ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישכר חיימוב נגד בטוח לאומי-סניף :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב - יפו

בל 001910/08

בפני:

כב' השופט אילן איטח

נ.צ. (ע) רו"ח אלי גרינבלום

נ.צ. (מ) גב' נילי שביט

27/05/2009

בעצמו

התובע

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד אורית הרצוג

הנתבע

פסק דין

1. בפנינו תביעה של התובע להכיר בו כמי שנפגע בתאונת עבודה כמשמעה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשמ"ה – 1995 (להלן – החוק) בשל ארוע תאונתי שהתרחש במהלך העבודה ביום 2.9.07.

המסגרת העובדתית

2. ואלה העובדות הרלוונטיות לעניננו:

2.1. התובע יליד שנת 1963 עלה לישראל בשנת 1995 לערך. החל משנת 1996 התובע, ביחד עם אחיו ואחיינו, הם הבעלים של קצביה בעיר חולון. התובע עצמאי.

2.2. לטענת התובע ביום 2.9.07 בבוקר קיבל משלוח של בשר קפוא בקרטונים והחל להכניסם למקרר. בקרטון הרביעי או החמישי הרגיש שנתפס לו הגב וזרק את הקרטון. לטענתו הוא חדל לעבוד ושב לביתו ברכבו אותו נהג. עוד טוען התובע כי לאחר כשבוע, משלא חלפו הכאבים פנה לרופא.

2.3. ביום 9.9.07 פנה התובע לדר' רודמן (אורתופד בקופת חולים לאומית) (נת/3). הביקור נרשם כביקור מחלה. בסעיף התלונות נרשם "כאבי גב תחתון במשך כשבוע".

2.4. ביום 21.9.07 שב התובע לדר' רודמן (נת/4). הביקור נרשם כביקור מחלה. בסעיף התלונות נרשם "מציין שיפור, כאבים במותן שמאל".

2.5. ביום 23.9.07 שוב הגיע התובע לדר' רודמן (נת/5). הפעם נרשם הביקור כביקור של 'תאונת עבודה'. באותו מועד הוצאה תעודה ראשונה לנפגע בעבודה (צורפה לכתב התביעה) וצויין כי הפגיעה היתה של הרמת ארגז בשר קפוא ביום 2.9.07. הוצאה תעודת אי כושר נוספת עד ליום 8.10.07 (צורפה לכתב התביעה).

2.6. ביום 12.11.07 הגיש התובע לנתבע הודעה על פגיעה בעבודה (נת/1). התובע ציין כי נכח במועד התאונה עד – מר חיימוב רושל שהוא מכר.

2.7. ביום 29.8.07 נחקר התובע ע"י חוקר הנתבע (נת/2).

2.8. ביום 3.2.08 נדחתה תביעת התובע ע"י פקיד התביעות (צורף לכתב התביעה).

3. ביום 24.2.08 הגיש התובע את תביעתו. ביום 20.5.09 התקיים הדיון במהלכו נחקר התובע והצדדים סיכמו את טענותיהם.

המסגרת המשפטית

4. סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי, מגדיר תאונת עבודה כדלקמן: "תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו". בעניין פגיעות בגב נפסק[1] כי:

"על מנת שפגיעה בגב תחשב כתאונה בעבודה יש להוכיח כי במהלך העבודה אירע דבר מה שבגינו "נתפס" הגב או שפקדו את המבוטח כאבים עזים שמנעו ממנו להמשיך לעבוד."

5. לענין הוכחת אותו "דבר מה" נפסק[2] כי:

"נסיון החיים לימד את בית-הדין שהכרה בפגיעה בעמוד השדרה כתאונת עבודה, תלויה בעיקר בשאלה האם הוכח שבמהלך העבודה אירע משהו שבגינו 'נתפס' גבו של המבוטח, או שפקדוהו לפתע כאבים עזים שמנעו ממנו להמשיך לעבוד. ביסודם של דברים עומדת שאלת אמינות גרסתו של התובע." (הדגשה הוספה – א.א.)

6. במקרה של פגיעות בגב הפסיקה מחמירה יותר לגבי רמת ההוכחה. בענין זה נפסק[3] כי:

"ידיעת דיינים היא, כי אחוז גדול של האוכלוסייה בגיל העבודה סובל מכאבי גב. יש לדרוש אפוא שהמבוטח יביא הוכחה ברורה לכך, שכאבי הגב קשורים לאירוע שקרה בעבודה. אחד מן היסודות להוכחה כזאת הוא, הודעה מיידית לרופא, כי המבוטח סובל מכאבי גב והם הופיעו בעת בצוע פעולה בעבודה."

