתן לצפות.

כך ניתן לראות כי מהירותם של גורמי שמיים בשולי גלקסיות, גבוהה יותר מן המהירות שהיתה אמורה להיות להם, בהתאם לגודל המסות הנצפות לעין, המשפיעות על מהירותם של אותם גורמי שמיים.

התיאוריות החדישות מסבירות תופעה זו בקיומם של החומר האפל והאנרגיה האפלה אשר משפיעים על המהירות של אותם גורמי שמיים ומביאים להאצה זו.

על פי תאוריות אלה, החומר האפל והאנרגיה האפלה מרכיבים כ- 96% מן המסה של היקום כולו. כלומר, החלק של המסה הנראה לעין הוא רק כ- 4%.

איני יכולה שלא להיזכר בדברים הנ"ל בעת שאני נתקלת בהתנהלותו של מר אברהם יעקב שוורץ, שהוא הנתבע 5 בתיק דנן. אלא שלהבדיל מן החומר האפל והאנרגיה האפלה, התנהלותו זו של מר שוורץ דווקא מאיטה את מהירות התיק דנן.

עקבותיו של מר שוורץ ניכרות במסכת העובדתית אשר נפרסה בפני בתיק זה, והם עקבות ברורים – כאילו הוא קיים, חי, נושם ופועל.

אולם כל נסיונותי לצפות באותו נתבע עלום או לו רק לקבל ממנו איזה שהוא מסר ישיר – עלו בתוהו.

איני יכולה אלא לומר בבירור – כמו אותו חומר אפל ביקום, אשר בשלב זה אינו אלא תיאוריה מדעית שאין לה כל סימוכין ותימוכין, כך גם מר שוורץ.

נתבע זה מבחינתי, ספק אם הוא קיים ואינני שוללת אפשרות כי הוא אינו אלא תיאוריה אשר הומצאה על ידי מאן דהוא לצרכים אלה ואחרים.

ומתאוריות אלה לגופו של עניין:

בראש ובראשונה יש להדגיש כי הנתבע 5, ככל שהוא קיים, קיבל את כתב התביעה ויודע על ההליכים המתנהלים כנגדו. כך הבהיר נציגו, או מי שמתיימר לייצגו, הנתבע 6 (עמוד 293 שורה 6).

הנתבע 5, מר שוורץ, נדרש עשרות פעמים להתייצב בפני – ולא עשה זאת. די בכך כדי להביא למחיקת ההגנה.

יתר על כן, בא-כוחו הקודם, עו"ד ענתבי, הודה בפה מלא כי מעולם לא ראה את הנתבע 5 ואף לא שוחח אתו (עמודים 272-271 לפרוטוקול).

כל הקשר בינו לבין הנתבע 5 מתבצע באמצעות נתבע 6.

והנה גם הנתבע 6 מודה כי מזה מספר שנים שהוא לא שוחח עם הנתבע 5 (עמוד 291 לפרוטוקול).

בנוסף, ייפוי הכוח אשר לכאורה נתן מר שוורץ לעו"ד ענתבי, נחזה כאילו נחתם בפני קונסול.

לא הוגש לי ייפוי הכוח המקורי, אלא רק צילום אשר החותמת עליו, של הקונסול, מטושטשת וניכר כי מדובר בצילום שהוא אחרון בשרשרת ארוכה של צילומים והוא אינו יכול ללמד על המקור.

יפוי כוח כזה חסר כל תוקף ונפקות.

כמו לא די בזאת, לאחרונה הועבר הייצוג לעו"ד בישיץ, לכאורה מכוח הוראה ביפוי הכוח המתירה לעו"ד ענתבי להעביר את הייצוג לאחר, לפי שיקול דעתו.

הנימוק להעברת הייצוג הוא "חילוקי דעות מקצועיים" עם עו"ד ענתבי.

כיצד מתיישב נימוק זה עם דבריו של עו"ד ענתבי כי הוא מעולם לא שוחח עם הנתבע 5?!

לסיום – אין ספק כי מי שמנהל את העניינים עבור הנתבע 5 הוא הנתבע 6.

לא ראיתי ייפוי כוח לנתבע 6 לפעול בשמו של הנתבע 5.

סיכומו של דבר – הנתבע 5 קיבל את כתב התביעה, יודע על ההליכים שכנגדו, אולם לא טרח להתייצב לדיונים, למרות הוראותי החוזרות.

עו"ד ענתבי, אשר התיימר לייצג את הנתבע 5, לא הציג לי ייפוי כוח תקף לעשות זאת ולפיכך לייצוג זה אין כל תוקף.

כמובן כי גם עו"ד בישיץ, המתיימר לפעול מכוח אותו ייפוי כוח, אינו מוסמך לייצג את הנתבע 5.

הנתבע 6 אף הוא אינו מוסמך לפעול עבור ובשם הנתבע 5, ולפיכך אין תוקף לכתב ההגנה אשר הוא הגיש בשמו וכן לתצהיר אשר הוגש עבורו.

כדי שתצהיר עד מטעם צד להליכים, יהיה תקף בפני בית המשפט, צריך אותו בעל דין להסכים לכך שאותו עד יאמר דברים בעבורו.

אדם אינו יכול לפעול בעבור זולתו או מטעם זולתו, מבלי שאותו זולת נתן לכך הסכמה מפורשת. במקרה דנן לא שוכנעתי כלל ועיקר, כי מר שוורץ, הנתבע 5, הסכים לכך שהנתבע 6 יפעל בשמו או יעיד בעבורו.

לאור כל האמור, התוצאה היא אחת - אני קובעת כי לנתבע 5 אין כל הגנה וכתב ההגנה אשר מתיימר להיות בשמו, מוצא מן התיק. כמו כן, כל הבקשות וכל ההליכים אשר נעשו בשמו ובעבורו – נמחקים מן התיק כלא היו. הנתבע 5 גם לא התייצב להליך, לא הוא ולא מי מטעמו, כדי לומר דברו – כך, אין לנתבע 5 כל הגנה בתיק.

לאור האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה כנגד הנתבע 5 במלואה.

התובע יכין פסיקתא בהתאם ויגישה לחתימתי.

פסיקת ההוצאות תינתן עם החתימה על הפסיקתא.

ניתן היום, ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009), בהעדר הצדדים.

מלכה אביב, שופטת

קלדנית: אפרת טוביה