ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברנס נגד מכלוף :

32


בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

א 007851/98

בפני:

השופט יעקב שפסר - סגן נשיא

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

ברנס ניסים

ע"י ב"כ עוה"ד

יעקב לחיאני

התובע

נגד

1 . מכלוף דינה

2 . מנורה חב' לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

טובה כהן

הנתבעים

החלטה

1. הנתבעות הגישו בקשה לתיקון טעות סופר בפסק הדין שניתן על ידי ביום 30.3.09, מהטעם שברישום שיעור הנכות התפקודית שנקבעה על ידי נפלה טעות קולמוס, עת נרשם 14.5% תחת 14% (מחציתו של 28%).

2. בתגובתו לבקשת הנתבעות נתן התובע הסכמתו לבקשת התיקון, אך עתר לתיקונים נוספים, בשל טעויות סופר שנפלו לטעמו בפסק הדין.

בתשובתן, מלינות הנתבעות על אופן עתירתו של התובע לתיקונים, שנעשה כתגובה לבקשתן ולא כבקשה עצמאית, ומציינות כי מאחר והתובע הגיש ערעור על פסק הדין, הרי שדברו יישמע בפני ערכאת הערעור.

3. בהסכמת התובע, ומאחר והתיקון אכן נדרש, מתקבלת בקשת הנתבעות באופן שחישוב הפסדי השכר בעתיד ייעשה על בסיס שיעור הנכות התפקודית הנכון שנקבע בפסק הדין, דהיינו 14%, ובהתאם לאמור להלן.

4. מאחר והבקשה לתיקון טעות סופר עומדת בפני עצמה והגשת ערעור אינה מונעת את הגשתה, אדון בבקשת התובע, אף כי הובאה יחד עם תגובתו לבקשת הנתבעות, שכן אינני רואה בכך טעם למניעת דיון בבקשה לגופא.

א. לנטען בסעיף 2 לבקשת התובע – בסעיף 8 לפסק הדין נקבע כי שכרו של התובע בשנים 1996 ו-1997 עמד על ממוצע של כ-10,500 ₪ נטו בערכים הנכונים להיום, ואילו בסעיף 14 לפסק הדין נקבע כי ממוצע השכר נטו עובר לתאונה, נכון לאז, עומד על הסך של 7,350 ₪.

בשיטת חישוב הריבית וההצמדה על הפסדי העבר לא נפלה כל טעות, מאחר ודרך החישוב כפי שנעשתה בפסק הדין מגלמת לאמיתו של דבר את הפסדי התובע, בערכים הנכונים למועדי ההפסד, ותוספת השערוך, ריבית והצמדה מאמצע התקופה, מעמידה את שיעור ההפסד בערכו הנוכחי.

יחד עם זאת, אכן נפלה טעות בחישוב המתחיל מ-1/99, משנשמטה הצמדת שכרו של התובע ממועד התאונה ועד לתחילת החישוב (1/99), בטרם עריכת החישוב.

ב. לנטען בסעיף 3 לבקשת התובע – אכן נראה כי נפלה טעות בסיכום מספר החודשים והוא יתוקן לסך של 123 חודשים (מחודש 1/99 ועד ליום מתן פסק הדין).

לאור האמור בסעיפים א+ב לעיל, יתוקן חישוב הפסדי השכר בעבר עבור התקופה שמיום 1.1.99 כדלקמן:

8,500 ₪ X 14% X 123 ח' = 146,370 ₪, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מאמצע התקופה = 268,972 ₪.

(הסך של 8,500 ₪ מהווה את שכרו של התובע עובר לתאונה בצירוף הפרשי הצמדה נכון ליום 1.1.99).

ג. לנטען בסעיף 4 לבקשה – פסק הדין יתוקן בהתאם לתוצאת חישוב המשערכת, על פי הנתונים שנקבעו בפסק הדין, ותאריך לידתו של התובע, באופן שסך הפיצוי בגין הפסדי שכר בעתיד יעמוד על 203,379 ₪.

המזכירות תמציא עותק החלטתי לב"כ הצדדים.

ניתן היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

יעקב שפסר, שופט

סגן נשיא