ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמואל אסמן נגד וועדת הזכאות :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

וע 000160/08

לפני:

כבוד השופטת אנה שניידר

27/05/2009

בעניין:

1. שמואל אסמן

2. שושנה אסמן

המערערים

נ ג ד

וועדת הזכאות בהתאם לחוק יישום תכנית ההתנתקות התשס"ה - 2005

המשיבה

החלטה

1. הערעור שלפנינו, שהוגש ביום 21.5.08, נסב על החלטות המשיבה הנוגעות לשני נושאים:

(א) סיווג חממות של המערערים, כמפורט בסעיפים 6 – 29 לכתב הערעור;

(ב) שלילת פיצוי מהמערערים לגבי מבנים ופרטי רכוש קבוע, שהיו רשומים בטופס י"א (פחת) של העסק בשנת 2002, ואשר נגרעו מטופס י"א של שנת 2003 עקב טעות של רואה החשבון של העסק בשנה האמורה,כמפורט בסעיפים 30 - 44 לכתב הערעור.

2. בדיון המקדמי בערעור, שהתקיים ביום 9.2.09, נקבע כי הואיל וישנה חשיבות שיוגש למשיבה טופס פחת נכון ומתוקן – ינסו המערערים לפנות לרשויות המס לצורך תיקון הטעות שהתגלתה בטופס.

3. ביום 17.3.09 הגישו המערערים אישור של פקיד שומה רחובות לפיו טופס הי"א לשנת 2005 שהוגש על ידי המערערים מהווה את רשימת הפריטים הנכונה גם בהתאם לדוחו"ת העסק לשנים 2001 – 2004.

4. המשיבה התבקשה להגיב על המסמכים שהוגשו על ידי המערערים תוך 14 ימים, ובהחלטה מיום 21.4.09 אף ניתנה לה אורכה לעשות כן עד ליום 21.5.09.

המשיבה לא הגישה כל תגובה עד היום.

5. לאור האמור אני קובעת כדלקמן:

(א) התיק יוחזר למשיבה, ככל שהוא מתייחס לפיצוי על פריטי הרכוש הקבוע והמבנים, לצורך חישוב מחודש של סכום הפיצוי לאור האישור של רשויות המס.

(ב) הדיון בנושא החממות יעוכב עד לאחר החלטתה החדשה של המשיבה בנושא הרכוש הקבוע והמבנים.

(ג) הצדדים יודיעו לבית המשפט על המצב בתיק עד ליום 28.10.09.

(ד) יובא לעיוני ביום 1.11.09.

המזכירות תשלח העתק מההחלטה לצדדים.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

אנה שניידר, שופטת

קלדנית: זהבית