ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יחידת תביעות להב נגד אליעד בנאיסטי :

בפני כבוד השופטת דניאלה שריזלי
העוררת
יחידת תביעות להב 433

נגד

המשיב
אליעד בנאיסטי (אסיר)


נוכחים:
ב"כ העוררת, עו"ד תמר מצליח
ב"כ המשיב, עו"ד גיורא זילברשטיין
המשיב – הובא על-ידי שב"ס

פרוטוקול

ב"כ העוררת:
אני חוזרת על האמור בבקשה, אני מגישה לעיון בית-משפט הודעות של אמיר מנצור. אני אמקד, כמו שטענתי בבית-משפט קמא, בעצם כתב האישום מגלם בדוק את הלכת רוסלן פרנקל, יש את התחכום, שזה התקנת ה-GPS'ים, שכפול המפתחות, יצירת קשר עם עובדי חברות שונות על-מנת לקבל גישה חוקית למפתח, יש ריבוי מעורבים, אנחנו מדברים על שלושה חברי כנופיה שהפעילו מספר אנשים, בכל אישום מצטרף עובד חברה או אדם אחר. לכן אנחנו רואים בזה ממש את הלכת רוסלן פרנקל.
שירות המבחן המליץ לשחרר את המשיב לחלופה, כשבעצם שירות המבחן נסמך בעיקר על דברי המשיב ובני משפחתו, הן לעניין הרצף התעסוקתי ובעצם מזה גוזר את המסוכנות הנמוכה יחסית. לעניין הרצף התעסוקתי, בעצם אני טוענת שמטרת הרצף התעסוקתי היא ליצור את העבירות, כאשר בכל מקום עבודה נוצרו הקשרים שאפשרו את ביצוע העבירות, לבסוף אף במכון השטיפה נוצרו קשרים שאפשרו גניבה של עוד רכב, כך שאני לא רואה דבר חיובי ברצף התעסוקתי המתואר. שירות המבחן מתייחס לזה שלמשיב עבר ישן, ולכן אין לתת לו משקל, אבל לפי דברי המשיב עצמו בשיחה שהגשתי לבית-משפט השלום, ב-4-5 שנים האחרונות הוא מבצע עבירות, כך שזה לא 10 שנים נקיות ואז הסתבכות קטנה, זה רצף של עבירות, זה אדם שהוכיח תוך שימוש בטלפון ומחשב, שהוא יכול להוביל כנופיה של גניבות רכבים, לכן אני לא רואה בחלופה משהו שיאיין מסוכנות. מעבר לזה, קשה מאוד לאכוף איסור שימוש בטלפון ובמחשב.

ב"כ המשיב:
אנחנו נמצאים בערר על החלטת בימ"ש שלום, כשגבירתי צריכה לבדוק האם בית-המשפט טעה. האם שיקול הדעת שלו, ויש לו שיקול דעת בנושא של מעצר עד תום ההליכים, ואני מזכיר לכולנו, נכון שזה אולי ייראה קלישאה, את חוק המעצרים שבא למעט במעצרים, ורק אם אין ברירה אחרת ייעצר עד תום ההליכים. אומרת כבוד השופטת ברלינר, שתהא חומרתה של העבירה אשר תהיה, בית-המשפט יבחן את הנושא של חלופת המעצר. בפני שירות המבחן היה כל החומר, כתב אישום עם בקשה למעצר עד תום ההליכים, זה לא רק הנושא של הרצף התעסוקתי או לא, כל החומר, כל העבירות, כל עילות המעצר, כל הראיות בתיק, נמצאים בפני שירות המבחן. אני גם רוצה לומר לבית-המשפט שלו התביעה גם הייתה מתנגדת לתסקיר הייתה מגישה ערר, הייתה אומרת בעבירות כאלה של רוסלן-פרנקל, לא צריך תסקיר. וגם היום, היא רק טוענת שהחלופה לא טובה. אז עם כל הכבוד, אני מפנה את בית-המשפט למספר החלטות של העליון, החלטה אחת בבש"פ 4803/12, אומר כבוד השופט מלצר: "תסקיר המעצר הינו כלי עזר סטטוטורי, משמעותי ומרכזי לבחינת אפשרות שחרורו של נאשם לחלופת מעצר..." מקריא. אומר בית-המשפט העליון שיש לייחס משקל משמעותי לשירות המבחן. דברים שאולי כולם היו נראים לכולנו טריוויאליים, הנה בית-המשפט העליון חוזר על הדברים ביתר שאת כדי שכולנו נזכור את הדברים האלה. אני מפנה גם לבש"פ 2558/10, שבו אומר בית-המשפט העליון שהגם שאין בהמלצות שירות מבחן כדי לכבול את שיקול דעתו של בית-המשפט ולשמש גורם מכריע בקבלת החלטה, מובן כי ההמלצה הזאת מהווה אינדיקציה בדבר יכולתה של החלופה למלא את מטרות המעצר במקרה הנדון, שזה למעשה הדבר העיקרי. יש החלטות רבות של בית-המשפט העליון גם בעבירות מתוחכמות. רוסלן-פרנקל היה בשנת 1994 ויש אחריו פסיקות רבות שמדברות על זה.
המשיב עצור מה-9 לספטמבר. הוא נמצא בכלא שיקמה, שזה אומר שזה תנאים הרבה יותר קשים, זה באשקלון, גם רחוק מבני משפחתו, גם יש שם אסירים ביטחוניים, זה לא מקום מלבב להיות בו. מאוד קשה לו, ועובדה ששירות המבחן גם קיבל את זה. אני מפנה להחלטה של כבוד השופט דנציגר מבש"פ 6247/10. פסיקת העליון אומרת שלא ניתן לאיין לגמרי, וגם נושא של איון הסיכון הוא עניין כמעט ודאי, יש הרבה פס"דים על העניין הזה, שאין משהו הרמטי בעניין הזה. אני גם מוכן לכל החלטה שבית-המשפט ייתן בעניין הזה, אם בית-המשפט חושב שזה לא מספיק, כל החלטה שבית-המשפט ייתן אני אקבל. ניתנה ערבות של הפקדת 10 אלף ₪. גבירתי תראה שחלופות המעצר זה אנשים שעובדים ברכבת ישראל, כולם אנשים שיודעים את תפקידם היטב, רציניים מאוד, יודעים בדיוק מפני מה, וגם בית-המשפט התרשם מהם, וחברתי חקרה אותם בבית-המשפט, וזה עבר כבר גם את הנושא הזה.

