ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קרנית קרן לפיצוי נגד המוסד לביטוח לאומי :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא002085/09

בתיק:א 021820/08

לפני: כב' השופט אברהם רובין

תאריך: 27.5.09

בעניין:

קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

המבקשת

ע"י ב"כ עו"ד ליפא ליאור

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

המשיב

ע"י ב"כ עו"ד יריב פלג

החלטה

1. המשיב הגיש נגד המבקשת תביעה בסדר דין מקוצר, על סך של 12,034 ש"ח, בהסתמך על הסכם שיפוי שנכרת בין הצדדים.

  1. המבקשת הגישה בקשת רשות להגן בגדרה היא טוענת כי למשיב אין זכות שיפוי, בין היתר משום שמדובר בתאונה שאירעה ברכב המעביד, ומשום שמדובר בנהג חסר ביטוח, אשר אין לו תביעה כנגד קרנית. טענות אלו יצריכו בירור עובדתי ולפיכך מוצדק ליתן למבקשת רשות להגן אף ללא דיון. תצהיר המבקשת יחשב כתב הגנה. הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בסוף ההליך ובהתאם לתוצאותיו.

גילוי מסמכים ושאלונים:

1. אני מורה על גילוי מסמכים הדדי, כאשר כל צד יאפשר עיון במסמכים, בתיאום מראש עם הצד שכנגד.

2. אם נשלח שאלון, ישיב הצד השני בתצהיר לשאלון.

3. גילוי מסמכים הדדי, עיון בהם בתיאום מראש בין ב"כ הצדדים, ותשובות לשאלונים, יושלמו בתוך 30 יום מהיום.

בקשות ביניים:

4. כדי ליעל את קדם המשפט ולאפשר לקיים דיון ענייני אני מוסיף ומורה, כי כל הבקשות שיש לדון בהן קודם לשמיעת הראיות, ובפרט אלה שעניינן הליכי גילוי מוקדם, תוגשנה בכתב לפחות 30 יום לפני מועד קדם המשפט שיקבע. כל מבקש אחראי לביצועה המידי של מסירה אישית למשיב. עם חלוף 21 יום מיום מסירת הבקשה למשיב יגיש המבקש לבית המשפט הודעה בכתב, שאליה יצורף אישור המסירה למשיב, ובה יבקש מבית המשפט להכריע בבקשה או (לפי העניין) לקבוע אותה לדיון.

קדם משפט:

5. קדם המשפט יתקיים ביום 18.11.08 בשעה 8:40.

6. כל אחד מב"כ הצדדים יהיה מוכן בקדם המשפט, לאחר התיעצות מוקדמת עם מרשו, בין היתר:

א. לדיון בקביעת המוסכמות והפלוגתאות.

ב. לדיון בקביעת משך הזמן הדרוש לחקירה נגדית של כ"א מהעדים של הצד שכנגד.

ג. להשיב להצעת פשרה של בית המשפט, להצעה לדיון לפי סעיף 79א. או להצעה להכרעה בתביעה לאחר סיכומים, ללא חקירות נגדיות של העדים.

7. המזכירות תשלח העתק החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

אברהם רובין, שופט