ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורי נגד דור אלון :

1

בתי המשפט

בבית המשפט השלום בירושלים

בשא002292/09

לפני:

כבוד השופט שמעון פיינברג- סגן נשיא

בעניין:

1. אורי עדן

2. א. עדן מוצרי מכוורת בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

מוריס אלון

המבקשים

(המתנגדים)

נגד

דור אלון אנרגיה בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

מתי שמחוביץ

המשיבה

(הזוכה)

החלטה

  1. לפניי התנגדות לביצוע שטר.
  1. המשיבה הגישה נגד המבקים בקשה לביצוע שטר בקשר לשטר חוב ע"ס 5,906 ₪ (תיק הוצל"פ ת"א 0-09-03580-01). המבקשים הגישו התנגדות לבקשה, נתמכת בתצהירו של המבקש, מנהל ובעל מניות אצל המבקשת. ראש ההוצל"פ עיכב את ההליכים בתיק והעביר את הדיון בהתנגדות לבימ"ש זה.
  1. המבקשים טוענים כי בינם לבין המשיבה נחתם הסכם לרכישת סולר, שבמסגרתו נמסר גם שטר החוב. לטענתם, המשיבה לא עמדה במחויבויותיה עפ"י ההסכם, וזאת בחוסר תום לב. בין היתר, סיפקה המשיבה למבקשת את הסולר באיחור, במטרה לחכות לעלייה במחירי הסולר, ואח"כ טענה כי על המבקשת להוסיף לתמורה שכבר שולמה, סכום נוסף של 5,906 ₪. המבקשת סירבה שכן כבר שילמה למשיבה את מלוא התמורה שהתחייבה לספק לה עבור הסולר עפ"י ההסכם.
  1. המבקשים והמשיבה הם צדדים קרובים. בין צדדים קרובים דינו של השטר כדין חוזה, ולפיכך, כל טענת הגנה העומדת לצדדים כנגד חבות על פי החוזה, עומדת להם גם כנגד חבות על פי השטר. אמנם, השטר מעניק עילה עצמאית לאוחז, אך עם זאת, קיים קשר פנימי בין השטר לבין עסקת היסוד, ועל כן, רשאי עושה השטר להעלות כנגד הנפרע את הטענה שהסכום בו הוא חייב על פי עסקת היסוד נמוך מסכום השטר. טענה זו - שאינה טובה כלפי אוחז כשורה - טובה היא כלפי צד קרוב או כלפי אוחז "סתם" (דנ"א 258/98 צמח נ' שלשבסקי, פ"ד נה(4) 193). הנה כי כן, המבקשים רשאים לטעון כי שילמו למשיבה את כל התמורה שהיו חייבים לשלם לה, וכי בנסיבות אלה, היא לא הייתה רשאית לעשות שימוש בשטר.
  1. אמנם המבקשים טרם הוכיחו את טענותיהם ובשלב זה מדובר רק בהגנה לכאורה. עם זאת, לצורך קבלת ההתנגדות, אין מקום לבחון האם וכיצד יעלה בידיהם להוכיח את טענותיהם, ואין לשקול שאלות של מהימנות. בשלב הדיון בהתנגדות, די לו לנתבע שיראה הגנה לכאורה שבה יוכל להתגונן מפני התביעה (ואפילו דחוקה). כל עוד לא נתברר לביהמ"ש שמדובר בהגנת בדים התלויה על בלימה, השאלה היחידה שעליו לבחון היא האם גרסת הנתבע, בהנחה שתוכח, יש בה עילת הגנה מפני התביעה (ראו, למשל: ע"א 356/85 מגן נ' הבנק הבינלאומי הראשון, פ"ד מא(3) 319, 321; ע"א 544/81, 604 קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ פ"ד ל"ו(3) 518, 521; כן ראו: י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) 1995, ע' 676, ד' בר אופיר, סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה (מהדורה שמינית), 2006, ע'199-201 וא' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה תשיעית), 2007, ע' 385).
  1. אשר על כן, אני מקבל את ההתנגדות, באופן שהתצהיר יהווה כתב הגנה.
  1. התובענה תתברר בהליך של סדר דין מהיר ועל הצדדים לפעול בהתאם לאמור בתקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

המשיבה (התובעת) תגיש תצהיר ערוך לפי טופס 17א, רשימת מסמכים והעתקי המסמכים המצויים בידיה, בתוך 30 ימים מהיום. אם לא תעשה כן, תימחק התובענה מחוסר מעש, ללא הודעה נוספת.

המבקשים (הנתבעים) יצרפו לכתב ההגנה תצהיר ומסמכים כאמור בתקנות סד"א, בתוך 45 ימים מיום שיומצאו להם מסמכי המשיבה.

  1. להודיע לצדדים.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

שמעון פיינברג, שופט

סגן נשיא