ב"כ המבקשת:
כנראה שלא הסברתי טוב, אנחנו התנגדנו לתסקיר שירות מבחן, אנחנו לא חושבים שבית-המשפט כפוף לשירות המבחן.


החלטה
לפניי ערר שהגישה המדינה על החלטת בית-משפט השלום בת"א (השופטת נועה תבור), לפיה שוחרר המשיב ממעצרו בתנאים מגבילים וכנגד ערבויות כספיות כאלה ואחרות. בית-המשפט הורה למשיב לשהות עד תום ההליכים במעצר בית מוחלט ברח' פקיעין 2 ברחובות, בפיקוחם של מפקחים שאושרו כערבים צד ג', לסירוגין, אסר עליו שימוש במחשב, בטלפון נייד שכולל פונקציות מחשב, וגם אסר עליו גישה לאינטרנט וכל התנאים הללו הובטחו באמצעות ערבות עצמית וערבויות צד ג' והפקדה בסך 10 אלף ₪ במזומן.

המדינה סבורה שטעה בית-משפט קמא כאשר הורה על שחרור המשיב ממעצר, שכן כתב האישום שהוגש נגדו הוא חמור בכל הנוגע לעבירות שעניינן קשירת קשר לביצוע פשע, גניבת כלי רכב בצוותא וניסיון לגנוב כלי רכב, והכל תוך הפעלת שיטות ביצוע מתוכננות, מבוקרות ומתוחכמות.

בהתאם למסוכנותו של המשיב ולפסיקת בתי-המשפט, סבורה ב"כ המדינה כי מקומו של המשיב מאחורי סורג ובריח, ואין חלופת מעצר הולמת דיה שתפיג את מסוכנותו. היא מסתייגת גם מהאמור בתסקיר המעצר, שלמעשה המליץ לשחרר את המשיב לחלופת מעצר בפיקוח המפקחים שבחן.

ב"כ המשיב סבור כי לא נפלה שגגה בהחלטת בית-משפט קמא, ולביסוס עמדתו הציג שורה ארוכה של הלכות שיצאו מבית-המשפט העליון, ובהן במקרים חמורים יותר נעתרו בתי-המשפט לשחרור ממעצר בתנאים מגבילים.

המעיין בכתב האישום אינו יכול שלא להסכים כי מדובר בעבירות חמורות שהחומרה העיקרית הן הנסיבות, התחכום, השיטתיות ומשך התקופה שבה בוצעו. חמישה אישומים אשר מצביעים על מסוכנותו היתרה של המשיב בתחום עבירות הרכוש. משעבר בית-המשפט קמא את מסוכת הראיות לכאורה והגיע למסקנה שגם קיימת עילת מעצר, שומה היה עליו לבחון, כמובן, את האפשרות לשחרר לחלופת מעצר אשר עשויה לענות על צרכי ועילות המעצר.

בית-המשפט קמא הסתייע בתסקיר מעצר, בחן הוא עצמו את המפקחים ומצא אותם סמכותיים וראויים וקבע כי הם יכולים להציב למשיב גבולות.

אשר על כן, לא מצאתי שגגה של ממש בהחלטת השחרור של בית-המשפט קמא.

לטעמי, הערבויות הכספיות מתונות, ועל-כן אכניס בהן שינוי. ערבויות כספיות יש בהן גם גורם של הרתעה שעשוי להשפיע על הפרת תנאי השחרור.

תנאי השחרור שקבע בית-משפט קמא יעמדו, להוציא ההפקדה במזומן, אותה אני מעמידה על 25 אלף ₪. כדי לאפשר את השחרור באופן מיידי, אני מתירה אורכה להפקדת סך 15 אלף ₪, מתוך הסכום שקבעתי, והאורכה היא עד 17.11.14, שעה 13:00.

לבד מהשינוי האמור, הערר נדחה.

ניתנה והודעה היום י"ז חשוון תשע"ה, 10/11/2014 במעמד הנוכחים.

דניאלה שריזלי , שופטת

הוקלד על ידי עופר קוצ'ינסקי


מעורבים
תובע: יחידת תביעות להב
נתבע: אליעד בנאיסטי
שופט :
עורכי דין: