ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משרד התמ"ת מחלקה נגד סיני אליהו :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

פ 000199/08

בפני:

דיתה פרוז'ינין - נשיאה

27/05/2009

בעניין:

מדינת ישראל – משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

ע"י ב"כ עו"ד

ד. טוניק

המאשימה

נ ג ד

אליהו סיני

ע"י ב"כ עו"ד

י. גוטגליק

הנאשם

החלטה

1. ביום 17.3.08 הוגש כנגד הנאשם כתב אישום בגין העסקת 2 עובדים זרים בלא היתר, עבירה על סעיף 2(א) לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א- 1991.

2. בהכרעת הדין מיום 29.3.09 הורשע הנאשם בעבירות הנ"ל. טיעונים לעונש נשמעו ביום 7.5.09, ובסופם נגזר דינו של הנאשם, לצד התחייבות להימנע מעבירה בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק העונשין , לתשלום קנס בסך 90,000 ₪ ב- 20 תשלומים שווים מיום 1.7.09.

3. במעמד גזר הדין טען הנאשם כי אין לו יכולת כלכלית לשלם את הקנס אשר הוטל עליו, ולפיכך מתבקש עיכוב ביצוע, להגשת ערעור.

מנגד טוענת מאשימה כי בנסיבות העניין לא מתקיימות נסיבות המצדיקות את עיכוב ביצוע גזר הדין. הקנס שנגזר על הנאשם אינו חורג ממדיניות הענישה המקובלת, מה גם שגזר דין לתשלום כסף הינו הפיך על דרך ההשבה, ואין הוא נמנה עם המקרים שלגביהם תהא הנטייה להיעתר לבקשה לעיכוב ביצוע.

לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים ולנסיבות המקרה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.

4. בית המשפט אינו נוטה לעכב ביצועו של תשלום קנס. הכלל הוא כי, למעט מקרים מיוחדים, ביצוע גזר הדין הוא מיד עם נתינתו, ואם בנסיבות מסויימות יש ובית המשפט דוחה ביצוע עונש מאסר, לא כן לגבי תשלום קנסות (י. קדמי, על סדר הדין בפלילים, חלק שני, בע' 1726). ברוב המקרים, הנטייה הינה להימנע מעיכוב התשלום, תוך קביעת הסדרי תשלום התואמים את יכולתו של החייב.

זאת ועוד. תשלום הקנס אינו גורם, בדרך כלל, לנזק בלתי הפיך, שכן אם יצליח המבקש בערעורו, ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו (עפ 7593/08 רוני ריטבלט נ' מדינת ישראל, ניתן ביום 8.2.2009). דברים אלה יפים אף לענייננו, שכן המועד לתחילת תשלום הקנס נקבע ליום 1.7.09, מה גם שהקנס ישולם ב-20 תשלומים.

5. בנימוקי הבקשה אין טעם המצדיק את עיכוב הביצוע. המבקש חוייב בתשלום הקנס לאחר שהובאו בחשבון נתוניו האישיים כפי שפורטו בבית הדין, לרבות התמיכה הכספית שהוא מעניק לילדיו, חתונת בתו והעובדה שהוא עתיד לעבור ניתוח בברכו. לא נטען, ומשכך אף לא הוכח, כי לנאשם קשיים כלכליים מיוחדים. גובה הקנס ושיעורו אינם מהווים טעם לעיכוב ביצוע, מה גם שלמבקש ניתנה שהות בת כחודשיים להתארגן לתשלום הקנס בהיקף פריסה סביר.

לפיכך נדחית הבקשה.

ניתנה היום ג' בסיון, תשס"ט (26 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

דיתה פרוז'ינין, שופטת

000199/08פ 730 אילנית ג'והרי