ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד - דיסקונט :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא004538/09

בתיק עיקרי: א 004541/09

בפני:

כב' הרשם אורי פוני

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

1. דוד 101 בע"מ

2. דוד שרביט

מבקשים

נ ג ד

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

משיב

החלטה

1. המבקשת מס' 1 (להלן החברה) ניהלה חשבון בסניף גאולה של המשיב בירושלים.

2. ביום 7/6/07 נטלה החב' הלוואה מהמשיב בסך של 75,000 ₪. הלוואה זו נועדה לפריסת חוב חלקי של החב' בחשבון.

על פי נספח א' לבקשה ניתנה ההלוואה לתקופה של 48 חודשים.

3. ביום 23/6/08 נטלה החב' הלוואה נוספת ע"ס של 158,000 ₪. הלוואה זו היתה הלוואת גישור והיתה אמורה להיפרע במשך שנה החל מיום 23/6/08.

4. המבקש מס' 2 היה בכל המועדים הרלבנטיים בעל עניין בחב' ואף חתם על כתב ערבות מתמדת לכל חוב שאינו מוגבל בסכום.

5. החב' הפרה לטענת המשיב את הסכמי ההלוואה ולפיכך הועמדו כל חובותיה לפרעון מיידי. נכון ליום 1/3/09 נותרה יתרת חוב בחשבון בסך של 227,410 ₪.

6. המבקשים הגישו בקשה לרשות להגן אשר נתמכה בתצהירו של המבקש מס' 2.

מעיון בתצהיר עולה כי המבקשים אינם מכחישים את נטילת ההלוואות הנ"ל. כל טענתם הינה כי המשיב הפסיק באופן פתאומי את מסגרת האשראי מהלך אשר בסופו של יום הביא לקריסת החב'.

טענותיו של המצהיר באשר להתנהלות מנהל הסניף נטענה באופן כללי וסתמי ומבלי להכבד ולפרט את טענותיו בדבר מחדליו של המשיב. ככל שיש למבקשים טענות לגבי הנזק שנגרם להם אם אכן נגרם כזה בגין דרך התנהלותו של המשיב יתכבדו ויגישו תביעה מתאימה. בשלב זה לא הוכחשו סכומי התביעה ואף לא נטילת ההלוואות.

טענות המבקשים כפי שפורטו בתצהיר אינן מקימות טענת הגנה בגינם יש ליתן רשות להגן.

7. לאור האמור לעיל הבקשה לרשות להגן נידחת.

ניתן בזאת פסק דין לטובת המשיב על פי כתב התביעה.

ב"כ המשיב ימציא פסק דין פורמלי לחתימה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה.

החלטה זו ניתנת מכח סמכותי לפי תקנה 205 ג' לתקנות סדר הדין האזרחי.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר.

אורי פוני, רשם