ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חלאווה סנאא - ביטוח לאומי :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בל 010130/09

בפני:

כב' השופטת יפה שטיין

27/05/2009

בעניין:

מ.ח. אביה של הקטינה ח.ס.

ע"י ב"כ עו"ד

מוחמד דיק

המערער

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

ארז בן דוד

המשיב

פסק דין

1. בפני ערעור על החלטת הוועדה לעררים (ילד נכה) מיום 24.12.2008 (להלן : הוועדה). על פי החלטת הוועדה אין הקטינה, ס.ח (להלן : הקטינה) עונה על הגדרת "ילד נכה" כפי שנקבעה בתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה התשנ"ח-1998 (להלן - תקנות ילד נכה).

2. העובדות הרלבנטיות:

א. הקטינה, ילידת 2005, קיבלה בעבר גמלת ילד נכה בשל עיכוב התפתחותי חמור. יוטעם, כי התקנה בתקנות ילד נכה העוסקת בעיכוב התפתחותי חמור חלה על קטינים שמלאו להם 90 ימים וטרם מלאו להם שלוש שנים. לפי העולה מדו"ח הוועדה ומהאבחון הרפואי שנערך ביום 18.6.2008, לאחר שמלאו לקטינה שלוש שנים, סובלת הקטינה מליקוי במבנה פרק הירך הימני וקיצור רגל ימין. כמו כן בכף רגלה שלוש אצבעות בלבד.

ב. הוועדה שהתכנסה בעניינה רשמה את דברי הוריה לפיה הקטינה אינה מתפקדת וזקוקה לעזרה בהלבשה וברחצה. בדו"ח ציינה הוועדה כי : "האם שומרת עליה יתר על המידה ואינה נותנת לה את העצמאות כדי להדגים מה היא מסוגלת לעשות...האם לא נותנת לה לעשות שום דבר וכל הזמן מחזיקה אותה על הברכיים".

ג. הוועדה בחנה את תלותה של הקטינה בזולת בפעולות היומיום ואת ניידותה וקבעה כדלקמן:
"ראינו את הילדה הולכת בידה של אימה בצליעה חזקה, כאשר רגל ימין קצרה בהרבה מרגל שמאל. לא הצלחנו לראות קימה וישיבה בכוחות עצמה. נראה לוועדה שמסוגלת לבצע פעולות אלה".
לאור האמור הגיעה הוועדה למסקנה כי הקטינה מתפקדת בפעולה זו כבני גילה.

ד. בתחום הרחצה, ההלבשה והאכילה ציינה כי הקטינה לא הייתה מוכנה להדגים פעולות אלה, וכיכי "נראה שהילדה אף פעם לא עשתה זאת בכוחות עצמה למרות שידיה תקינות לחלוטין".
לאור זאת קבעה הוועדה כי הקטינה זקוקה בפריט זה לסיוע במידה רבה. ביחס לרחצה ולאכילה קבעה הוועדה כי תפקודה של הקטינה הוא כבני גילה.

ה. מאחר שבמועד הבדיקה השתמשה הקטינה בטיטול ולאור דברי אימה סברה הוועדה כי בפריט ההפרשות זקוקה הקטינה לסיוע במידה רבה.

7. דיון והכרעה:

א. עיקר טענותיו של המערער, מפי בא כוחו, הינן כי אימה של הקטינה עוזרת לה בכל פעולות היום יום עזרה מלאה. המערער הדגיש כי בניגוד לקביעת הוועדה אי הדגמת הפעולות נובעת מחוסר מסוגלותה של הקטינה לבצע את הפעולות שנדרשה.

ב. בא כוח המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) טען כי דין הערעור להידחות, זאת באשר ליקוייה של הקטינה בתחום האורטופדי לא אמורים לגרום לה לתלות בזולת. בא כוח המוסד הפנה לדו"ח הוועדה מדרג ראשון בו ציינו הורי הקטינה כי היא זקוקה לעזרה בהלבשה, אך אוכלת באופן עצמאי. עוד טען בא כוח המוסד כי הוועדה הפעילה שיקול דעתה המקצועי וקבעה כי הקטינה מסוגלת לבצע את הפעולות ונדרשה ומשכך לא נפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה.

ג. כפי שנראה מהאמור לעיל, בשניים מהפריטים (הלבשה ורחצה) סברה הוועדה כי הקטינה זקוקה לסיוע רב. ביתר הפריטים (ניידות, רחצה ואכילה) סברה הוועדה כי הקטינה מתפקדת כבני גילה. לאור האמור דחתה הוועדה את ערעור המערער, תוך שהיא מציינת כי "נראה לוועדה שהילדה מסוגלת לעשות יותר אם ההורים היו נותנים לה את החופש והדרבון לעשות".

ד. לאחר שעיינתי בכלל המסמכים שבתיק בית הדין, לרבות החלטות הוועדה מושא הערעור, ונתתי דעתי לטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הערעור להידחות, וכי לא נפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה.

ה. "ילד נכה" כהגדרתו בתקנות ילד נכה הוא "כל אחד מאלה:

(1) ילד התלוי בעזרת הזולת...".

"ילד התלוי בעזרת הזולת" הוא "ילד שמלאו לו 3 שנים ואשר כתוצאה מליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, תאונה או מום מלידה, הוא תלוי בעזרת הזולת באופן החורג במידה ניכרת מהרגיל אצל בני גילו בביצוע פעולות יומיום תקופה של 90 ימים רצופים לפחות, אף אם תקופה זו, או חלק ממנה, חלים בתכוף לפני הגיעו לגיל 3".

ו. במקרה שלפנינו סברה הוועדה, ע"פ הסמכות המקצועית הנתונה לה, כי הקטינה
זקוקה לסיוע רב רק בשניים מפעולות יום היום ואילו בשאר הפעולות סברה הוועדה כי
הקטינה מתפקדת כבני גילה. בעשותה כן הפעילה הוועדה את שיקול דעתה המקצועי
ומקצועיותה הרפואית תוך שהיא נותנת דעתה לליקויי הקטינה שעיקרם הגבלות
בגפיים התחתונות.

למעלה מן הצריך יצויין כי בדו"ח הוועדה מדרג ראשון ציינו הורי הקטינה כי היא
זקוקה לעזרה בהלבשה אך אוכלת באופן עצמאי.

לאור האמור לעיל ומשלא נפלה טעות בעבודת הוועדה נדחה הערעור.

אין צו להוצאות.

בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום מיום המצאת פס"ד זה לידי הצד המבקש לערער.

ניתן היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

יפה שטיין, שופטת