ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ויסמן נגד ה.ד.א. :

1

בתי המשפט

בבית המשפט השלום בירושלים

בשא002365/09

לפני:

כבוד השופט שמעון פיינברג- סגן נשיא

בעניין:

אוהד ויסמן

ע"י ב"כ עוה"ד

אורן מנדלר

המבקש

(המתנגד)

נגד

ה.ד.א. בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

יעקב פודים

המשיבה

(הזוכה)

החלטה

  1. לפניי התנגדות לביצוע שטר.
  1. המשיבה הגישה נגד המבקש בקשה לביצוע שטר בקשר לארבעה שיקים בסכום כולל של 8,722 ₪ (תיק הוצל"פ י-ם 9-02-24804-03). המבקש הגיש התנגדות לבקשה נתמכת בשני תצהירים, האחד שלו, והשני של אביו, שלום ויסמן. ראש ההוצל"פ עיכב את ההליכים בתיק והעביר את הדיון בהתנגדות לבימ"ש זה.
  1. המבקש טוען כי אין לו כל התחייבות כלפי המשיבה וכי מעולם לא קיבל ממנה כל תמורה. עפ"י גרסתו, השיקים נמסרו על ידיו לאביו, על מנת שישלם באמצעותם תשלומים שונים של עסקו, חברת התינוק המתוק (להלן: החברה). בחודש אוגוסט 2002 נקלעה החברה לקשיים כלכליים והפסיקה את פעילותה. לאחר מו"מ בין האב ובין המשיבה, הוסכם בכתב כי לסילוק יתרת החוב של החברה כלפי המשיבה, תשלם החברה למשיבה סך 18,000 ₪ לצורך "גמר חשבון", וכי לאחר שישולם סכום זה, יוחזרו לחברה כל השיקים שהמשיבה אוחזת בהם. החברה שילמה למשיבה סך 18,000 ₪ עפ"י המוסכם, אך המשיבה לא החזירה לה את השיקים שהיו ברשותה.
  1. המבקש אינו יכול להתגונן אך ורק בטענה כי הוא עצמו לא קיבל כל תמורה מהמשיבה, שכן כלל יסוד בדיני שטרות הוא כי מי שחתום על שטר, חב על פיו (ש' לרנר, דיני שטרות (מהדורה שנייה) 2007, ע' 250). לפיכך, משמסר המבקש את השיקים לאביו לצורך עסקאות שעשה זה עם המשיבה, , בין היתר לצורך עסקאות שעשה האב עם המשיבה, רשאית המשיבה לבחור האם לתבוע את האב עפ"י עסקת היסוד, או לתבוע את המבקש עפ"י השיקים, או האם לתבוע את שניהם (ע"א 512/67 אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ נ' יצחק אבני, פ"ד כב(1) 460, ע' 462). עם זאת, אם יוכיח המבקש כי עפ"י המוסכם בין אביו ובין המשיבה, לא הייתה המשיבה רשאית לעשות שימוש בשיקים, בשל כך שלאב (ו/או לחברה שבמסגרת פעילותה נמסרו השיקים למשיבה), הרי שטענה זו תוכל לעמוד גם לימינו (י' זוסמן "דיני שטרות" (מהדורה ששית), תשמ"ג-1983, ע' 130-131). אשר על כן, רשאי המבקש להתגונן בטענה כי עפ"י מה שהוסכם בין אביו ובין המשיבה באוגוסט 2002, לא הייתה המשיבה לעשות שימוש בשיקים.
  1. אמנם המבקש טרם הוכיח את טענותיו ובשלב זה מדובר רק בהגנה לכאורה. עם זאת, לצורך קבלת ההתנגדות, אין מקום לבחון האם וכיצד יעלה בידיו להוכיח את טענותיו, ואין לשקול שאלות של מהימנות. בשלב הדיון בהתנגדות, די לו לנתבע שיראה הגנה לכאורה שבה יוכל להתגונן מפני התביעה (ואפילו דחוקה). כל עוד לא נתברר לביהמ"ש שמדובר בהגנת בדים התלויה על בלימה, השאלה היחידה שעליו לבחון היא האם גרסת הנתבע, בהנחה שתוכח, יש בה עילת הגנה מפני התביעה (ראו, למשל: ע"א 356/85 מגן נ' הבנק הבינלאומי הראשון, פ"ד מא(3) 319, 321; ע"א 544/81, 604 קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ פ"ד ל"ו(3) 518, 521; כן ראו: י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) 1995, ע' 676, ד' בר אופיר, סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה (מהדורה שמינית), 2006, ע' 199-201 וא' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה תשיעית), 2007, ע' 385).
  1. אשר על כן, אני מקבל את ההתנגדות, באופן שהתצהיר יהווה כתב הגנה.
  1. התובענה תתברר בהליך של סדר דין מהיר ועל הצדדים לפעול בהתאם לאמור בתקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

המשיבה (התובעת) תגיש תצהיר ערוך לפי טופס 17א, רשימת מסמכים והעתקי המסמכים המצויים בידיה, בתוך 30 ימים מהיום. אם לא תעשה כן, תימחק התובענה מחוסר מעש, ללא הודעה נוספת.

המבקש (הנתבע) יצרף לכתב ההגנה תצהיר ומסמכים כאמור בתקנות סד"א, בתוך 45 ימים מיום שיומצאו לה מסמכי המשיבה.

  1. להודיע לצדדים.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

שמעון פיינברג, שופט

סגן נשיא