ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין SERVICEטורבין איגור נגד חברה :

4


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

עב 003382/08

בפני:

כבוד השופט אילן סופר

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

טורבין איגור

ע"י ב"כ עו"ד

קוסצ'וב סרגיי

התובע

נ ג ד

בע"מ SWL TECHNO SERVICEחברה

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד בראיה ארנסט

הנתבעת

נוכחים:

התובע וב"כ

ב"כ הנתבעת

פרוטוקול

ב"כ התובע:

לשאלת בית הדין, אני לא יודע איזה הסכם קיבוצי מבסס את הזכות של התובע לזכויות פנסיוניות.

כפי שנטען בכתב התביעה התובע הגיע לעבודה והם הגיעו להסכם בעל פה לפיו ישולם לתובע שכר בגובה 6,000 ₪ והתחייב המעביד בהוצאות התובע כי הרכב משמש אותו לעבודתו.

בקבלה שיש בידי הוצאות הרכב שולמו בשיק של הנתבעת. התשלום בוצע במשך כל 4 השנים כאשר התובע הביא חשבוניות על הוצאות מוסך המעביד השתתף בהוצאות הרכב. זה המצב שהיחסים בין הצדדים התפוצצות, הטענה האחרונה של התובע היתה כי המעביד סירב להשתתף בהוצאות הרכב.

ההוצאות היו 13,000 ₪ ואת הסכום הזה התובע שילם בעצמו.

אנו לקחנו את המסמכים מהבנק וניתן לראות את השכר. (מציג דוחות בפני השופט).

ב"כ הנתבעת:

המשכורות משולמות לא יאוחר מ-9 לכל חודש.

לשאלת בית הדין איך שילמנו את משכורת חודש ינואר 2008 שסיכומה הוא 6,000 ₪?

לגבי שנת 2008 אתה צודק.

לגבי חודש פברואר - שולמה לא יאוחר מ-9 למרץ, אני רוצה קודם כל לראות את התדפיסים.

התובע עבד בעוד מקום עבודה, היה לו עסק פרטי. ב-2008 הוא התחיל לעבוד במשרה כמעט מלאה אצל הנתבעת ואז זה התפתח לצורך עסקיו הפרטיים כאשר את רוב זמנו הקדיש לעסקו.

החברה שילמה שכר גם בשיקים וגם במזומן, אנו טוענים שחלק השיקים הנטענים אינם שייכים למעביד, התובע יודע היטב למה הם שייכים.

העסק של התקנת מערכות מים הוא מאוד רחב. כנראה התובע עבד אצל חברה נוספת, התובע הגיע ללקוחות של החברה ועשה עסקים איתם.

אנחנו לא שילמנו אקסטורות, יכול להיות שהשיקים שהוא טוען להם לא הגיעו כלל מהחברה.

אנו שילמנו משכורת גם בשיקים וגם במזומן, זה היה כאשר הסכום לא היה גדול.

יחסית בתקופה הקודמת שכרו היה פי 3. ב-2008 התובע קיבל שכרו חלק בשיק וחלק במזומן.

אנו באופן גורף אמרנו שאת מה שמגיע לו הוא קיבל. גם עניין השיקים זה התגלה עכשיו, מבחינת מסמכים, התובע יכל לצרף אותם קודם.

אם הייתה מחלוקת כנה לעניין פיצויי פיטורים, התובע עזב את מקום העבודה לצורך עסקיו בלבד. הוא עשה זאת קודם וחזר ועשה זאת ב-2008. אנו אומרים שנסיבות הפיטורים מעידות שמדובר בהתפטרות, לא היה מכתב ולא התראה.

בכל מקרה אנו טוענים שחלק מהסכום הוא קיבל ובזמן והתובע יודע את זה היטב.

כמי שבעצם טיב טיבו באותם עסקים כמו הנתבע, אנו מכחישים, אם היה איחור, לגבי משוכרת אחרונה....

ב"כ הצדדים:

אנו מקבלים את המלצת בית הדין לפיה לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות התובע כלפי הנתבעת ומבלי להודות בכל טענה מטענות הצדדים, תשלם הנתבעת לתובע פיצויי פיטורים בסך של 26,000 ₪ באופן הבא:

תשלום ראשון על סך 5,000 ₪ עד ליום 1/6/09 אשר יופקד לחשבונו של התובע בבנק לאומי סניף 925 מס' חשבון 09743598.

יתרת הסכום על סך 21,000 תחולק ל-7 תשלומים שווים בני 3,000 ₪ כל אחד שהראשון בהם ישולם ב-20/7/09 ומידי 20 לכל חודש עוקב.

התשלומים יהיו בשיקים דחויים לפקודת התובע והם יימסרו לתובע באמצעות בא כוחו, עד למועד פרעון השיק הראשון שהוא 20/7/09.

היה ומי מהתשלומים לא ישולם במלואו או במועדו, יתווסף לסכום פסק הדין סך של 5,000 ₪ נטו.

אנו מבקשים לתת תוקף של פסק דין להסכמה זו.

פסק דין

1. ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.

2. המזכירות תשיב לתובע את האגרה על פי תקנות בית הדין לעבודה (אגרות) תשס"ח - 2008.

ניתן היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) במעמד הצדדים הנוכחים.

אילן סופר - שופט

קלדנית: רות רחמים.