7. ברגיל כאשר לארוע התאונתי אין עדים - מעבר לעדותו היחידה של בעל הדין עצמו – מתעורר קושי הוכחתי. במקרה כזה לצורך בחינת המהימנות נזקקים גם לראיות בלתי ישירות. בקשר לכך נודעת חשיבות רבה למסמכי האשפוז של המבוטח או מסמכים רפואיים אחרים. הניסיון מלמד כי במרבית המקרים מעלה הנפגע בעת האשפוז את הרקע לפגיעה, הן ביזמתו והן על פי שאלות הרופאים, וזאת על מנת לתת תמונה מלאה של האירוע ולקבל את הטיפול הרפואי המתאים[4]. הניסיון גם מלמד שיש לייחס משקל אף להעדר התייחסות לרקע התאונה על ידי המבוטח בעת האשפוז. עם זאת, ברור כי העדר התייחסות כאמור אין פירושו תמיד אי קיום אירוע תאונתי. הדבר תלוי בנסיבות ובראיות האחרות המוגשות לבית הדין. בנושא זה יש אפוא לתת משקל רב להתרשמותה של הערכאה הדיונית מהראיות שהיו לפניה.

הכרעה

8. לאחר ששקלנו את טיעוני הצדדים ואת הראיות אנו סבורים כי לא עלה בידי התובע להרים את הנטל להוכיח את הארוע התאונתי, ואלה טעמינו בתמצית:

8.1. ענין "הארוע בעבודה" מקבל ביטוי במסמכים הרפואיים רק ביום 23.9.07 ולא בזמן אמת. לטענת התובע, הוא הסביר לרופא את שארע לו בעבודה, והוא הופתע לגלות רק בדיון בבית המשפט שהרופא לא ציין זאת בתעודה הרפואית. טענה זו קשה לנו לקבלה, באשר חזקה על הרופא כי היה רושם את פרטי גורמי הכאב.

8.2. זאת ועוד, התובע המציא במהלך עדותו את מכתבו של דר' רודמן (ת/1) כדלהלן:

"הנ"ל פנה לבקור ב-09.09.07 עם תלונות לכאבי גב תחתון שהפיעו שבוע לפני הביקורת לאחר שהרים משא כבד בתאריך 02.09.07. התחלו הטיפול ולאחר שהפתחו טיק לתאונת עבודה נתנו לו בתאריך 23.09.07. תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה מתאריך 02.09.07. לא היה מסוגל לעבוד עד ה-08.10.07. בביקורת בתאריך 16.10.07. לאחר הטיפול לא התלונן על הכאבי גב. לפני הפגיעת גב פנה לטיפול גב חד פעמי בתאריך 01.02.05. לאחר תאריך 16.10.07. לא פנה עם תלונות לגבי כאבי גב." (טעויות במקור – א.א.).

אלא שלמכתבו של דר' רודמן לא ניתן לייחס משקל מהותי, בשים לב לכך שהוא לא נחקר עליו ולא ברור מתוכנו כי הרופא מאשר כי כבר ביום 2.9.07 התלונן התובע על ארוע תאונתי בעבודה.

8.3. זאת ועוד, התובע לא הביא עדים אשר יתמכו בקרות הארוע, לרבות לא העד אשר צויין בטופס התביעה. על המשמעות של ההמנעות מהבאת עד אין צורך להכביר מילים.

8.4. ולבסוף, צודק ב"כ הנתבע כי בין גרסת התובע בחקירה לבין גרסת התובע בעדותו ישנו הבדל בקשר לסוגיית "הפינוי" מהחנות. בעוד שבדיון טען כי חזר בעצמו ברכב, לחוקר הנתבע סיפר כי שאחיו הוא שהסיע אותו כי לא יכול היה ללכת.

9. סוף דבר, התביעה נדחית. אין צו להוצאות.

על פסק הדין ניתן לערער בזכות בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים. הודעת ערעור יש להגיש לבית הדין הארצי תוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

פסק הדין ניתן ביום ד' בסיוון, התשס"ט (27.5.2009) בהעדר הצדדים.

נ.צ. (ע) – נילי שביט

נ.צ. (מ) – רו"ח א. גרינבלום

אילן איטח – שופט

אב"ד

נאווה ינאי[1] דב"ע (ארצי) נו/288 – 0 אורי עמר – המוסד לביטוח לאומי, (לא פורסם, 2.6.1997) (להלן – עניין אורי עמר).

[2] דב"ע (ארצי) נא/205 – 0 המוסד לביטוח לאומי - שחאדה סעיד, פד"ע כד 222 (1992).

[3] דב"ע (ארצי) נד/111 – 0 איתן בן משה – המוסד לביטוח לאומי, (לא פורסם, 24.11.1994).

[4] דב"ע (ארצי) מט/23 – 0 המוסד לביטוח לאומי - שמעון הירשהורן, פד"ע כ' 352 (1989). ענין אורי עמר.