ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהרון ראובן נגד ביטוח לאומי :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 001441/09

בפני:

כב' השופט מירון שוורץ

תאריך:

27/05/2009

המערער

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ

עו"ד מוניר ח'יר

המשיב

פסק - דין

1. לפניי ערעור על החלטת ועדת עררים לניידות מיום 2/2/09, אשר דחתה את ערר המערער וקבעה כי מצבו תואם סעיף מוגבלות בניידות ח-ב-1 בשיעור 70%.

2. המדובר בועדת עררים לניידות, אשר התכנסה מכוח פסק דין שניתן ביום 10/12/08 ע"י כב' השופטת יעקבס (בל 1944/08) בו נקבע כי עניינו של המערער יוחזר לועדת עררים לניידות:

"על מנת שתבחן האם אין בממצאיה לפיהם "המערער סובל גם מאי ספיקת ורידים עם כיבים ורידיים נרחביים.." כדי לענות לדרישות סעיף ח' (ג) לתוספת א' של הסכם הניידות "כל הממצאים המתאימים לנכות של 70% כמפורט לעיל בתוספת כיבים איסכמיים או נמק - 100%". וכן תתייחס למסמך הרפואי מיום 8/2/08 ובמיוחד לאמור באבחנה מס' 1 בו וכן לאמור בעמוד שני למסמך "גפיים:כיב נמקי כ 1 ס"מ עמוק בקדמת קרסול ימין".

3. ועדת העררים שהתכנסה כאמור ביום 2/2/09, הסבירה כי סעיף ח'(ג) מתייחס לכיבים איסכמיים או נמק, על בסיס עורקי בלבד בעוד שהכיבים מהם סובל המערער, הינם של הורידים והשומן התת עורי. הועדה הסבירה כי הואיל וממצאים אלו מתייחסים לבעיה ורידית ולא לבעיה עורקית, הרי שהם אינם עונים על דרישת הסעיף.

4. לטענת המערער שגתה ועדת העררים בהחלטתה כאמור, הואיל וזו אינה משקפת לטענתו, את מצבו הבריאותי. המערער טוען כי עמדו בפני הועדה מסמכים רפואיים המלמדים כי הגיע לצינטור עורקים מה שמלמד כי הבעיות מהם סובל הינן בעורקים.

5. כלל ידוע הוא, כי משהוחזר עניינו של המערער לועדה הרפואית לעררים, עפ"י פסק דין, אין לועדה לדון, אלא בהתאם להנחיות הכלולות בפסק הדין, שהחזיר את הדיון לועדה (דב"ע נא / 291-01 מנחם פרנקל נ' המוסד לביטוח לאומי, פדע כד' 162-160).

6. בענייננו, פעלה הועדה בהתאם להוראות פסק הדין, תוך שהיא מסבירה ומנמקת מדוע אין לדעתה ליישם את פריט ח(ג) בענייננו.

על מנת להבין את החלטת הועדה, יש לזכור כי נוסח סעיף ח' לרשימת הליקויים, קובע בין היתר כדלקמן:

"ח. תהליך אי ספיקה היקפית בעורקי הגפיים התחתונות –

...

ג. כל הממצאים המתאימים לנכות של 70% כמפורט לעיל בתוספת

כיבים איסכמיים או נמק – 100%"

עולה מן האמור, כי הסעיף הרלוונטי לענייננו, דורש קיומו של תהליך אי ספיקה היקפית בעורקי הגפיים התחתונות ולפיכך ברור הדבר כי סעיף קטן (ג) אשר דורש קיומם של כיבים איסכמיים או נמק, מתייחס גם הוא לעורקי הגפיים התחתונות.

ועדת העררים הסבירה את אשר עולה מן האמור, כלשונה היא:

"סעיף ח-ג מתייחס לכיבים איסכמיים או נמק על בסיס עורקי בלבד. על פי מסמך רפואי מיום 8/2/08 באבחנה מצויין שילוב של מחלה ורידית שגרמה לנמק מקומי של העור בלבד ואל (צ"ל – ולא) בגלל איסכמיה עורקית שגורמת להפרעה כוללת בזרימה. הכיבים ברגל ימין מזה כשנה וחצי כמוזכר במכתב, הם על רקע ורידי בלבד. הכיב הנימקי הוא של הורידים והשומן התת עורי. ממצאים אלו מתייחסים לבעיה ורידית ולא לבעיה עורקית שנדרשת בתקנות הניידות".

7. לפיכך, מילאה הועדה אחר הוראות פסק הדין מכוחו התכנסה, תוך שהיא מיישמת נכונה את הוראות פריט הליקוי, על פי הממצאים אותם פרטה כפי העולים מהמסמך הרפואי אליו הופנתה בפסק הדין. מכאן, שלא נפל פגם משפטי בהחלטתה.

8. סוף דבר - הערעור נדחה.

9. הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לנשיא בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

מירון שוורץ, שופט

רונית ב.א.