ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לוי ציפורה נגד בנק לאומי למשכנתאות בע"מ :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא002315/09

לפני: כב' השופט אברהם רובין

תאריך: 27.5.09

בעניין:

ציפורה לוי

המבקשת

ע"י ב"כ עו"ד יצחק שמידט

נ ג ד

בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

המשיב

ע"י ב"כ עו"ד עמנואל צנטלר

החלטה

  1. לפניי בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה, מיום 25.10.09, בגדרו חוייבה המבקשת לשלם למשיב סך של 175,661 ₪ בצירוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. פסק הדין ניתן על בסיס תביעת המשיב בה נטען כי המבקשת ערבה להלוואה שנטלו בתה וחתנה (להלן - "הלווים"), מהמשיב, הלוואה אשר לא נפרעה.
  1. בבקשתה מודה המבקשת כי כתב התביעה הומצא לה, ברם לטענתה היא לא התגוננה משום שכאשר היא פנתה לברר את פשר התביעה עם ביתה וחתנה הם אמרו לה שהתביעה הוגשה בטעות, שכן במסגרת הליכי כינוס נכסים נמכר ביתם של הלווים, והסכום שהתקבל מהמכירה כיסה את מלוא החוב למשיב. אשר למועד שחלף מיום מתן פסק הדין ועד שהוגשה הבקשה; המבקשת טוענת כי בניגוד להוראת הרשם הנכבד, פסק הדין לא הומצא לה, אלא נודע לה עליו רק עם קבלת האזהרה מלשכת ההוצאה לפועל. המבקשת טוענת כי סיכויי הגנתה טובים מאחר והמשיב הפר את חובות הגילוי המוטלות עליו כלפי המבקשת במעמדה כערבה. לטענת המבקשת נאמר לה על ידי עובד של המשיב, כי ערבותה פורמאלית בלבד ואינה טומנת בחובה שום סיכון, שכן תמיד ניתן יהיה למכור את דירת הלווים כדי לפרוע את ההלוואה. המבקשת טוענת כי המשיב הפר חובותיו כלפיה בכך שהעמיד ללווים הלוואה בלי לדאוג לקבלת בטוחות מספיקות. המבקשת מוסיפה וטוענת כי חישוב החוב שגוי, וכי לפי החישוב הנכון הסכום שהתקבל ממכירת הדירה כיסה את מלוא החוב. לבסוף המבקשת טוענת כי הליכי מכירת הדירה נעשו ברשלנות ובניגוד לדין.
  1. המשיב טוען כי הבקשה הוגשה באיחור. המשיב מוסיף וטוען כי סיכויי ההגנה נמוכים. לדברי המשיב הסכם ההלוואה אינו ארוך, ובשים לב לנתוניה האישיים של התובעת, גילה הצעיר יחסית ועבודתה כאחות, אין לקבל את טענתה כאילו לא הבינה על מה היא חותמת.
  1. הטענה לפיה הבקשה הוגשה באיחור אינה משכנעת, מפני שהמשיב לא הציג ראיה חותכת בדמות אישור מסירה, אשר תלמד מתי הומצא פסק הדין למבקשת. המשיב טוען כי פסק הדין הומצא למבקשת יחד עם האזהרה שנשלחה במסגרת הליכי ההוצאה לפועל , ברם המבקשת טוענת, וטענתה לא נסתרה, כי החתימה על אישור המסירה איננה של בעלה. לטענת המבקשת נודע לה על האזהרה רק במועד מאוחר יותר מאשר זה הנקוב באישור המסירה, וגם טענה זו לא נסתרה.
  1. אשר לגוף בקשת הביטול;

הכלל הוא שבבוא בית המשפט לדון בבקשה לביטול פסק הדין עליו לבחון מה הסיבה למחדלו של המבקש להתגונן, וחשוב יותר עליו לבחון את סיכויי ההגנה. במקרה דנא, אין הסבר מאוד משכנע למחדלה של המבקשת להתגונן, ולפיכך גורל הבקשה יוכרע בעיקר על סמך ניתוח סיכויי ההגנה, תוך מתן משקל ראוי לכלל הבסיסי לפיו אין למנוע מאדם את יומו בבית המשפט. העיון בבקשת המבקשת מלמד כי יש בפיה טענות הגנה אשר אם בית המשפט ישתכנע באמיתותן אזי הוא עשוי לדחות את התביעה. מאידך אין להתעלם מכך שטענות ההגנה נטענו באופן כללי בלבד בלי פירוט מספיק. כך, למשל, לא מפרטת המבקשת מי הציג בפניה את המצגים הנטענים לגבי מהות ערבותה, והיא גם לא מפרטת על סמך מה היא סבורה שחישוב החוב שגוי. במצב דברים זה, אילו היתה בפניי תביעה רגילה הייתי מבטל את פסק הדין בכפוף להפקדת ערובה מטעם המבקשת. ברם, מאחר והתביעה הוגשה בסדר דין מקוצר, הרי שעל המבקשת להגיש בקשת רשות להגן, ולפיכך אני סבור שראוי כי נושא הערובה ישקל בשלב הבא ולא עתה. יחד עם זאת יש לפסוק הוצאות לטובת המשיב בגין מחדלה של המבקשת להתגונן במועד.

  1. אשר על כן, אני נעתר לבקשה ומבטל את פסק הדין שניתן נגד המבקשת, בכפוף לכך שהמבקשת תשלם למשיב את הוצאות ההליך בסך של 2,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. המבקשת תגיש בקשת רשות להגן עד ליום 1.7.09.
  1. עיון 2.7.09.

ניתנה היום, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

אברהם רובין, שופט