ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרץ משה נגד ביטוח לאומי :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 001144/09

בפני:

כב' השופטת אורית יעקבס

תאריך:

27/05/2009

המערער

- נגד -

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עוה"ד

שרה מינטוס

המשיב

הנוכחים:

מטעם המערער: בעצמו בליווי אשתו

מטעם המשיב: עו"ד שרה מינטוס

פרוטוקול

המערער: אני מערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר התכנסה ביום 12/1/09 ואשר קבעה כי נכותי מתאונת עבודה שאירעה לי ביום 21/6/07 הינה 5%. עניינו הוחזר לוועדה מכח פסק דין שניתן ביום 10/12/08 במסגרת תיק בל 1986/08. אני טוען שהוועדה לא קיימה את הוראות פסק הדין ולא התייחסה למצב קודם. אני מבקש להגיש לבית הדין את סיכום הטענות שלי. אני מצטער שלא הגשתי אותם קודם לכן, פשוט לא ידעתי כיצד לעשות זאת. בנוסף אני מפנה למסמכים שונים שצרפתי לסיכומי טענותיי. פסק הדין הוחזר לוועדה כדי שהם יסבירו על איזה מצב קודם הם מדברים.

באת כח המשיב:אני מגישה את הפרוטוקול בגינו ניתן פסק הדין הקודם.הסיבה שהוועדה מקבלת את הערעור של המוסד ומפחיתה 5% בגין עבר קודם זה הממצאים של האורטוסקופיה שמדברים על העניין הניווני.

המערער: בגלל זה הבאתי אישור של הרופא שאומר שזה טעות.

באת כח המשיב: האישור הזה הוא אחרי קיום הוועדה.

אשתו של המערער: בדיון הקודם זה הוחזר בגלל שיסבירו את המצב הקודם. בגלל זה בעלי הלך והביא את המסמך הזה.

באת כח המשיב: המסמך הזה יצא מאוחר להתכנסות הוועדה.

המערער: כאשר באתי לוועדה אני שאלתי את הרופא על איזה מצב קודם מדברים, אז הוא אמר שזה לא הוא אמר אלא הם אמרו. פתאום הוא דפדף בקלסר שהיה לו והוא אומר שיש מצב של ניוון, אני לא יודע מה זה ניוון, ואז הלכתי לרופא, הוא אמר שזה טעות ואין מצב של ניוון. ביקשתי מהם ניירת אבל הם לא נתנו לי. אני ביקשתי מהמוסד עצמו. אני בדף 5 מראה את התאריך. שאני ביקשתי מהם שיגידו לנו מה הבעיה. הם לא התייחסו אליו. מסמך מס' 4 מדבר על התיקון. רשום עליו "תיקון טעות". בוועדה השנייה, פתאום הרופא העלה את הנושא שיש ניוון.

אני הגעתי לוועדה. הרופא אמר לי מצב קודם. כל הזמן שאלתי ולא אמרו לי מה זה. הלכתי לרופא, שאלתי מה זה מצב קודם, הוא לא התייחס אלי ורשם מה שרשם. אני גם לא מבין אנגלית ואת המונחים הרפואיים. אני טוען שכשהגענו לוועדה לא היה לי את הכלים להפריך את הטענה של מצב קודם, כי לא ידעתי על קיומו של מסמך (שגוי) המתייחס לניוון.

באת כח המשיב: אני מנסה להבין איפה כתוב "קרע ניווני". למה מלכתחילה קיבלו את ההבנה הזאת שיש מצב קודם שהמערער לא יודע בכלל על מה הם מדברים. בגלל זה הפרוטוקול נראה כמו שהוא נראה.

המערער: הרופא בוועדה הראשונה, היה לו את הניירת של האורטוסקופיה, גם הוא קיבל את הניירת הזאת, ובכל זאת הוא קבע 10%.

באת כח המשיב: עוד לפני המסמך החדש של ד"ר ישראלי, יש מסמך שאומר שאין שינויים ניוונים. שזה קרע כתוצאה מחבלה.

אשתו של המערער: בכל התיק הרפואי אין דבר על "מצב קודם".

המערער: ד"ר ישראלי ניתח אותי, ואחרי שבועיים שבאתי לפתוח את התפרים, רופא אחר טיפל בי.

הרופא בוועדה העלה את הטופס שאני מראה. אני לא מבין אנגלית ואני לא מבין מה כתוב. היה רשום בטעות ניוון, ואז רופא הוועדה הסתכל על זה.

באת כח המשיב: המסמך שמיספר המערער כנספח 3 למסמכים שהגיש היום, מכתבו של ד"ר שזר אברהם, הוא המכתב שבשלו הגיש המשיב ערר. כנראה הביטוי הלועזי הוא זה שמדבר על שינויים ניוונים.

