ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבוגנים חליל נגד איסכור צינורות :

5


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

עב 003095/08

בפני:

כבוד השופט אילן סופר

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

אבוגנים חליל

ע"י ב"כ עו"ד

רובין אלקנה

התובע

נ ג ד

איסכור צינורות ופרופילים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

חורב-אלטמן כרמל

הנתבעת

נוכחים:

התובע וב"כ

ב"כ הנתבעת

פרוטוקול

ב"כ הנתבעת:

מדובר ב-24 חודשים, מדובר בסכום שאינו זניח, 170,000 ₪, מדובר שהאיש הציג מצב שאין בכוונתו לעבוד אלא לעסוק בענייניו האישיים.

ישנה סבירות של ההתחייבות.

מדובר בנוסח של התחייבות לא חתומה, האיש לא הסכים לדבר, החברה הייתה מוכנה להתנהל ולדבר. בנוסח ההתחייבות החברה רצתה להגן על ענייניה. התובע סירב לכך.

אני ער לפסיקה ולאור מכלול העניין צריך לבחון גם את זה שהחברה רצתה להגן על עצמה ואי אפשר להתעלם מכך.

החברה הוטעתה לסבור שהתובע מתפטר מסיבה אחרת.

ב"כ התובע:

אבקש להתייעץ עם התובע בהקשר להצעת בית הדין.

ב"כ הנתבעת:

כספי הפיצויים מופקדים בפוליסה, בצד עניין זה יש סכום חוב שהתובע מודה בו ומאפשר קיזוזו.

אבקש כפשרה לשחרר את הפוליסה והיא מעבר להצעת בית הדין.

מדובר בסדר גודל של למעלה מ-126,000 ₪.

אנו לא חולקים על סכום הפיצויים.

ב"כ התובע:

אין לי ספק וללא צל של... מכתב המעסיק מחייב מכוח הדין החוקי.

אנו מבקשים הפסקה להתייעצות עם התובע.

ב"כ הצדדים:

אנו מקבלים את המלצת בית הדין, לפיה לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיהם ההדדיות של הצדדים, לרבות טענת הקיזוז ומבלי להודות בכל טענה מטענות הצדדים, תשחרר הנתבעת לתובע את כל הכספים הנמצאים בקרן "מבטחים" ו"מבטחים קרנות" על שם התובע, כספי פיצויים וכספי תגמולים חלק העובד וחלק המעביד.

בהתאם למסמך שהוצג על ידי איש החשבונות של הנתבעת, הכספים הנמצאים כרגע ברכיב הפיצויים הם 126,000 ₪ נכון ליום 26/5/09.

אנו מבקשים לתת תוקף של פסק דין להסדר פשרה.

פסק דין

1. ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים. בהתאם להסכמה זו ניתן בזה צו ל"מבטחים" ול"מבטחים קרנות", לשחרר לתובע לאלתר את כל הכספים הנמצאים על שם התובע בחלק הפיצויים והתגמולים (עובד ומעביד).

2. המזכירות תשיב לצדדים את האגרות בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות) תשס"ח (2008).

ניתן היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) במעמד הצדדים הנוכחים.

אילן סופר - שופט

קלדנית: רות רחמים.