ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זקן נגד דרורי :

1

בתי המשפט

בבית המשפט השלום בירושלים

בשא002269/09

לפני:

כבוד השופט שמעון פיינברג- סגן נשיא

בעניין:

שי זקן

ע"י ב"כ עוה"ד

יוסף בן דור

המבקש

(המתנגד)

נגד

לימור דרורי

ע"י ב"כ עוה"ד

בנימין איל

המשיבה

(הזוכה)

החלטה

  1. לפניי התנגדות לביצוע שטר.
  1. המשיבה הגישה נגד המבקש בקשה לביצוע שטר בקשר לשני שיקים שווים, ע"ס 3,500 ₪ כל אחד, ובסה"כ 7,000 ₪ (תיק הוצל"פ י-ם 3-09-09387-03). המבקש הגיש התנגדות לבקשה נתמכת בשני תצהירים, האחד שלו והשני של אדם בשם ירון אילן (להלן: אילן). ראש ההוצל"פ עיכב את ההליכים בתיק והעביר את הדיון בהתנגדות לבימ"ש זה.
  1. עפ"י גרסת המבקש, השיקים נשוא הבקשה לביצוע שטר נמסרו על ידיו לאילן, במסגרת הסכם שנחתם בין השניים, שבמסגרתו התחייב אילן לערוך עבור המבקש אוספים של מוזיקה עברית. אילן לא עמד בכל מחויבויותיו עפ"י ההסכם ולפיכך הודיע לו המבקש כי הוא מבטל את ההסכם וקיבל לכך אישור ממנו. כמו כן, בהתאם לזכותו עפ"י ההסכם לעשות זאת, ביטל המבקש חלק מהשיקים, וביניהם השיקים נשוא הבקשה לביצוע שטר, ואף על כך הודיע לאילן. התברר כי אילן העביר את השיקים לצד ג' – אדם בשם דודו בן עמי (להלן: בן עמי) – במסגרת עסקית שלמבקש אין כל קשר אליה. עם זאת, בשלב מסוים הודיע אילן לבן עמי, וכן למשיבה, הלא היא גרושתו של בן עמי, שאינם רשאים לעשות בשיקים כל שימוש, הן בשל כך שלא עמדו בהתחייבויותיהם כלפי אילן, הן בשל כך שההסכם בין אילן ובין המבקש – בוטל.
  1. למבקש טענת הגנה טובה נגד השטר. המבקש ואילן הם צדדים קרובים. בין צדדים קרובים דינו של השטר כדין חוזה, ולפיכך, כל טענת הגנה העומדת לצדדים כנגד חבות על פי החוזה, עומדת להם גם כנגד חבות על פי השטר. אמנם, השטר מעניק עילה עצמאית לאוחז, אך עם זאת, קיים קשר פנימי בין השטר לבין עסקת היסוד, ועל כן, רשאי עושה השטר להעלות כנגד הנפרע את הטענה שהסכום בו הוא חייב על פי עסקת היסוד נמוך מסכום השטר. טענה זו - שאינה טובה כלפי אוחז כשורה - טובה היא כלפי צד קרוב או כלפי אוחז "סתם" (דנ"א 258/98 צמח נ' שלשבסקי, פ"ד נה(4) 193). בשלב זה, טענות המבקש שעניינם עסקת היסוד בינו ובין אילן, הצד הקרוב שלו נמסרו השיקים, יפה גם נגד המשיבה שכן, בשלב הדיון בהתנגדות די לו לנתבע החפץ להתגונן, אם יפרש בתצהירו את ההגנה שהיה מעלה לו תבע אותו האדם שאיתו התקשר. הגנה זו פוגמת (לכאורה) את זכות הקניין בשטר, וכוחה יפה גם כלפי הנעבר, כל עוד לא יבוא הוא וירים את נטל השכנוע המוטל עליו עפ"י סע' 29(ב) לפקודת השטרות (י' זוסמן, דיני שטרות (מהדורה ששית), 1983, ע' 262).
  1. אמנם המבקש טרם הוכיח את טענותיו ובשלב זה מדובר רק בהגנה לכאורה. עם זאת, לצורך קבלת ההתנגדות, אין מקום לבחון האם וכיצד יעלה בידיו להוכיח את טענותיו, ואין לשקול שאלות של מהימנות. בשלב הדיון בהתנגדות, די לו לנתבע שיראה הגנה לכאורה שבה יוכל להתגונן מפני התביעה (ואפילו דחוקה). כל עוד לא נתברר לביהמ"ש שמדובר בהגנת בדים התלויה על בלימה, השאלה היחידה שעליו לבחון היא האם גרסת הנתבע, בהנחה שתוכח, יש בה עילת הגנה מפני התביעה (ראו, למשל: ע"א 356/85 מגן נ' הבנק הבינלאומי הראשון, פ"ד מא(3) 319, 321; ע"א 544/81, 604 קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ פ"ד ל"ו(3) 518, 521; כן ראו: י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) 1995, ע' 676, ד' בר אופיר, סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה (מהדורה שמינית), 2006, ע'199-201 וא' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה תשיעית), 2007, ע' 385).
  1. אשר על כן, אני מקבל את ההתנגדות, באופן שהתצהירים שצורפן, יהוו כתב הגנה.
  1. התובענה תתברר בהליך של סדר דין מהיר ועל הצדדים לפעול בהתאם לאמור בתקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

המשיבה (התובעת) תגיש תצהיר ערוך לפי טופס 17א, רשימת מסמכים והעתקי המסמכים המצויים בידיה, בתוך 30 ימים מהיום. אם לא תעשה כן, תימחק התובענה מחוסר מעש, ללא הודעה נוספת.

המבקש (הנתבע) יצרף לכתב ההגנה תצהיר ומסמכים כאמור בתקנות סד"א, בתוך 45 ימים מיום שיומצאו לו מסמכי המשיבה.

  1. להודיע לצדדים.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

שמעון פיינברג, שופט

סגן נשיא