בנסיבות החריגות של המקרה ולמרות שהמסמך המתקן את מכתבו של ד"ר שזר הוא במאוחר להתכנסות הוועדה, אני חושבת שיש מקום להחזיר לוועדה הרפואית לעררים. להפנות את תשומת ליבה למסמך ולומר שם שיש פה טעות ושהם יתייחסו. אבל הוועדה לא עשתה שום טעות.

אנו מתקנים פה טעות קולמוס. הוועדה לא עשתה שום טעות משפטית. נכון שמה שרשום בפרוטוקול הוא מאוד מעצבן. נראה כאילו הוועדה מעוצבנת, אבל האמת היא מעוצבנת ובצדק. בכל הכבוד, מדובר טעות על טעות על טעות, והמערער לא יודע והוא אומר שרק עכשיו הוא ידע מה זה מצב קודם. ביטוח לאומי לא עשה טעות כי הוא לא ידע שיש טעות קולמוס. אני חושבת להחזיר לוועדה באותו הרכב ולהסב את תשומת הלב.

אני מציעה שהוועדה תונחה כך: המערער מגיש מסמך, אני לא יודעת מאיזה יום זה, מסמך שכותרתו "ביקור מה-18/12/07 תיקון טעות" ובו הבהרה למסמך הקודם, מיום 18/12/07, ממנו הוסקה המסקנה, כי למערער עבר קודם - ניווני בברך, בגינו ההפחתה. הבהרת ד"ר שזר (אשר הוא הרופא שהוציא את המסמך גם מתאריך 18/12/07), מעלה כי אכן למערער אין עבר קודם.

בנסיבות אלו, מתבקשת הוועדה לבחון מחדש את קביעתה, המבוססת על המסמך של ד"ר שזר מיום 18/12/07, אשר תוקן במסמך מאוחר יותר של ד"ר שזר (המסמך יצורף לפסק הדין).

בנוסף תשומת לב הוועדה לכך שבמסמך מיום 25/6/08 אשר רשם ד"ר ישראלי, נרשם "עקב קרע ב-medial meniscus בברך שמאל ועבר TRIMING של MM". אין צורך שהמערער יוזמן לוועדה.

המערער: בנסיבות העניין, אני מסכים שיוחזר לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב. אני מבקש שלא יזמינו אותי לדיון נוסף.

אשתו של המערער: אנו מבקשים הוצאות.

פסק דין

בהתאם להסכמת הצדדים, הריני מורה על החזרת עניינו של המערער לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב, על מנת שתשקול שוב את עמדתה וזאת בשים לב למסמך רפואי של ד"ר שזר אברהם, שעניינו "ביקור מה-18/12/07 – תיקון טעות" (להלן:"המסמך המתקן"), ובו הבהרה למסמך קודם, מיום 18/12/07, (אשר אף הוא הוצא על ידי ד"ר שזר) אשר בו צוין הנושא הניווני בברך.

תשומת לב הוועדה לכך כי במסמך המתקן, הבהיר ד"ר שזר כי הרשום במסמך מה-18/12/07 בדבר הקרע הניווני, הינו רישום מוטעה, שכן "למעשה מדובר בקרע חריף, ובדו"ח נכתב...". ומכאן שהבסיס להפחתה אותה ביצעה הוועדה, הינו מסמך שגוי.

למען הסר ספק יובהר כי על פניו נראה שהוועדה לא ידעה שמדובר במסמך שגוי היות והמסמך המתוקן לא היה בפניה.

כאמור, בנסיבות העניין מתבקשת הוועדה לבחון מחדש את קביעתה, המבוססת על המסמך של ד"ר שזר מיום 18/12/07, אשר תוקן במסמך מאוחר יותר של ד"ר שזר.

בכדי להקל על הוועדה, מצ"ב פסק הדין, המסמך מיום 18/12/07 והמסמך המתקן.

בנוסף תשומת לב הוועדה לכך שבמסמך מיום 25/6/08 אשר רשם ד"ר ישראלי, נרשם "עקב קרע ב-medial meniscus בברך שמאל ועבר TRIMING של MM".

בהתאם להסכמת הצדדים, והואיל ומדובר בעניינים הקשורים למסמכים, מתבקשת המערער שלא להזמין את המערער לדיון בפניה.

בנסיבות העניין, הריני מחייבת את המשיב לשלם למערער סך של 400 ₪ בגין הוצאות משפט.

סכום זה ישא הפרשי ריבית והצמדה מהיום אם לא ישולם בתוך 30 יום.

ניתן היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) במעמד הצדדים.

אורית יעקבס, שופטת

ענבל