ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נגד אבי ש. השמה וני FANG JINZHI :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב - יפו

דמ 005081/08

בש"א 4863/08

בפני:

כב' השופט אילן איטח

נ.צ. (ע) עטיה יצחק

נ.צ. (מ) עו"ד אסתר שריון

27/05/2009

בעניין:

FANG JINZHI

ע"י ב"כ עו"ד

רוסינסקי שי

התובע

נ ג ד

אבי ש. השמה וניהול כוח אדם בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

מור-מוסלי יובל

הנתבע

פסק דין

1. ביום 26.3.2009 התקיים דיון במעמד ב"כ הצדדים, בו הודיעו הצדדים כדלקמן:

"הגענו להסדר לפיו בכפוף לכך שב"כ התובע ימציא לב"כ הנתבעת יפוי כוח חתום כדין תשלם הנתבעת לב"כ התובע 1,000 ₪ בהמחאה לפקודת ב"כ התובע ובנוסף תשלם לב"כ התובע שכ"ט עו"ד בסך של 500 ש"ח בצירוף מע"מ כנגד חשבונית מס כדין. לא יומצא יפוי כוח כדין תימחק התביעה. ב"כ הצדדים יגישו הודעה מוסכמת תוך 30 יום, לא תוגש הודעה תימחק התובענה ובית הדין יפסוק הוצאות לפי שיקול דעתו".

2. עד למועד זה טרם הוגשה הודעה מוסכמת מטעם הצדדים, על אף שהמועד להגשתה חלף זה מכבר.

3. משלא הוגשה הודעה מטעם הצדדים ובהתאם להסדר אליו הגיעו במעמד הדיון הננו מורים על מחיקת התובענה.

כמו כן, משנמחקה התובענה מן הטעם שב"כ התובע לא המציא יפוי כוח חתום כדין, לא ניתן לחייב את התובע בהוצאות משפט, משלא ברור שב" כ התובע הוסמך להגיש בשמו תביעה.

ניתן היום ד' בסיוון, התשכ"ט (27.5.2009), בהעדר הצדדים.

נ.צ. (ע) מר יצחק עטייה

נ.צ. (מ) עו"ד אסתר שריון

אילן איטח – שופט

אב"ד