ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נגד רוש דוד TULSI TIWARI :

1


מדינת ישראל

בית דין א. לעבודה

באר שבע

עב 002913/08

בפני:

כבוד השופט אילן סופר

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

TULSI TIWARI

ע"י ב"כ עוה"ד:

דוד מיכה

התובעת

נ ג ד

1 . רוש דוד

2 . רוש מיכאל

ע"י ב"כ עוה"ד:

רן שיטרית

הנתבעים

בעניין:

שלמה אלישע, שירותי סיעוד לקשיש בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד:

שאול אל-עמי

צד ג'

נוכחים:

התובעת וב"כ

ב"כ הנתבעת

פרוטוקול

התובעת:

אני נכחתי עם התובע בבית החולים ברזילי באשקלון.

ב"כ הנתבעת:

כבודו הנחה את הדיון לדרך מסויימת.

יש לנו טענות שראויות להישמע.

לעניין זה הנתבע 2 אותו אנו מבקשים להסיר מכתב התביעה שהיה רק בנו של הנתבע 1, קיבל את ההוראות מנציג חב' כ"א, אנו טוענים כי לאור הניכויים על פי חוק ותקנות אנו שילמנו לעובדת שכר מתאים.

לעובדים זרים על פי התקנות את יש את הניכויים.

לאור סעיף לחוק עובדים זרים, עליו אין .... דווקא בגלל זה ולאור הסעיפים האלה הגענו לטענה שאנחנו לא המעסיק בפועל.

אנחנו קיבלנו שירות, ברקע שהתובעת התפטרה אנחנו קיבלנו עובדת אחרת.

יחסי העבודה, אינם יחסים אישיים בנושא הזה, כבר קרה פעם נוספת שרצתה להתפטר העובדת הזרה... אחרי שהתובעת התפטרה קיבלו עובדת חדשה.

על פי סעיף ז'1 על קבלן כוח האדם... ויש פרוצדורות שהיא לא נכנסה, זה חוק חדש ועדיין אין עליו פסיקה ועדיין לא פירשו אותו.

שכר עבודה לחודש ינואר לא שולם ואנו מודים בכך, אך מדובר בהתפטרות ללא הודעה מוקדמת ולכן נעשה קיזוז.

ב"כ התובעת:

זה ממש לא נכון.

די בכתב ההגנה להוכיח שעבדה שעות נוספות. מספיק שישנה זו הוכחה לשעות נוספות.

ב"כ הנתבעת:

לגבי פדיון חופשה שנתית עמדתנו שונה.

ב"כ התובעת:

התובעת מסכימה להסדר שהציע בית הדין.

ב"כ צד ג':

נכון שסיפקתי עובדים נוספים באותם תנאים במסגרת המל"ל לשעות אלה אני אחראי ושילמתי כדין ואין טענה שלא שילמתי.

התובעת אומרת שמי שסידר לי את שעת היציאה זו הנתבעת.

לו טענת הנתבע שאני הטעיתי אותו זה לא ....

ב"כ הנתבעת:

אני מבקש לשוחח עם לקוחי לאור העובדה שהוא נמצא כאן. אבקש שבית הדין יתייחס לבקשה למחוק את בנו של המטופל מהתיק.

היתה כאן מטרה לתפוס כמה שיותר אנשים.

אנו נשמח להמשך הליך כנגד צד ג'.

בהודעה מדובר לכל הפחות במעסיקים במשותף.

מדובר באספקת עובדים.

צד ג'

התובעת קיבלה את המגיע לה, זה מה שאמרו לי.

ב"כ הצדדים:

אנו מקבלים את המלצת בית הדין, לפיה לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות התובעת כלפי הנתבעים ומבלי להודות בכל טענה מטענות הצדדים, ישלמו הנתבעים סך של 8,000 ₪ נטו בשני תשלומים שווים שהראשון בהם יהיה ליום 10/6/09 והשני ליום 10/7/09. התשלומים יופקדו לחשבון הבנק של התובעת בבנק הדואר מס' חשבון 20741935.

צד ג' ישלם לב"כ התובעת שכר טרחה בסכום של 2,000 ₪ בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס' וזאת עד ליום 9/6/09.

אנו מבקשים לתת תוקף של פסק דין להסכמה זו.

פסק דין

1. ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.

2. התובעת פטורה מתשלום אגרה דחויה.

3. המזכירות תשיב לנתבעים את האגרה בגין הודעת צד ג' בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות) תשס"ח - 2008.

4. המזכירות תסגור את הבקשות 2561/08 ובשא 2560/08.

ניתן היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) במעמד הצדדים הנוכחים.

אילן סופר - שופט

קלדנית: רות רחמים.