ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישראל נגד י.אליה ובינו יזמות :

13


בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

א 003800/07

בפני:

כב' השופט - עידו רוזין

תאריך:

27/05/2009

ע"י ב"כ עו"ד

צ'רלי בוזגלו

התובעים

נ ג ד

י.אליה ובניו יזמות וקבלני בנין בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

לילך מגיד

הנתבעת

פסק דין

1. זהו פסק דין על דרך הפשרה, לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, התשמ"ד – 1984.

2. ביום 26.01.2003 נחתם בין הצדדים הסכם מכר לפיו התובעים רכשו מהנתבעת, שהיא חברה קבלנית, דירת גן ברח' היובל 60/1 בנתיבות (להלן: "הדירה").

3. התובעים הגישו כנגד הנתבעת תביעה כספית לתשלום סך של 50,000 ₪.

[בגין ליקויי בנייה נתבע סך של 46,653 ₪ ובגין עגמת נפש - 3,347 ₪].

התובעים צירפו לכתב התביעה, חוות דעת של מומחה מטעמם.

4. הנתבעת הגישה כתב הגנה, בו הכחישה את מרבית טענות התובעים והנזקים שנגרמו להם.

הנתבעת צירפה אף היא חווה"ד מומחה מטעמה, ממנה עולה, כי אומדן עלות תיקון הליקויים הנטענים על ידי התובעים, הינו 470 ₪ בלבד, בתוספת מע"מ.

5. בהסכמת בעלי הדין, ביהמ"ש מינה את המהנדס מר דן אורן, כמומחה מטעמו, לבדיקת הליקויים הנטענים על ידי התובעים (להלן: "המומחה").

המומחה קבע, כי עלות התיקונים מסתכמת בסך של 8,760 ₪ [לא כולל מע"מ ופיקוח הנדסי בסך של 880 ₪]. כן ציין המומחה, כי המחירים המצויינים בחוות הדעת הינם מחירי עלות לקבלן, ובמידה והתיקונים יבוצעו על ידי התובעים, יש להוסיף למחירים הנ"ל 25%.

6. במועד שנקבע לשמיעת ההוכחות, הסכימו ב"כ בעלי הדין כי פסק הדין יינתן על דרך הפשרה, בהתאם לסעיף 79 א. לחוק בתי המשפט, אחר חקירות קצרות שייערכו לבעלי הדין וסיכומים בעל פה.

כאמור, בעלי הדין סיכמו טענותיהם בע"פ, כל אחד לשיטתו הוא.

7. בטרם מתן פסק הדין עיינתי בטענות ב"כ בעלי הדין, בסיכומים שהושמעו, בכתבי הטענות, בחוות הדעת המקצועיות וביתר המסמכים שבתיק, והתחשבתי, בין היתר:-

א. בחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, מר דן אורמן.

ב. בעובדה שהתובעים פנו לנתבעת בדרישה לתקן את הליקויים, עוד טרם הגשת התובענה והנתבעת לא ניצלה, בתום לב, את הזכות לתקן את הליקויים - ולמעשה לא נותרה בידי התובעים ברירה, אלא להגיש את התביעה.

ג. היחס בין סכום הליקויים שנתבעו במקור (46,653 ₪) לבין עלות הליקויים כפי שהוערכו על ידי המומחה מטעם ביהמ"ש (8,760 ₪).

ד. בעניין הוצאות המשפט – התחשבתי, בין היתר, בטענת הנתבעת לפיה הוגשה תביעה מופרזת ומוגזמת. בנסיבות הענין נמנעתי מלפסוק לזכות התובעים את ההוצאות בגין חוות הדעת של המומחה מטעמם, וכן פסקתי לזכות התובעים סכום אגרה חלקי בלבד.

ה. לא מצאתי לקבל טענת הנתבעת בעניין אי יציקת רצפת הבטון בחצר האחורית. הנתבעת התחייבה לצקת רצפה זו, והטענה שהועלתה בדיון, לפיה יש לקזז תוספות אחרות שניתנו לתובעים (הכוללות, בין היתר, עלות יציקת שבילים בחזית הבית), לא הופיעה בצורה מפורשת בכתב ההגנה.

8. סיכומו של דבר, אחר שעיינתי בטענות בעלי הדין, בכתבי הטענות, בחוות הדעת המקצועיות, ולאור חוות הדעת של המומחה מטעם ביהמ"ש, חקירות הנגדיות שנערכו וסיכומי בעלי הדין בפני - ובהסתמך על הסמכות לפסוק במחלוקת על דרך הפשרה, אני מחליט לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים, סך כולל של 20,835 ₪, עפ"י הפירוט שלהלן:-

א. ליקויי בנייה 8,760 ₪

ב. תוספת 25% 2,190 ₪

ג. תוספת בגין פיקוח (גלובאלי) 1,000 ₪

ד. תוספת בגין מע"מ 1,852 ₪

ה. פיצוי בגין עגמת נפש 2,000 ₪

ו. הוצאות משפט בגין חווה"ד המומחה, מר אורמן 2,800 ₪

ז. אגרת משפט – חלקית 500 ₪

ח. שכר טרחת עו"ד בסך של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ 1,733 ₪

למען הבהר – כל הסכומים שנפסקו משוערכים ליום מתן פסק הדין.

התשלום יבוצע עד ליום 01/07/09, אחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

9. מזכירות ביהמ"ש תשלח עותק מפסק הדין לב"כ בעלי הדין, בדואר רשום ובצירוף אישור מסירה.

ניתנה היום ג' בסיון, תשס"ט (26 במאי 2009), במעמד הצדדים.

_______________

עידו רוזין, שופט

שם הקלדנית: אתי אוחיון